Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH DONG NAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 211975 văn bản

181

Nghị quyết 35/2020/NQ-HĐND quy định về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

35/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 35 2020,Tỉnh Đồng Nai,Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài,Đồng Nai quy định lệ phí cấp giấy phép lao động,Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Đồng Nai,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

182

Kế hoạch 11118/KH-UBND năm 2015 về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2016

11118/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TINH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11118/KH-UBND Đồng Nai, ngày 31 tháng 12 năm 2015 KẾ

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2016

183

Chỉ thị 08/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách tỉnh Đồng Nai những tháng cuối năm 2018

08/CT-UBND,Chỉ thị 08 2018,Tỉnh Đồng Nai,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/CT-UBND Đồng Nai, ngày 13 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2018

184

Quyết định 1502/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Đồng Nai năm 2018

1502/QD-UBND,Quyết định 1502 2018,Tỉnh Đồng Nai,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1502/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 03 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 03/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2018

185

Nghị quyết 118/2018/NQ-HĐND về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020

118/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 118 2018,Tỉnh Đồng Nai,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 118/2018/NQ-HĐND Đồng Nai, ngày 06 tháng 7 năm

Ban hành: 06/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2018

186

Nghị quyết 109/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018 do tỉnh Đồng Nai ban hành

109/NQ-HDND,Nghị quyết 109 2018,Tỉnh Đồng Nai,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 109/NQ-HĐND Đồng Nai, ngày 06 tháng 07 năm 2018 NGHỊ

Ban hành: 06/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2019

187

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

29/2018/QD-UBND,Quyết định 29 2018,Tỉnh Đồng Nai,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2018/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 05 tháng 7

Ban hành: 05/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2018

188

Kế hoạch 482/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực do tỉnh Đồng Nai ban hành

482/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành,Đẩy mạnh quản lý nhà nước theo lĩnh vực,Phân cấp quản lý nhà nước tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2021

189

Quyết định 105/QĐ-UBND năm 2021 công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Đồng Nai

105/QD-UBND,Quyết định 105 2021,Tỉnh Đồng Nai,Công bố chỉ số cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai,Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020,Công bố chỉ số cải cách hành chính đối với các Sở,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

190

Quyết định 59/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn năm 2021-2025

59/QD-UBND,Quyết định 59 2021,Tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Đồng Nai,Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2021 2025,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

191

Quyết định 2118/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai

2118/QD-UBND,Quyết định 2118 2018,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2118/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 21 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 21/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2018

192

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Đồng Nai,Quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm,Quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa,Quản lý về chất lượng sản phẩm tỉnh Đồng Nai,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

193

Quyết định 22/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2021 và định hướng công tác tư pháp nhiệm kỳ 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

22/QD-UBND,Quyết định 22 2021,Tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt Chương trình trọng tâm công tác tư pháp,Chương trình trọng tâm công tác tư pháp Đồng Nai,Định hướng công tác tư pháp nhiệm kỳ 2021 2025,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

194

Quyết định 5067/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025

5067/QD-UBND,Quyết định 5067 2020,Tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

195

Quyết định 5003/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Đồng Nai

5003/QD-UBND,Quyết định 5003 2020,Tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số Đồng Nai,Chương trình chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai,Chương trình chuyển đổi số Đồng Nai đến 2025,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

196

Quyết định 4806/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai

4806/QD-UBND,Quyết định 4806 2020,Tỉnh Đồng Nai,Thủ tục hành chính lĩnh vực kiến trúc,Công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

197

Quyết định 4804/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai

4804/QD-UBND,Quyết định 4804 2020,Tỉnh Đồng Nai,Thủ tục hành chính Ngành Tư pháp Đồng Nai,Bộ thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp Đồng Nai,Công bố thủ tục hành chính ngành Tư pháp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

198

Kế hoạch 15421/KH-UBND năm 2020 về Kiểm tra công tác tổ chức và thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

15421/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Biện pháp phòng chống dịch COVID19 Đồng Nai,Kiểm tra tổ chức phòng chống dịch COVID19 Đồng Nai,Kiểm tra công tác tổ chức phòng chống dịch COVID19 Đồng Nai,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

199

Quyết định 4741/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

4741/QD-UBND,Quyết định 4741 2020,Tỉnh Đồng Nai,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạni 2016 2020,Kế hoạch đầu tư công trung hạn Đồng Nai 2016 2020,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

200

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

19/CT-UBND,Chỉ thị 19 2020,Tỉnh Đồng Nai,Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy,Công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy Đồng Nai,Công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô Đồng Nai,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.22.242