Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" LUAT 19 2008 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 926 tiêu chuẩn

21

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7911:2008 (ISO/ASTM 51276:2002) về Tiêu chuẩn thực hành sử dụng hệ đo liều polymetylmetacrylat

TCVN7911:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7911:2008,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7911:2008 ISO/ASTM 51276:2002 TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH SỬ DỤNG HỆ ĐO LIỀU POLYMETYLMETACRYLAT Standard Practice for Use of a Polymethylmethacrylate Dosimetry System Lời nói đầu TCVN 7911:2008 hoàn toàn tương đương với

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

22

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5141:2008 (CAC/GL 40, Rev.1-2003) về hướng dẫn thực hành phòng thử nghiệm tốt khi phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

TCVN5141:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5141:2008,***,TCVN 5141:2008 ,Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật,Hướng dẫn thực hành phòng thử nghiệm tốt ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5141 : 2008 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH PHÒNG THỬ NGHIỆM TỐT KHI PHÂN TÍCH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Guidelines on good laboratory pratice

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

23

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7626:2008 (ISO/IEC 15416:2000) về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Yêu cầu kỹ thuật đối với kiểm tra chất lượng in mã vạch - Mã vạch một chiều

TCVN7626:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7626:2008,Bộ Khoa học và Công nghệ TCVN 7626:2008 ISO/IEC 15416:2000 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KỸ THUẬT PHÂN ĐỊNH VÀ THU NHẬN DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG IN MÃ VẠCH - MÃ VẠCH MỘT CHIỀU Information technology - Automatic identification and data

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2015

24

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5542:2008 (CAC/RCP 23-1979, Rev.2-1993) về quy phạm thực hành vệ sinh đối với thực phẩm đóng hộp axit thấp và axit thấp đã axit hoá

TCVN5542:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5542:2008,***,Quy phạm thực hành vệ sinh,Thực phẩm đóng hộp axit thấp ,Axit thấp đã axit hoá,TCVN 5542:2008,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5542 : 2008 QUY PHẠM THỰC HÀNH VỆ SINH ĐỐI VỚI THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP AXIT THẤP VÀ AXIT THẤP ĐÃ AXIT HÓA Recommended international

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

25

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BGTVT về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

2008. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm được biên soạn dựa trên Quy phạm Phân cấp và Đóng tàu sông vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm (22 TCN 281-01) và Bộ luật quốc tế về đóng tàu và trang bị cho tàu chở xô hóa chất nguy hiểm xuất bản năm 2007. MỤC LỤC

Ban hành: 22/12/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

26

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BGTVT/SĐ 1:2016 về Phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm

QCVN01:2008/BGTVT/SD1:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam QCVN01:2008,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA SỬA ĐỔI LẦN 1:2016 QCVN 01:2008/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA VỎ THÉP CHỞ XÔ HÓA CHẤT NGUY HIỂM National technical regulation on the

Ban hành: 15/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2017

27

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2008/BCT về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

QCVN02:2008/BCT,Quy chuẩn QCVN02:2008,Bộ Công thương,QCVN 02:2008/BCT,An toàn trong bảo quản vận chuyển,Tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp,Sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ ,Bộ Công thương,Hóa chất QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02:2008/BCT VỀ AN TOÀN TRONG BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN, SỬ DỤNG

Ban hành: 30/12/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

28

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 11:2008/BTNMT về xây dựng lưới độ cao do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN11:2008/BTNMT,Quy chuẩn QCVN11:2008,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Xây dựng lưới độ cao,QCVN 11:2008/BTNMT,Bộ Tài nguyên và Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 11:2008/BTNMT VỀ XÂY DỰNG LƯỚI ĐỘ CAO National technical regulation on establisment of leveling network

Ban hành: 18/12/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

29

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BCT về an toàn điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

QCVN01:2008/BCT,Quy chuẩn QCVN01:2008,Bộ Công thương,QCVN 01:2008/BCT ,An toàn điện,Bộ Công thương,Điện - điện tử CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 01:2008/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ

Ban hành: 17/06/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

30

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7848-4:2008 (ISO 5530-4 : 2002) về bột mì - đặc tính vật lý của khối bột nhào - phần 4: xác định đặc tính lưu biến bằng alveorigraph

TCVN7848-4:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7848-4:2008,***,TCVN 7848-4:2008 ,Bột mì,Đặc tính vật lý của khối bột nhào ,Xác định đặc tính lưu biến bằng alveorigraph,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7848 : 2008 ISO 5530-4 : 2002 BỘT MỲ - ĐẶC TÍNH VẬT LÝ CỦA KHỐI BỘT NHÀO - PHẦN 4: XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH LƯU BIẾN BẰNG

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

31

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD về quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

QCXDVN01:2008/BXD,Quy chuẩn QCXDVN01:2008,Bộ Xây dựng,Quy hoạch xây dựng,Xây dựng QCXDVN 01: 2008/BXD QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM QUY HOẠCH XÂY DỰNG Vietnam Building Code. Regional and Urban Planning and Rural Residental Planning Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD do Viện Quy hoạch

Ban hành: 03/04/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

32

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3745-1:2008 (ISO 6412-1 : 1989) về Bản vẽ kỹ thuật - Biểu diễn đơn giản đường ống - Phần 1 - Nguyên tắc chung và biểu diễn trực giao

TCVN3745-1:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3745-1:2008,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3745-1 : 2008 ISO 6412-1 : 1989 BẢN VẼ KỸ THUẬT - BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN ĐƯỜNG ỐNG – PHẦN 1: NGUYÊN TẮC CHUNG VÀ BIỂU DIỄN TRỰC GIAO Technical drawings - Simplified representation of pipelines - Part 1 : General rules

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2015

33

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6001-1:2008 (ISO 5815-1 : 2003) về Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy sinh hoá sau n ngày (BODn) - Phần 1: Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung allylthiourea

TCVN6001-1:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6001-1:2008,***,Xác định nhu cầu oxy sinh hoá ,Phương pháp pha loãng và cấy,Chất lượng nước,TCVN 6001-1:2008,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6001-1 : 2008 ISO 5815-1 : 2003 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – XÁC ĐỊNH NHU CẦU OXY SINH HÓA SAU n NGÀY (BODn) – PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

34

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7942-2:2008 (ISO 4037-2 : 1997) về An toàn bức xạ - Bức xạ chuẩn tia X và gamma hiệu chuẩn liều kế và máy đo suất liều và xác định đáp ứng của thiết bị theo năng lượng photon - Phần 2: Đo liều trong bảo vệ bức xạ cho dải năng lượng từ 8 KeV đến 1,3 MeV và và từ 4 MeV đến 9 MeV

TCVN7942-2:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7942-2:2008,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7942 - 2 : 2008 ISO 4037-2 : 1997 AN TOÀN BỨC XẠ - BỨC XẠ CHUẨN TIA X VÀ TIA GAMMA HIỆU CHUẨN LIỀU KẾ VÀ MÁY ĐO SUẤT LIỀU VÀ XÁC ĐỊNH ĐÁP ỨNG CỦA THIẾT BỊ THEO NĂNG LƯỢNG PHOTON - PHẦN 2: ĐO LIỀU TRONG BẢO VỆ BỨC XẠ CHO DẢI NĂNG

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

35

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7909-2-6:2008 (IEC/TR 61000-2-6 : 1995) về Tương thích điện từ (EMC) - Phần 2-6: Môi trường - Đánh giá mức phát xạ liên quan đến nhiễu dẫn tần số thấp trong cung cấp điện của khu công nghiệp

TCVN7909-2-6:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7909-2-6:2008,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7909-2-6 : 2008 IEC/TR 61000-2-6 : 1995 TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - PHẦN 2-6: MÔI TRƯỜNG - ĐÁNH GIÁ MỨC PHÁT XẠ LIÊN QUAN ĐẾN NHIỄU DẪN TẦN SỐ THẤP TRONG CUNG CẤP ĐIỆN CỦA KHU CÔNG NGHIỆP Electromagnetic

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

36

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/TS 22003:2008 (ISO/TS 22003 : 2007) về Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với các tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

TCVNISO/TS22003:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO/TS 22003 : 2008 HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM - YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM Food safety management systems - Requirements for bodies providing audit

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

37

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7982-4:2008 (ISO 18185-4 : 2007) về Công te nơ chở hàng - Dấu niêm phong điện tử - Phần 4: Bảo vệ dữ liệu

TCVN7982-4:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7982-4:2008,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7982-4 : 2008 ISO 18185-4 : 2007 CÔNG TE NƠ CHỞ HÀNG − DẤU NIÊM PHONG ĐIỆN TỬ − PHẦN 4: BẢO VỆ DỮ LIỆU Freight containers − Electronic seals Part 4: Data protection Lời nói đầu TCVN 7982-4 : 2008 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2015

38

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7563-10:2008 (ISO 2382-10 : 1979) về Xử lý dữ liệu - Từ vựng - Phần 10: Kỹ thuật và phương tiện điều hành

TCVN7563-10:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7563-10:2008,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7563-10 : 2008 ISO 2382-10 : 1987 XỬ LÝ DỮ LIỆU - TỪ VỰNG - PHẦN 10: KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG TIỆN ĐIỀU HÀNH Data processing - Vocabulary - Section 10: Operating techniques and facilities Lời nói đầu TCVN 7563

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

39

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7301-2:2008 (ISO/TR 14121-2 : 2007) về An toàn máy - Đánh giá rủi ro - Phần 2: Hướng dẫn thực hành và ví dụ về các phương pháp

TCVN7301-2:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7301-2:2008,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7301-2 : 2008 ISO/TR 14121-2 : 2007 AN TOÀN MÁY – ĐÁNH GIÁ RỦI RO – PHẦN 2: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VÀ VÍ DỤ VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP Safety of machinery – Risk assessment - Part 2: Practical guidance and examples of methods

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2014

40

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6663-6:2008 (ISO 5667-6 : 2005) về Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 6: Hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suối

of groundwater at contaminated sites. - ISO 5667-19 : 2004 Part 19: Guidance on sampling of marine sediments. - ISO 5667-20 : 2008 Part 20: Guidance on the use of sampling data for decision making -  Compliance with thresholds and classification systems. Lời giới thiệu Mục đích lấy mẫu là điều quan trọng tiên quyết để định ra nguyên tắc

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250