Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 7010-2:2002 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1648 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 6.636 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 493 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7010-2:2007 (ISO 10651-2 : 2004) về Máy thở dùng trong y tế - Yêu cầu riêng về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu - Phần 2: Máy thở chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân phải thở bằng máy

Part 2: Home care ventilators for ventilator-dependent patients Lời nói đầu TCVN 7010-2 : 2007 thay thế TCVN 7010-2 : 2002 (ISO 10651-2 : 1996). TCVN 7010-2 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 10651-2 : 2004. TCVN 7010-2 : 2007 do Tiểu Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC210/SC2 Trang thiết bị y tế biên soạn, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7010-3:2002 (ISO 10651-3:1997) về Máy thở dùng trong y tế - Phần 3: Yêu cầu riêng đối với máy thở dùng cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân

10651-3:1997. TCVN 7010-3:2002 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 210/SC2 “Thiết bị y tế” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11870-2:2017 (BS-EN 274-2:2002) về Phụ kiện thoát nước cho thiết bị vệ sinh - Phần 2: Phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11870-2:2017 BS EN 274-2:2002 PHỤ KIỆN THOÁT NƯỚC CHO THIẾT BỊ VỆ SINH - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP THỬ Waste fitting for sanitary appliances - Part 2: Test methods Lời nói đầu TCVN 11870-2:2017 hoàn toàn tương đương BS EN 274 - 2:2002. TCVN 11870-2:2017 do Viện Vật liệu

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11344-2:2017 (IEC 60749-2:2002) về Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 2: Áp suất không khí thấp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11344-2:2017 IEC 60749-2:2002 LINH KIỆN BÁN DẪN - PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM CƠ KHÍ VÀ KHÍ HẬU - PHẦN 2: ÁP SUẤT KHÔNG KHÍ THẤP Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 2: Low air pressure Lời nói đầu TCVN 11344-2:2017 hoàn toàn tương đương với IEC

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11990-2:2017 (IEC 5414-2:2002) về Ống kẹp dao (Ống kẹp dao phay chuôi trụ) với vít kẹp chặt dùng cho các dao chuôi trụ có mặt vát - Phần 2: Kích thước ghép nối ống kẹp và ký hiệu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11990-2:2017 ISO 5414-2:2002 ỐNG KẸP DAO (ỐNG KẸP DAO PHAY CHUÔI TRỤ) VỚI VÍT KẸP CHẶT DÙNG CHO CÁC DAO CHUÔI TRỤ CÓ MẶT VÁT - PHẦN 2: KÍCH THƯỚC GHÉP NỐI ỐNG KẸP VÀ KÝ HIỆU Tool chucks (end mill holders) with clamp screws for flatted cylindrical shank tools - Part 2: Connecting

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2018

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12214-2:2018 (ISO/IEC 14888-2:2008 và đính chính kỹ thuật 1:2015) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chữ ký số kèm phụ lục - Phần 2: Các cơ chế dựa trên phân tích số nguyên

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12214-2:2018 ISO/IEC 14888-2:2008 VÀ ĐÍNH CHÍNH KỸ THUẬT 1:2015 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - CHỮ KÝ SỐ KÈM PHỤ LỤC - PHẦN 2: CÁC CƠ CHẾ DỰA TRÊN PHÂN TÍCH SỐ NGUYÊN Information technology - Security techniques - Digital signatures with appendix - Part 2: Integer factorization

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10685-2:2018 (ISO 1927-2:2012) về Vật liệu chịu lửa không định hình - Phần 2: Lấy mẫu thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10685-2:2018 ISO 1927-2:2012 VẬT LIỆU CHỊU LỬA KHÔNG ĐỊNH HÌNH - PHẦN 2: LÁY MẪU THỬ Monolithic (unshaped) refractory products - Part 2: Sampling for testing Lời nói đầu TCVN 10685-2:2018 hoàn toàn tương đương ISO 1927-2:2012. TCVN 10685-2:2018 do Viện Vật liệu xây

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7364-2:2018 về Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp - Phần 2: Kính dán an toàn nhiều lớp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7364-2:2018 KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP - PHẦN 2: KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 2: Laminated safety glass Lời nói đầu TCVN 7364-2:2018 thay thế TCVN 7364-2:2004. TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11916-2:2018 (ISO 13765-2:2004) về Vữa chịu lửa - Phần 2: Xác định độ lưu động bằng phương pháp bàn dằn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11916-2:2018 ISO 13765-2:2004 VỮA CHỊU LỬA - PHẦN 2: XÁC ĐỊNH ĐỘ LƯU ĐỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÀN DẰN Refractory mortars - Part 2: Determination of consistency using the reciprocating flow table method Lời nói đầu TCVN 11916-2:2018 hoàn toàn tương đương ISO 13765-2:2004. TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2018

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11914-2:2018 (ISO 10081-2:2003) về Phân loại sản phẩm chịu lửa định hình sít đặc - Phần 2: Sản phẩm kiềm tính chứa hàm lượng carbon dư nhỏ hơn 7%

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11914-2:2018 ISO 10081-2:2003 PHÂN LOẠI SẢN PHẨM CHỊU LỬA ĐỊNH HÌNH SÍT ĐẶC - PHẦN 2: SẢN PHẨM KIỀM TÍNH CHỨA HÀM LƯỢNG CARBON DƯ NHỎ HƠN 7% Classification of dense shaped refractory products - Part 2: Basic products containing less than 7 % residual carbon Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11935-2:2018 (EN 927-2:2014) về Sơn và vecni - Vật liệu phủ và hệ phủ cho gỗ ngoại thất - Phần 2: Yêu cầu chất lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11935-2:2018 EN 927-2:2014 SƠN VÀ VECNI - VẬT LIỆU PHỦ VÀ HỆ PHỦ CHO GỖ NGOẠI THẤT - PHẦN 2: YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 2: Performance specification Lời nói đầu TCVN 11935-2:2018 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12004-2:2018 (ISO 8894-2:2007) về Vật liệu chịu lửa - Xác định độ dẫn nhiệt - Phần 2: Phương pháp dây nóng (song song)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12004-2:2018 ISO 8894-2:2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA - XÁC ĐỊNH ĐỘ DẪN NHIỆT - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP DÂY NÓNG (SONG SONG) Refractory materials - Determination of thermal conductivity - Part 2: Hot-wire method (parallel) Lời nói đầu TCVN 12004-2:2018 hoàn toàn tương đương ISO

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12199-2:2018 về Đặc tả dữ liệu của đối tượng trong quy trình lưu trữ hồ sơ - Phần 2: Các quy trình quản lý

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12199-2:2018 ĐẶC TẢ DỮ LIỆU CỦA ĐỐI TƯỢNG TRONG QUY TRÌNH LƯU TRỮ HỒ SƠ - PHẦN 2: CÁC QUY TRÌNH QUẢN LÝ Recordkeeping metadata standard - Part 2: Procedures Lời nói đầu TCVN 12199-2:2018 được xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn ISO 23081- 1:2006 và ISO 23081-2:2009. TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2018

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10884-2-2:2015 (IEC/TR 60664-2-2:2002) về Phối hợp cách điện dùng cho thiết bị trong hệ thống điện hạ áp - Phần 2-2: Các xem xét giao diện - Hướng dẫn áp dụng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10884-2-2:2015 IEC/TR 60664-2-2:2002 PHỐI HỢP CÁCH ĐIỆN DÙNG CHO THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 2-2: CÁC XEM XÉT GIAO DIỆN - HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 2-2: Interface considerations - Application guide 1 

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2016

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10505-2:2015 (ISO 8655-2:2002) về Dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông - Phần 2: Pipet Pittông

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10505-2:2015 ISO 8655-2:2002 DỤNG CỤ ĐO THỂ TÍCH CÓ CƠ CẤU PITTÔNG - PHẦN 2: PIPET PITTÔNG Piston-operated volumetric apparatus - Part 2: Piston pipettes Lời nói đầu TCVN 10505-2:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 8655-2:2002 và đính chính kỹ thuật 1:2008. ISO 8655-2:2002

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2:2015 về Quy phạm thực hành tốt về tiêu chuẩn hóa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2:2015 QUY PHẠM THỰC HÀNH TỐT VỀ TIÊU CHUẨN HÓA Code of good practice for standardization Lời nói đầu TCVN 2:2015 tham khảo ISO/IEC Guide 59:1994; TCVN 2:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 01 Vấn đề chung về tiêu chuẩn hóa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2016

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4842-2:2017 (ISO 1991-2:1982) về Rau - Tên gọi - Phần 2: Danh mục thứ hai

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4842-2:2017 ISO 1991-2:1982 RAU - TÊN GỌI - PHẦN 2: DANH MỤC THỨ HAI Vegetables - Nomenclature - Part 2: Second list Lời nói đầu TCVN 4842-2:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 1991-2:1982; TCVN 4842-2:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F10 Rau quả và

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11823-2:2017 về Thiết kế cầu đường bộ - Phần 2: Tổng thể và đặc điểm vị trí

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11823-2:2017 THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG BỘ - PHẦN 2: TỔNG THỂ VÀ ĐẶC ĐIỂM VỊ TRÍ Highway bridge design specification - Part 2: General design and location features LỜI NÓI ĐẦU TCVN 11823 - 2: 2017 được biên soạn trên cơ sở tham khảo Tiêu chuẩn thiết kế cầu theo hệ số tải trọng và sức

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2018

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8606-2:2017 (ISO 15500-2:2016) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG) - Phần 2: Đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử chung

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8606-2:2017 ISO 15500-2:2016 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KHÍ THIÊN NHIÊN NÉN (CNG) - PHẦN 2: ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ CHUNG Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system components -Part 2: Performance and general test methods

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6749-4-2:2017 (IEC 60384-4-2:2007) về Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử - Phần 4-2: Quy định kỹ thuật cụ thể còn để trống - Tụ điện không đổi điện phân nhôm có chất điện phân rắn mangan dioxit- Mức đánh giá EZ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6749-4-2:2017 IEC 60384-4-2:2007 TỤ ĐIỆN KHÔNG ĐỔI DÙNG TRONG THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ - PHẦN 4-2: QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CỤ THỂ CÒN ĐỂ TRỐNG - TỤ ĐIỆN KHÔNG ĐỔI ĐIỆN PHÂN NHÔM CÓ CHẤT ĐIỆN PHÂN RẮN MANGAN DIOXIT - MỨC ĐÁNH GIÁ EZ Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 4-2: Blank

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.142.16