Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" LUAT 19 2008 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 926 tiêu chuẩn

81

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/TS 16949:2011 (ISO/TS 16949:2009) về Hệ thống quản lý chất lượng - Yêu cầu cụ thể đối với việc áp dụng TCVN ISO 9001:2008 cho các tổ chức sản xuất ô tô và phụ tùng liên quan

kiểm soát hồ sơ phải thỏa mãn các yêu cầu luật định, chế định và yêu cầu của khách hàng. 5. Trách nhiệm của lãnh đạo 5.1. Cam kết của lãnh đạo TCVN ISO 9001:2008, Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu 5 Trách nhiệm của lãnh đạo 5.1 Cam kết của lãnh đạo Lãnh đạo cao nhất phải cung cấp bằng

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

82

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8709-2:2011 (ISO/IEC 15408-2 : 2008) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT - Phần 2: Các thành phần chức năng an toàn

TCVN8709-2:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8709-2:2011,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8709-2 : 2011 ISO/IEC 15408-2 : 2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CNTT - PHẦN 2: CÁC THÀNH PHẦN CHỨC NĂNG AN TOÀN Information Technology - Security Techniques - Evaluation

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2014

83

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7413:2010 (ASTM F 1356: 2008) về Tiêu chuẩn thực hành chiếu xạ để kiểm soát các vi sinh vật gây bệnh và các vi sinh vật khác trong thịt đỏ, thịt gia cầm tươi và đông lạnh

TCVN7413:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7413:2010,***,Quy phạm thực hành chiếu xạ,Kiểm soát các vi sinh vật gây bệnh ,Thịt đỏ,Thịt gia cầm tươi và đông lạnh,TCVN 7413:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7413:2010 ASTM F 1356: 2008 TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH CHIẾU XẠ ĐỂ KIỂM SOÁT CÁC VI SINH VẬT GÂY BỆNH VÀ CÁC VI

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

84

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6852-4:2010 (ISO 8178-4:2008) về Động cơ đốt trong kiểu pittông - Đo chất thải - Phần 4: Chu trình thử ở trạng thái ổn định cho các ứng dụng khác nhau của động cơ

TCVN6852-4:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6852-4:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6852-4:2010 ISO 8178-4:2008 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PIT TÔNG - ĐO CHẤT THẢI - PHẦN 4: CHU TRÌNH THỬ Ở TRẠNG THÁI ỔN ĐỊNH CHO CÁC ỨNG DỤNG KHÁC NHAU CỦA ĐỘNG CƠ Reciprocating internal combustion engines - Exhaust emission

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

85

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7303-2-33:2010 (IEC 60601-2-33:2008) về Thiết bị điện y tế - Phần 2-33: Yêu cầu riêng về an toàn của thiết bị cộng hưởng từ dùng trong chẩn đoán y khoa

TCVN7303-2-33:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7303-2-33:2010,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7303-2-33:2010 IEC 60601-2-33:2008 THIẾT BỊ ĐIỆN Y TẾ - PHẦN 2-33: YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN CỦA THIẾT BỊ CỘNG HƯỞNG TỪ DÙNG TRONG CHẨN ĐOÁN Y KHOA Medical electrical equipment - Part 2-33: Particular

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2015

86

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6852-2:2010 (ISO 8178-2:2008) về Động cơ đốt trong kiểu pit tông - Đo chất thải - Phần 2: Đo các chất thải khí và hạt ở điều kiện hiện trường

Hình 18, TCVN 6852-1:2008 (ISO 8178-1:2006)]. 3.3. Phương pháp pha loãng toàn dòng (full-flow dilution method) Phương pháp trộn không khí pha loãng với toàn bộ dòng khí thải trước khi tách một phần dòng khí thải đã pha loãng để phân tích. CHÚ THÍCH 1: Xem 17.2.1 và Hình 19, TCVN 6852-1:2008 (ISO 8178-1:2006). CHÚ THÍCH 2:

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

87

Tiêu chuản quốc gia TCVN 8571:2010 (ISO 2080:2008) về Lớp phủ kim loại và lớp phủ vô cơ khác - Xử lý bề mặt, lớp phủ kim loại và lớp phủ vô cơ khác - Từ vựng

TCVN8571:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8571:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8571:2010 ISO 2080:2008 LỚP PHỦ KIM LOẠI VÀ LỚP PHỦ VÔ CƠ KHÁC - XỬ LÝ BỀ MẶT, LỚP PHỦ KIM LOẠI VÀ LỚP PHỦ VÔ CƠ KHÁC - TỪ VỰNG Metallic and other inorganic coatings - Surface treatment, metallic and other inorganic

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

88

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7444-14:2010 (ISO 7176-14:2008) về Xe lăn - Phần 14: Hệ thống điện và hệ thống điều khiển của xe lăn điện và xe Scutơ - Yêu cầu và phương pháp thử

TCVN7444-14:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7444-14:2010,*** TCVN 7444-14:2010 ISO 7176-14:2008 XE LĂN - PHẦN 14: HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CỦA XE LĂN ĐIỆN VÀ XE SCUTƠ - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Wheelchairs - Part 14: Power and control systems for electrically powered wheelchairs and scooters - Requirements

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

89

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8101:2009 (ISO 8260 : 2008) về Sữa và sản phẩm sữa - Xác định thuốc bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ và polyclobiphenyl - Phương pháp sắc ký khí - lỏng mao quản có detector bắt giữ electron

TCVN8101:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8101:2009,***,Sữa và sản phẩm sữa ,Xác định thuốc bảo vệ thực vật,Polyclobiphenyl (PCB),Nhóm clo hữu cơ ,Phương pháp sắc ký khí - lỏng,TCVN 8101:2009 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8101 : 2009 ISO 8260 : 2008 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA - XÁC ĐỊNH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

90

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6748-1:2009 (IEC 60115-1 : 2008) về Các điện trở cố định sử dụng trong thiết bị điện tử - Phần 1: Quy định kỹ thuật chung

TCVN6748-1:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6748-1:2009,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6748-1 : 2009 IEC 60115-1 : 2008 ĐIỆN TRỞ KHÔNG ĐỔl DÙNG TRONG THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ- PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG Fixed resistors for use in electronic equipment - Part 1: Generic specification Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

91

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1853:1976 về Phôi thép cán từ thép cácbon thông thường và thép hợp kim thấp - Yêu cầu kỹ thuật chuyển đổi năm 2008 do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

usual carbon and low alloy steel - Tecnical requirements. Lời nói đầu Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định

Ban hành: 07/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

92

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4509:2006 (ISO 37 : 2005) về Cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo – Xác định các tính chất ứng suất – giãn dài khi kéo chuyển đổi năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo qui định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

93

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7332:2006 ( ASTM D 4815-04) về Xăng – Xác định hợp chất MTBE, ETBE, TAME, DIPE, rượu Tert-amyl và rượu từ C1 đến C4 bằng phương pháp sắc khí chuyển đổi năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TAME, DIPE, tertiary-Amyl alcohol and C1 to C4 alcohols in gasoline by gas chromatography. TCVN 7332 : 2006 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC28/SC2 Nhiên liệu lỏng – Phương pháp thử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

94

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7481-1:2005 (ISO 11116-1: 1999) về Chai chứa khí ren côn 17 E để nối van vào chai chứa khí - Phần 1: Đặc tính kỹ thuật chuyển đổi năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

hành. TCVN 7481 : 2005 Chai chứa khí - Ren côn 17E để nối van vào chai chứa khí- Phần 1: Đặc tính kỹ thuật. Phần 2: Calip nghiệm thu. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

95

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5545:1991 về Vàng và hợp kim vàng - Phương pháp thử tỷ trọng chuyển đổi năm 2008 do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

tâm hỗ trợ khai thác và gia công khoáng sản quý hiếm (Sudenmim) Công ty hỗ trợ phát triển tổng hợp (Sudecomplex)- Bộ Công nghiệp nặng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu

Ban hành: Năm 1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

96

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5513:1991 (ST SEV 738 : 1977) về Chai lọ thủy tinh dùng cho đồ hộp chuyển đổi năm 2008 do Ủy ban Khoa học và Nhà nước ban hành

SEV 738 : 1977; TCVN 5513 : 1991 do Trung tâm Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng khu vực 1 Biên soạn, Tổng cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất Lượng đề nghị và được Ủy ban khoa học nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành; Tiêu chuẩn này được chuyển đổi từ năm 2008 Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy

Ban hành: Năm 1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

97

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1022:1992 về Sinh vật phẩm - Phương pháp kiểm tra tính vô khuẩn chuyển đổi năm 2008 do Bộ Y tế ban hành

TCVN 1022 : 1970; TCVN 1022 : 1992 do Trung tâm Quốc gia Kiểm định Sinh vật phẩm biên soạn, Vụ Vệ sinh và Môi trường (Bộ Y tế) đề nghị, Vụ Khoa học và Đào tạo (Bộ Y tế) trình duyệt, Bộ Y tế ban hành; Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo qui định tại khoản 1 Điều 69

Ban hành: Năm 1992

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

98

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9004:2000 (ISO 9004 : 2000) về Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn cải tiến chuyển đổi năm 2008 do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

bao gồm cả các hồ sơ thích hợp, cần thiết để thiết lập, triển khai và duy trì hệ thống quản lý chất lượng và để hỗ trợ các quá trình của tổ chức hoạt động có hiệu lực và hiệu quả. Tính chất và mức độ của hệ thống tài liệu cần phải thoả mãn các yêu cầu của hợp đồng, pháp luật và chế định, nhu cầu và mong đợi của khách hàng và các bên quan

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

99

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6549:1999 (ISO 11621 : 1997) về Chai chứa khí - Quy trình thay đổi khí chứa chuyển đổi năm 2008 do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN 6549 : 1999 hoàn toàn tương đương với ISO 11621 : 1997. TCVN 6549 : 1999 do ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 58 Bình chứa ga biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công Nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công Nghệ) ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 Tiêu chuẩn Việt Nam cùng

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

100

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6043:1995 (ISO 2703 : 1973) về Ống polyvinyl clorua (PVC) cứng chôn dưới đất để dẫn nhiên liệu khí - Hệ mét - Yêu cầu kỹ thuật chuyển đổi năm 2008 do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

đường ống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành; Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản

Ban hành: Năm 1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250