Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH DONG NAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 211975 văn bản

201

Quyết định 1753/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

1753/QD-UBND,Quyết định 1753 2018,Tỉnh Đồng Nai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1753/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 23 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 23/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

202

Quyết định 3732/QĐ-UBND năm 2020 Quy chế về tổ chức, hoạt động của Trang thông tin điện tử về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai

3732/QD-UBND,Quyết định 3732 2020,Tỉnh Đồng Nai,Hoạt động Trang thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai,Trang thông tin điện tử về cải cách hành chính,Tổ chức Trang thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

203

Quyết định 50/2020/QĐ-UBND về phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành

50/2020/QD-UBND,Quyết định 50 2020,Tỉnh Đồng Nai,Giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp,Giá thóc làm căn cứ tính thuế sử dụng đất,Thuế sử dụng đất nông nghiệp Đồng Nai,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 10/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

204

Quyết định 4689/QĐ-UBND năm 2020 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

4689/QD-UBND,Quyết định 4689 2020,Tỉnh Đồng Nai,Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai,Dự toán ngân sách nhà nước Đồng Nai 2021,Đầu tư,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

205

Quyết định 45/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

45/2020/QD-UBND,Quyết định 45 2020,Tỉnh Đồng Nai,Hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy Đồng Nai,Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy,Phối hợp kiểm soát hoạt động liên quan đến ma túy,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

206

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND về quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

11/2018/QD-UBND,Quyết định 11 2018,Tỉnh Đồng Nai,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2018/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 02 tháng 03 năm

Ban hành: 02/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2018

207

Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2020 cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

28/NQ-HDND,Nghị quyết 28 2020,Tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 2025,Kế hoạch đầu tư công trung hạn Đồng Nai 2021 2025,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

208

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 của tỉnh Đồng Nai

20/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021,Phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2021,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

209

Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

28/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 28 2020,Tỉnh Đồng Nai,Mức chi xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật tỉnh Đồng Nai,Mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật tỉnh Đồng Nai,Mức chi xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

210

Nghị quyết 27/2020/NQ-HĐND quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

27/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 27 2020,Tỉnh Đồng Nai,Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt Đồng Nai,Phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt Đồng Nai,Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

211

Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND về thống nhất chủ trương ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

25/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2020,Tỉnh Đồng Nai,Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Đồng Nai,Ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Đồng Nai 2021 2025,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

212

Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025 của tỉnh Đồng Nai

18/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2020,Tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Đồng Nai,Kế hoạch phát triển quốc phòng Đồng Nai,Phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

213

Nghị quyết 37/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

37/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 37 2020,Tỉnh Đồng Nai,Mức chi thù lao người đọc để kiểm tra báo chí lưu chiểu,Thù lao cho người đọc để kiểm tra báo chí lưu chiểu,Thù lao cho người nghe để kiểm tra báo chí lưu chiểu,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

214

Nghị quyết 34/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ nạn nhân và công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

34/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 34 2020,Tỉnh Đồng Nai,Mức chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán Đồng Nai,Mức chi công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán,Công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán Đồng Nai,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

215

Chỉ thị 06/CT-UBND về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 do tỉnh Đồng Nai ban hành

06/CT-UBND,Chỉ thị 06 2018,Tỉnh Đồng Nai,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-UBND Đồng Nai, ngày 10 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 10/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2018

216

Quyết định 56/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

56/2020/QD-UBND,Quyết định 56 2020,Tỉnh Đồng Nai,Sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng,Quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký số Đồng Nai,Dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Đồng Nai,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 02/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

217

Quyết định 3913/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Nai

3913/QD-UBND,Quyết định 3913 2020,Tỉnh Đồng Nai,Thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng,Công bố thủ tục hành chính cấp tỉnh,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

218

Quyết định 2948/QĐ-UBND năm 2015 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Đồng Nai

2948/QD-UBND,Quyết định 2948 2015,Tỉnh Đồng Nai,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2948/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2015

219

Quyết định 4272/QĐ-UBND năm 2020 về Đề án tập trung, giải quyết đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

4272/QD-UBND,Quyết định 4272 2020,Tỉnh Đồng Nai,Đề án giải quyết đối tượng lang thang xin ăn,Đề án tập trung đối tượng lang thang xin ăn,Giải quyết đối tượng lang thang xin ăn Đồng Nai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

220

Quyết định 4242/QĐ-UBND năm 2020 về giá bán lẻ điện tại Khu công nghiệp Amata (Biên Hòa) do tỉnh Đồng Nai ban hành

4242/QD-UBND,Quyết định 4242 2020,Tỉnh Đồng Nai,Giá bán lẻ điện tại Khu công nghiệp Amata,Ban hành giá bán lẻ điện tại Khu công nghiệp Amata,Đồng Nai ban hành giá bán lẻ điện tại Amata,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 11/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.136.29