Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" LUAT 19 2008 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 926 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7250:2008 (CAC/RCP 19-1979, REV.2-2003) về Quy phạm thực hành chiếu xạ xử lý thực phẩm

TCVN7250:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7250:2008,***,Chiếu xạ xử lý thực phẩm,TCVN 7250:2008 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7250 : 2008 CAC/RCP 19-1979, REV.2-2003 QUY PHẠM THỰC HÀNH CHIẾU XẠ XỬ LÝ THỰC PHẨM Code of practice for radiation processing of food Lời nói đầu TCVN 7250 : 2008

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7303-2-19:2006 (IEC 60601-2-19:1990, With Amendment 1:1996) về Thiết bị điện y tế - Phần 2-19: Yêu cầu riêng về an toàn của lồng ấp trẻ sơ sinh

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính

Ban hành: 28/06/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

3

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2008/BTNMT về mã luật khí tượng nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN17:2008/BTNMT,Quy chuẩn QCVN17:2008,Bộ Tài nguyên và Môi trường,QCVN 17:2008/BTNMT ,Mã Luật Khí tượng nông nghiệp,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 17: 2008/BTNMT VỀ MÃ LUẬT KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP National technical regulation on Agrometeorological codes LỜI NÓI ĐẦU QCVN

Ban hành: 31/12/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2008/BTNMT về mã luật khí tượng bề mặt do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN16:2008/BTNMT,Quy chuẩn QCVN16:2008,Bộ Tài nguyên và Môi trường,QCVN 16:2008/BTNMT ,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Mã luật Khí tượng bề mặt,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 16:2008/BTNMT VỀ MÃ LUẬT KHÍ TƯỢNG BỀ MẶT National technical regulation on surface meteorological codes LỜI NÓI ĐẦU

Ban hành: 31/12/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7079-19:2003 về Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò - Phần 19: Sửa chữa và đại tu thiết bị

7079-19:2003 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC82/SC1 “Thiết bị an toàn mỏ” biên soạn, trên cơ sở IEC 79-19, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu

Ban hành: 26/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7929:2008 (EN 14083:2003) về Thực phẩm - Xác định các nguyên tố vết - Xác định chì, cadimi, crom, molypden bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit (GFAAS) sau khi phân huỷ bằng áp lực

TCVN7929:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7929:2008,***,Thực phẩm,Xác định chì ,Xác định các nguyên tố vết,Xác định crom,Xác định cadimi,Phép đo phổ hấp thụ nguyên tử ,Xác định molypden ,TCVN 7929:2009,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7929:2008 EN 14083:2003 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ VẾT - XÁC ĐỊNH

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5326:2008 về kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên

thác, sản xuất mỏ lộ thiên ........................................ 19 Công tác bảo vệ môi trường ................................................................................... Phụ lục A Các quy trình, hướng dẫn kỹ thuật chủ yếu ................................................. Lời nói đầu TCVN 5326 : 2008 thay thế TCVN 5326

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7910:2008 (ISO/ASTM 51275:2004) về Tiêu chuẩn thực hành sử dụng hệ đo liều màng mỏng nhuộm màu trong xử lý bằng bức xạ

TCVN7910:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7910:2008,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7910:2008 ISO/ASTM 51275:2004 TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH SỬ DỤNG HỆ ĐO LIỀU MÀNG MỎNG NHUỘM MÀU TRONG XỬ LÝ BẰNG BỨC XẠ Standard Practice for Use of a Radiochromic Film Dosimetry System Lời nói đầu TCVN 7910:2008 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5139:2008 (CAC/GL 33-1999) về phương pháp khuyến cáo lấy mẫu để xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với các giới hạn dư lượng tối đa (MRL)

TCVN5139:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5139:2008,***,Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật,Phương pháp khuyến cáo lấy mẫu,Giới hạn dư lượng tối đa ,TCVN 5139:2008,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5139:2008 PHƯƠNG PHÁP KHUYẾN CÁO LẤY MẪU ĐỂ XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT PHÙ HỢP VỚI CÁC GIỚI HẠN DƯ LƯỢNG TỐI ĐA (MRL)

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8000:2008 (ISO 15270 : 2006) về Chất dẻo - Hướng dẫn thu hồi và tái chế chất dẻo phế thải

TCVN8000:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8000:2008,***,Thu hồi và tái chế chất dẻo phế thải,Chất dẻo,TCVN 8000:2008,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8000 : 2008 ISO 15270 : 2006 CHẤT DẺO - HƯỚNG DẪN THU HỒI VÀ TÁI CHẾ CHẤT DẺO PHẾ THẢI Plastics - Guidelines for the recovery and recycling

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7283:2008 về Phao tròn cứu sinh

TCVN7283:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7283:2008,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7283:2008 PHAO TRÒN CỨU SINH Lifebuoys Lời nói đầu TCVN 7283:2008 thay thế cho TCVN 7283:2003; TCVN 7283:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC8 Đóng tàu và công trình biển phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn,

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7249:2008 (ISO/ASTM 51431:2005) về Tiêu chuẩn thực hành đo liều áp dụng cho thiết bị chiếu xạ chùm tia điện tử và tia X (bức xạ hãm) dùng để xử lý thực phẩm

TCVN7249:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7249:2008,***, Thiết bị chiếu xạ chùm tia điện tử ,Xử lý thực phẩm,Tiêu chuẩn thực hành đo liều,TCVN 7249:2008,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7249:2008 ISO/ASTM 51431:2005 TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH ĐO LIỀU ÁP DỤNG CHO THIẾT BỊ CHIẾU XẠ CHÙM TIA ĐIỆN TỬ VÀ TIA X (BỨC XẠ

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6673:2008 (ISO 9512:2002) về Thuốc lá điếu - Xác định độ thông khí - Định nghĩa và nguyên tắc đo

TCVN6673:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6673:2008,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6673:2008 ISO 9512:2002 THUỐC LÁ ĐIẾU − XÁC ĐỊNH ĐỘ THÔNG KHÍ – ĐỊNH NGHĨA VÀ NGUYÊN TẮC ĐO Cigarettes – Determination of ventilation – Definitions and measurement principles Lời nói đầu TCVN 6673:2008 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 (ISO 9001 : 2008) về hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu

18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 23 24 26 28 30 32 33 33 33 35 36 37 Phụ lục A (tham khảo) Sự tương ứng giữa TCVN ISO 9001 : 2008 và TCVN ISO 14001: 2005...   39 Phụ lục

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7248:2008 (ISO/ASTM 51204:2004) về Tiêu chuẩn thực hành đo liều áp dụng cho thiết bị chiếu xạ gamma dùng để xử lý thực phẩm

thương mại đối với từng sản phẩm chiếu xạ cụ thể. THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (1) TCVN 7247:2008 (CODEX STAN 106-1983, REV. 1-2003) Thực phẩm chiếu xạ - Yêu cầu chung và TCVN 7250:2008 CAC/RCP 19-1979 (Rev.2 - 2003) Quy phạm thực hành chiếu xạ xử lý thực phẩm. (2) Chadwick, K. H., Ehlermann, D. A. E., and McLaughlin, W. L.,

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6404:2008 (ISO 7218 : 2007) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Yêu cầu chung và hướng dẫn kiểm tra vi sinh vật

TCVN6404:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6404:2008,***,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6404 : 2008 ISO 7218 : 2007 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI - YÊU CẦU CHUNG VÀ HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VI SINH VẬT Microbiology of food and animal feeding stuffs - General requirements

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7776:2008 (ISO/IEC GUIDE 28:2004) về đánh giá sự phù hợp - Hướng dẫn về hệ thống chứng nhận sản phẩm của bên thứ ba

TCVN7776:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7776:2008,***,Đánh giá sự phù hợp,Hệ thống chứng nhận sản phẩm ,Bên thứ ba,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7776 : 2008 ISO/IEC GUIDE 28:2004 ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - HƯỚNG DẪN VỀ HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA Conformity assessment - Guidance on a third-party

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8056:2008 (ISO GUIDE 33 : 2000) về Sử dụng mẫu chuẩn được chứng nhận

TCVN8056:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8056:2008,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8056 : 2008 ISO GUIDE 33 : 2000 SỬ DỤNG MẪU CHUẨN ĐƯỢC CHỨNG NHẬN Use of certified reference materials Lời nói đầu TCVN 8056 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO Guide 33 : 2000; TCVN 8056 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7782:2008 (ISO 15189 : 2007) về Phòng thí nghiệm y tế -Yêu cầu cụ thể về chất lượng và năng lực

TCVN7782:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7782:2008,***,Yêu cầu cụ thể ,Chất lượng và năng lực, Phòng thí nghiệm y tế ,TCVN 7782:2008 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7782 : 2008 ISO 15189 : 2007 PHÒNG THÍ NGHIỆM Y TẾ - YÊU CẦU CỤ THỂ VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ NĂNG LỰC Medical laboratories - Particular requirements for quality

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6022:2008 (ISO 3171 : 1988) về Chất lỏng dầu mỏ - Lấy mẫu tự động trong đường ống

TCVN6022:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6022:2008,***, Lấy mẫu tự động trong đường ống,TCVN 6022:2008,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6022 : 2008 CHẤT LỎNG DẦU MỎ - LẤY MẪU TỰ ĐỘNG TRONG ĐƯỜNG ỐNG Petroleum liquids - Automatic pipeline sampling Lời nói đầu TCVN 6022 : 2008 thay thế TCVN 6022 : 1995.

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251