Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Công văn 6671/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng “Bộ vi xử lý thước lái” do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. Công văn 6670/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã HS mặt hàng Lignocel do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. Công văn 12708/BTC-TCDN năm 2019 bãi bỏ văn bản 4544/BTC-TCDN về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa do Bộ Tài chính ban hành
 4. Công văn 4300/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 5. Công văn 4294/TCT-KK năm 2019 về kê khai thuế khi điều chỉnh giá dịch vụ do Tổng cục Thuế ban hành
 6. Công văn 79995/CT-TTHT năm 2019 chính sách thuế về hóa đơn trong trường hợp góp vốn bằng tài sản khi chưa chuyển quyền sử dụng đất do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. Công văn 79994/CT-TTHT năm 2019 về thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. Công văn 79993/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. Công văn 79762/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế nhà thầu đối với cá nhân người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. Công văn 6634/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. Công văn 6628/TCHQ-GSQL năm 2019 về cho thuê, mượn mặt bằng văn phòng, nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. Công văn 9590/VPCP-NN năm 2019 báo cáo về dự thảo Nghị định quy định giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. Công văn 4268/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
 14. Công văn 5405/BTNMT-ĐCKS năm 2019 về phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 15. Công văn 310/BXD-HĐXD năm 2019 về cấp lại chứng chỉ hoạt động xây dựng do hết thời hạn hiệu lực do Bộ Xây dựng ban hành
 16. Công văn 79507/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. Công văn 18113/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 18. Công văn 4245/TCT-DNNCN năm 2019 về giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo do Tổng cục Thuế ban hành
 19. Công văn 4242/TCT-KK năm 2019 về khai thuế hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại do Tổng cục Thuế ban hành
 20. Công văn 9533/VPCP-NN về điều chỉnh Chương trình công tác năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 21. Công văn 9487/VPCP-PL năm 2019 về xử lý vướng mắc phát sinh trong triển khai thi hành luật trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 22. Công văn 18023/QLD-CL năm 2019 về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 23. Công văn 17995/QLD-CL năm 2019 về đình chỉ lưu hành thuốc viên nang mềm Halaxamus không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 24. Công văn 78923/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn về hóa đơn và lệ phí môn bài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. Công văn 78922/CT-TTHT năm 2019 về thuế nhà thầu do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 26. Công văn 78920/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn chứng từ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. Công văn 78925/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. Công văn 6571/TCHQ-PC năm 2019 về vướng mắc trong việc xử lý vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
 29. Công văn 9440/VPCP-V.I năm 2019 về tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 30. Công văn 4222/TCT-KK năm 2019 vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 31. Công văn 4216/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà ở xã hội do Tổng cục Thuế ban hành
 32. Công văn 4212/TCT-CS năm 2019 về hồ sơ hoàn thuế đối với tổ chức nước ngoài ký hợp đồng trực tiếp với Nhà tài trợ nước ngoài để quản lý, giải ngân nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại do Tổng cục Thuế ban hành
 33. Công văn 6576/TCHQ-TXNK năm 2019 về kiểm tra sau thông quan và nộp thuế bổ sung do Tổng cục Hải quan ban hành
 34. Công văn 6568/TCHQ-GSQL năm 2019 về tăng cường công tác kiểm tra đối với mặt hàng thiết bị vệ sinh do Tổng cục Hải quan ban hành
 35. Công văn 6569/TCHQ-GSQL năm 2019 về hướng dẫn thủ tục chuyển tải, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải đối với hàng hóa quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
 36. Công văn 240/BXD-QLN năm 2019 về quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
 37. Công văn 78848/CT-TTHT năm 2019 về chi hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 38. Công văn 6564/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 39. Công văn 9410/VPCP-NN năm 2019 về giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất do Văn phòng Chính phủ ban hành
 40. Công văn 17618/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
 41. Công văn 4201/TCT-KK năm 2019 về kê khai vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
 42. Công văn 4194/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng trường hợp chấm dứt hoạt động do Tổng cục Thuế ban hành
 43. Công văn 4729/BGDĐT-KHCNMT năm 2019 về hướng dẫn xây dựng đề cương kế hoạch chi tiết hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 44. Công văn 6563/TCHQ-TXNK năm 2019 về hướng dẫn phân loại mã số hàng hóa nhập khẩu cho mặt hàng tên gọi “Open Cells” do Tổng cục Hải quan ban hành
 45. Công văn 6538/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại máy hút bụi dùng cho máy bay do Tổng cục Hải quan ban hành
 46. Công văn 2032/TCQLTT-CNV năm 2019 về ngăn chặn việc tăng giá bất hợp lý mặt hàng nước đóng chai, đóng bình do Tổng cục Quản lý thị trường ban hành
 47. Công văn 17610/QLD-CL năm 2019 về đình chỉ lưu hành thuốc viên nén bao phim AMK 625 không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý dược ban hành
 48. Công văn 7785/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 49. Công văn 1167/UBDT-CSDT năm 2019 về hướng dẫn việc thực hiện áp dụng chế độ chính sách đối với thôn, bản đặc biệt khó khăn sau khi chia tách, sáp nhập, đổi tên do Ủy ban Dân tộc ban hành
 50. Official Dispatch No. 4178/TCT-CS dated October 15, 2019 Guidance on some contents of the Circular No. 68/2019/TT-BTC on electronic invoices
 51. Công văn 78460/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với dầu máy biến thế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 52. Công văn 78407/CT-TTHT năm 2019 về chi phí trả hộ học phí cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 53. Công văn 78406/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng khi bàn giao tài sản bảo đảm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 54. Công văn 4176/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 55. Công văn 4184/TCT-DNNCN năm 2019 về chứng từ thu hợp pháp đóng góp từ thiện nhân đạo do Tổng cục Thuế ban hành
 56. Công văn 4178/TCT-CS năm 2019 giới thiệu nội dung Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ do Tổng cục Thuế ban hành
 57. Công văn 6511/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng Diamond V XPC Yeast Culture do Tổng cục Hải quan ban hành
 58. Công văn 9403a/VPCP-CN năm 2019 về xử lý ô nhiễm nguồn nước sạch Sông Đà do Văn phòng Chính phủ ban hành
 59. Công văn 9380/VPCP-KTTH năm 2019 về tình hình giá thịt lợn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 60. Công văn 78143/CT-TTHT năm 2019 về ghi nhận chi phí công tác do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 61. Công văn 6489/TCHQ-GSQL năm 2019 về chứng nhận hợp quy giấy cuộn lớn nhập khẩu để sản xuất giấy vệ sinh, khăn giấy do Tổng cục Hải quan ban hành
 62. Công văn 6491/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc sử dụng mã loại hình tờ khai đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu nguyên liệu, vật tư từ doanh nghiệp chế xuất khác trong nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
 63. Công văn 484/CP-KGVX năm 2019 về đính chính Nghị định 40/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành
 64. Công văn 78142/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 65. Công văn 78139/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và lệ phí trước bạ sau sáp nhập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 66. Công văn 78137/CT-TTHT năm 2019 về chi phí học phí cho người lao động nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 67. Công văn 5258/BTNMT-TCQLĐĐ về đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 68. Công văn 1351/TTg-CN năm 2019 về giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 69. Công văn 1350/TTg-CN năm 2019 về phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 70. Công văn 1158/UBDT-TCCB năm 2019 về xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức cơ quan làm công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
 71. Công văn 4158/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 72. Công văn 1159/UBDT-HVDT năm 2019 về xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” do Ủy ban Dân tộc ban hành
 73. Công văn 9331/VPCP-QHĐP năm 2019 về đại diện Lãnh đạo Chính phủ tham dự Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 74. Công văn 12991/SXD-TT năm 2019 về niêm yết Giấy phép xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 75. Công văn 4140/TCT-TVQT năm 2019 về thông báo phát hành Tem rượu sản xuất trong nước do Tổng cục Thuế ban hành
 76. Công văn 4142/TCT-DNNCN năm 2019 về khai, nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
 77. Công văn 4144/TCT-TVQT năm 2019 về thông báo phát hành Tem thuốc lá sản xuất trong nước do Tổng cục Thuế ban hành
 78. Công văn 9321/VPCP-KSTT năm 2019 về rà soát, hoàn thiện dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 79. Công văn 9297/VPCP-CN năm 2019 về ủy quyền ký Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 80. Công văn 17364/QLD-CL năm 2019 về đình chỉ lưu hành thuốc Methylprednisolon 16mg không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 81. Công văn 6441/TCHQ-TXNK năm 2019 về xử lý tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành
 82. Công văn 4187/UBND-ĐT năm 2019 điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 83. Công văn 12935/SXD-KTXD năm 2019 về điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 84. Công văn 6440/TCHQ-TXNK năm 2019 về tính chậm nộp tiền thuế thu hồi do hoàn không đúng quy định do Tổng cục Hải quan ban hành
 85. Công văn 17362/QLD-CL năm 2019 về hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (Đợt 68) do Cục Quản lý Dược ban hành
 86. Công văn 9247/VPCP-CN năm 2019 về Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 87. Công văn 3799/BHXH-TCKT năm 2019 về thực hiện chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 88. Công văn 6418/TCHQ-CNTT năm 2019 về triển khai cổng thông tin điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
 89. Công văn 6414/TCHQ-PC năm 2019 về áp dụng văn bản do Tổng cục Hải quan ban hành
 90. Công văn 6410/TCHQ-CNTT năm 2019 về triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 91. Công văn 6424/TCHQ-TXNK năm 2019 về xử lý thuế mặt hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng lỏng do Tổng cục Hải quan ban hành
 92. Công văn 4102/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động thuê quảng cáo, tiếp thị sản phẩm do Tổng cục Thuế ban hành
 93. Công văn 6425/TCHQ-TXNK năm 2019 về thông báo Danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 94. Công văn 6423/TCHQ-TXNK năm 2019 về xử lý thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 95. Công văn 9223/VPCP-NN năm 2019 về bài viết “Chống rửa tiền qua bất động sản và khoảng trống” trên Báo điện tử Sài Gòn Đầu tư Tài chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
 96. Công văn 9218/VPCP-ĐMDN về báo cáo công tác tháng 8 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 97. Công văn 9208/VPCP-KSTT năm 2019 về cải thiện xếp hạng GCI của Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 98. Công văn 1286/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 99. Công văn 305/BXD-HĐXD năm 2019 về hướng dẫn nội dung liên quan đến hình thức quản lý dự án của dự án đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành
 100. Công văn 302/BXD-HĐXD năm 2019 hướng dẫn nội dung liên quan đến việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành