Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" LUAT 19 2008 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 926 tiêu chuẩn

41

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7857-3:2008 (ISO 6322-3 : 1989) về bảo quản ngũ cốc và đậu đỗ - Phần 3: Kiểm soát sự xâm nhập của dịch hại

TCVN7857-3:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7857-3:2008,***,TCVN 7857-3:2008 ,Bảo quản ngũ cốc và đậu đỗ,Kiểm soát sự xâm nhập của dịch hại,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7857-3 : 2008 ISO 6322-3 : 1989 BẢO QUẢN NGŨ CỐC VÀ ĐẬU ĐỖ - PHẦN 3: KIỂM SOÁT SỰ XÂM NHẬP CỦA DỊCH HẠI Storage of cereals

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

42

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6238-1:2008 (ISO 8124-1 : 2000, Amd. 1 : 2007, Amd. 2 : 2007) về an toàn đồ chơi trẻ em - Phần 1 - Các khía cạnh an toàn liên quan đến tính chất cơ lý

TCVN6238-1:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6238-1:2008,***,An toàn đồ chơi trẻ em,TCVN 6238-1:2008 ,Phần 1,Các khía cạnh an toàn ,Liên quan đến tính chất cơ lý TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6238-1 : 2008 ISO 8124-1 : 2000 WITH AMENDMENT.1 : 2007 AND AMENDMENT.2 : 2007 AN TOÀN ĐỒ CHƠI TRẺ EM - PHẦN 1: CÁC KHÍA CẠNH AN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

43

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6852-1:2008 (ISO 8178-1:2006) về Động cơ đốt trong kiểu pít tông - Đo chất thải - Phần 1: Đo trên băng thử các chất thải khí và hạt

TCVN6852-1:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6852-1:2008,***, Đo chất thải , Đo trên băng thử ,Động cơ đốt trong kiểu pít tông ,Các chất thải khí và hạt,TCVN 6852-1:2008 ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6852-1:2008 ISO 8178-1:2006 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PÍT TÔNG - ĐO CHẤT THẢI - PHẦN 1: ĐO TRÊN BĂNG THỬ CÁC CHẤT THẢI KHÍ

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

44

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7973-5:2008 (ISO 13232-5 : 2005) về Mô tô - Quy trình thử và phân tích để nghiên cứu đánh giá các thiết bị lắp trên mô tô để bảo vệ người lái khi đâm xe - Phần 5: Chỉ số chấn thương và phân tích rủi ro/lợi ích

TCVN7973-5:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7973-5:2008,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7973-5 : 2008 ISO 13232-5 : 2005 MÔ TÔ - QUI TRÌNH THỬ VÀ PHÂN TÍCH ĐỂ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÁC THIẾT BỊ LẮP TRÊN MÔ TÔ ĐỂ BẢO VỆ NGƯỜI LÁI KHI ĐÂM XE - PHẦN 5: CHỈ SỐ CHẤN THƯƠNG VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO/LỢI ÍCH Motorcycles -

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2015

45

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7973-1:2008 (ISO 13232-1 : 2005) về Mô tô - Quy trình thử và phân tích để nghiên cứu đánh giá các thiết bị lắp trên mô tô để bảo vệ người lái khi đâm xe - Phần 1: Định nghĩa, ký hiệu và yêu cầu chung

TCVN7973-1:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7973-1:2008,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7973-1 : 2008 ISO 13232-1 : 2005 MÔ TÔ - QUI TRÌNH THỬ VÀ PHÂN TÍCH ĐỂ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÁC THIẾT BỊ LẮP TRÊN MÔ TÔ ĐỂ BẢO VỆ NGƯỜI LÁI KHI ĐÂM XE - PHẦN 1: ĐỊNH NGHĨA, KÝ HIỆU VÀ YÊU CẦU CHUNG Motorcycles - Test

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2015

46

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7885-1:2008 (Tài liệu chú giải thuật ngữ an toàn của IAEA) về An toàn bức xạ - Thuật ngữ và định nghĩa - Phần 1: Các thuật ngữ xếp theo thứ tự chữ cái trong tiếng anh từ A đến E

TCVN7885-1:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7885-1:2008,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7885 -1 : 2008 AN TOÀN BỨC XẠ - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA - PHẦN 1: CÁC THUẬT NGỮ XẾP THEO THỨ TỰ CHỮ CÁI TRONG TIẾNG ANH TỪ A ĐẾN E Radiation protection - terms and definitions - Part 1: terms in alphabetical A to E Lời nói

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

47

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6852-9:2008 (ISO 8178-9 : 2000, With Amendment 1: 2004) về Động cơ đốt trong kiểu pít tông - Đo chất phát thải - Phần 9: Chu trình thử và quy trình thử để đo trên băng thử khói khí thải từ động cơ cháy do nén hoạt động ở chế độ chuyển tiếp

TCVN6852-9:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6852-9:2008,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6852-9 : 2008 ISO 8178-9 : 2000 WITH AMENDMENT 1: 2004 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIỂU PÍT TÔNG - ĐO CHẤT PHÁT THẢI - PHẦN 9: CHU TRÌNH THỬ VÀ QUY TRÌNH THỬ ĐỂ ĐO TRÊN BĂNG THỬ KHÓI KHÍ THẢI TỪ ĐỘNG CƠ CHÁY DO NÉN HOẠT ĐỘNG Ở CHẾ

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

48

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7909-2-4:2008 (IEC/TR 61000-2-4 : 2002) về Tương thích điện từ (EMC) - Phần 2-4: Môi trường - Mức tương thích đối với nhiễu dẫn tần số thấp trong khu công nghiệp

TCVN7909-2-4:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7909-2-4:2008,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7909-2-4 : 2008 IEC 61000-2-4 : 2002 TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - PHẦN 2-4: MÔI TRƯỜNG - MỨC TƯƠNG THÍCH ĐỐI VỚI NHIỄU DẪN TẦN SỐ THẤP TRONG KHU CÔNG NGHIỆP Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-4:

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

49

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6627-1:2008 (IEC 60034-1 : 2004) về Máy điện quay - Phần 1: Thông số đặc trưng và tính năng

TCVN6627-1:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6627-1:2008,***,Thông số đặc trưng và tính năng,Máy điện quay,TCVN 6627-1:2008 ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6627-1 : 2008 IEC 60034-1 : 2004 MÁY ĐIỆN QUAY - PHẦN 1: THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG VÀ TÍNH NĂNG Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

50

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7878-1:2008 (ISO 1996-1:2003) về âm học - Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường - Phần 1: Các đại lượng cơ bản và phương pháp đánh giá

TCVN7878-1:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7878-1:2008,***,TCVN 7878-1:2008 ,Đo tiếng ồn môi trường,Âm học,Phần 1,Mô tả đo và đánh giá,Các đại lượng cơ bản,Phương pháp đánh giá ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7878-1:2008 ISO 1996-1:2003 ÂM HỌC – MÔ TẢ, ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ TIẾNG ỒN MÔI TRƯỜNG – PHẦN 1: CÁC ĐẠI LƯỢNG CƠ BẢN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

51

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7394-1:2008 (ISO 11607-1 : 2006) về Bao gói trang thiết bị y tế đã tiệt khuẩn - Phần 1: Yêu cầu đối với vật liệu, hệ thống bảo vệ vô khuẩn và hệ thống bao gói

TCVN7394-1:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7394-1:2008,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7394-1 : 2008 ISO 11607-1 : 2006 BAO GÓI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÃ TIỆT KHUẨN - PHẦN 1: YÊU CẦU ĐỐI VỚI VẬT LIỆU, HỆ THỐNG BẢO VỆ VÔ KHUẨN VÀ HỆ THỐNG BAO GÓI Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1:

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

52

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7973-2:2008 (ISO 13232-2 : 2005) về Mô tô - Quy trình thử và phân tích để nghiên cứu đánh giá các thiết bị lắp trên mô tô để bảo vệ người lái khi đâm xe - Phần 2: Định nghĩa các điều kiện va chạm liên quan đến dữ liệu tai nạn

TCVN7973-2:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7973-2:2008,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7973-2 : 2008 ISO 13232-2 : 2005 MÔ TÔ - QUI TRÌNH THỬ VÀ PHÂN TÍCH ĐỂ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÁC THIẾT BỊ LẮP TRÊN MÔ TÔ ĐỂ BẢO VỆ NGƯỜI LÁI KHI ĐÂM XE - PHẦN 2: ĐỊNH NGHĨA CÁC ĐIỀU KIỆN VA CHẠM LIÊN QUAN ĐẾN DỮ LIỆU TAI NẠN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2015

53

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6989-1-1:2008 (CISPR 16-1-1 : 2006) về Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo và phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm tần số rađiô - Phần 1-1: Thiết bị đo nhiễu và miễn nhiễm tần số rađiô - Thiết bị đo

TCVN6989-1-1:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6989-1-1:2008,***,Tần số rađiô ,Đo nhiễu và miễn nhiễm tần số rađiô , Thiết bị đo nhiễu và miễn nhiễm tần số rađiô ,Thiết bị đo,TCVN 6989-1-1:2008,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6989-1-1 : 2008 CISPR 16-1-1 : 2006 YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐO VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

54

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1-2:2008 về Xây dựng tiêu chuẩn - Phần 2: Quy định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia

TCVN1-2:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1-2:2008,***,Trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn ,Xây dựng tiêu chuẩn, TCVN 1-2:2008 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1-2 : 2008 XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN - PHẦN 2: QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY VÀ THỂ HIỆN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA Development of standards - Part 2: Rules for the structure

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

55

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11386:2016 (ISO/IEC 18045:2008) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Phương pháp đánh giá an toàn công nghệ thông tin

TCVN11386:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11386:2016,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11386:2016 ISO/IEC 18045:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Information technology - Security techniques - Methodology for IT security evaluation Lời nói

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

56

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10779:2015 về Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2008 trong giáo dục

TCVN10779:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10779:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10779:2015 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TCVN ISO 9001:2008 TRONG GIÁO DỤC Quality management system - Guidelines for the application of ISO 9001:2008 in education Lời nói đầu TCVN 10779:2015 được xây dựng trên cơ

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

57

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2015 (ISO 18091:2014) về Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2008 tại chính quyền địa phương

dự kiến là kết quả của quá trình tạo sản phẩm. CHÚ THÍCH 2: Các yêu cầu luật định và chế định có thể được thể hiện như các yêu cầu pháp lý. Mục đích của tiêu chuẩn này là cung cấp cho chính quyền địa phương các hướng dẫn để đạt được kết quả tin cậy thông qua việc áp dụng TCVN ISO 9001:2008 một cách đầy đủ. Những

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

58

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10431-5:2014 (ISO 11843-5:2008) về Năng lực phát hiện - Phần 5: Phương pháp luận trong trường hợp hiệu chuẩn tuyến tính và phi tuyến

TCVN10431-5:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10431-5:2014,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10431-5:2014 ISO 11843-5:2008 NĂNG LỰC PHÁT HIỆN - PHẦN 5: PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG TRƯỜNG HỢP HIỆU CHUẨN TUYẾN TÍNH VÀ PHI TUYẾN Capability of detection - Part 5: Methodology in the linear and non-linear calibration cases Lời

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2015

59

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10429:2014 (ISO/IEC GUIDE 76:2008) về Xây dựng tiêu chuẩn dịch vụ - Khuyến nghị đối với việc đề cập các vấn đề về người tiêu dùng

TCVN10429:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10429:2014,*** TCVN 10429:2014 ISO/IEC GUIDE 76:2008 XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ - KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆC ĐỀ CẬP CÁC VẤN ĐỀ VỀ NGƯỜI TIÊU DÙNG Development of service standards - Recommendations for addressing consumer issues Lời nói đầu TCVN 10429:2014 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2015

60

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11777-8:2018 (ISO/IEC 15444-8:2004 with amendment 1:2008) về Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa ảnh JPEG 2000 - Bản mật JPEG 2000

TCVN11777-8:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11777-8:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11777-8:2018 ISO/IEC 15444-8:2007 WITH AMENDMENT 1:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ THỐNG MÃ HÓA HÌNH ẢNH JPEG 2000 - BẢO MẬT JPEG 2000 Information technology - JPEG 2000 image coding system - Security issues

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.105