Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" LUAT 19 2008 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 926 tiêu chuẩn

61

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10539:2014 (ISO/IEC 12207:2008) về Kỹ thuật hệ thống và phần mềm - Các quá trình vòng đời phần mềm

luật. 3.19. Hệ thống phụ trợ (enabling system) Hệ thống hỗ trợ hệ thống chính trong suốt các giai đoạn vòng đời, nhưng không nhất thiết phải đóng góp trực tiếp đến chức năng của hệ thống đó trong quá trình hoạt động. CHÚ THÍCH 1: Ví dụ, khi hệ thống chính tham gia vào giai đoạn sản xuất, một hệ thống cho phép sản xuất được yêu cầu.

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

62

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7027:2013 (ISO 11601:2008) về Chữa cháy - Bình chữa cháy có bánh xe - Tính năng và cấu tạo

TCVN7027:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7027:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7027:2013 ISO 11601:2008 CHỮA CHÁY - BÌNH CHỮA CHÁY CÓ BÁNH XE- TÍNH NĂNG VÀ CẤU TẠO Fire fighting - wheeled fire extinguishers - Performance and construction Lời nói đầu TCVN 7027:2013 thay thế TCVN 7027:2002 (ISO

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2014

63

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8282:2009 (ASTM E 1316 : 2008 a) về Thử không phá hủy - Thuật ngữ

TCVN8282:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8282:2009,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8282 : 2009 ASTM E 1316 : 2008 a THỬ KHÔNG PHÁ HỦY - THUẬT NGỮ Nondestructive test - Terminology Lời nói đầu TCVN 8282 : 2009 thay thế các tiêu chuẩn TCVN 5112: 1990; TCVN 6105 : 1996; TCVN 6106 : 1996; TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

64

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22006:2013 về Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2008 trong ngành trồng trọt

THÍCH 2: Các yêu cầu luật định và chế định có thể được thể hiện như các yêu cầu pháp lý. 1.2. Áp dụng TCVN ISO 9001:2008, Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu Các yêu cầu trong tiêu chuẩn này mang tính tổng quát và nhằm áp dụng cho mọi tổ chức không phân biệt loại hình, quy mô và sản phẩm cung

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

65

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7187:2002 (CISPR 19 : 1983) về Hướng dẫn sử dụng phương pháp thay thế để đo bức xạ của lò vi sóng ở tần số lớn hơn 1 GHz

microwave ovens for frequencies above 1 GHz Lời nói đầu TCVN 7187 : 2002 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn CISPR 19 : 1983. TCVN 7187 : 2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E9 Tương thích điện từ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

66

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9532:2012 (ISO 27107 : 2008) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định trị số peroxit - Phương pháp chuẩn độ điện thế

TCVN9532:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9532:2012,***,Xác định trị số peroxit ,Dầu mỡ động vật và thực vật,Phương pháp chuẩn độ điện thế,TCVN 9532:2012 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9532 : 2012 ISO 27107 : 2008 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ PEROXIT - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ ĐIỆN THẾ

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

67

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 90003:2016 (ISO/IEC 90003:2014) về Kỹ thuật phần mềm - Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2008 cho phần mềm máy tính

TCVN ISO 9001:2008, các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng 1.1  Khái quát Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng khi một tổ chức a) cần chứng tỏ khả năng cung cấp một cách ổn định sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như các yêu cầu của luật định và chế định thích hợp; và

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2018

68

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6845:2011 (ISO GUIDE 64:2008) về Hướng dẫn đề cập các vấn đề môi trường trong tiêu chuẩn sản phẩm

TCVN6845:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6845:2011,***,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6845:2011 ISO GUIDE 64:2008 HƯỚNG DẪN ĐỀ CẬP CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRONG TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM Guide for addressing environment issues in product standards Lời nói đầu TCVN 6845:2011 thay thế

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

69

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7870-14:2010 (IEC 80000-14:2008) về Đại lượng và đơn vị - Phần 14: Viễn sinh trắc liên quan đến sinh lý người

TCVN7870-14:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7870-14:2010,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7870-14:2010 IEC 80000-14:2008 ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ - PHẦN 14: VIỄN SINH TRẮC LIÊN QUAN ĐẾN SINH LÝ NGƯỜI Quantities and units - Part 14: Telebiometrics related to human physiology Lời nói đầu TCVN 7870-14:2010 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2015

70

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8026-1:2010 (ISO 13408-1:2008) về Quá trình vô khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe - Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN8026-1:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8026-1:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8026-1:2010 ISO 13408-1:2008 QUÁ TRÌNH VÔ KHUẨN SẢN PHẨM CHĂM SÓC SỨC KHỎE - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Aseptic processing of health care products - Part 1: General requirements Lời nói đầu TCVN 8026-1:2010 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2015

71

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7999-2:2009 (IEC 60282-2: 2008) về Cầu chảy cao áp - Phần 2: Cầu chảy giải phóng khí

TCVN7999-2:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7999-2:2009,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7999-2: 2009 IEC 60282-2: 2008 CẦU CHẢY CAO ÁP - PHẦN 2: CẦU CHẢY GIẢI PHÓNG KHÍ High-voltage fuses - Part 2. Expulsion fuses Lời nói đầu TCVN 7999-2: 2009 hoàn toàn tương đương với IEC 60282-2: 2008

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2015

72

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6749-1:2009 (IEC 60384-1 : 2008) về Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN6749-1:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6749-1:2009,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6749-1 : 2009 IEC 60384-1 : 2008 TỤ ĐIỆN KHÔNG ĐỔI DÙNG TRONG THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ - PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG Fixed capacitors for use in electronic equypment - Part 1: Generic specification Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

73

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7265:2009 (CAC/RCP 52-2003, Rev.4-2008) về Quy phạm thực hành đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản

TCVN7265:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7265:2009,***,Quy phạm thực hành ,Thủy sản và sản phẩm thủy sản ,TCVN 7265:2009 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7265:2009 CAC/RCP 52-2003, Rev.4-2008 QUY PHẠM THỰC HÀNH ĐỐI VỚI THỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN Code of practice for fish and fishery products Lời

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

74

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10736-13:2016 (ISO 16000-13:2008) về Không khí trong nhà - Phần 13: Xác định tổng (pha khí và pha hạt) polycloro biphenyl giống dioxin (PCB) và polycloro dibenzo-p-dioxin/polycloro dibenzofuran (PCDD/PCDF) - Thu thập mẫu trên cái lọc được hỗ trợ bằng chất hấp thụ

(NO2) - ISO 16000-16:2008 Indoor air - Part 16: Detection and enumeration of moulds - Sampling by filtration - ISO 16000-17:2008 Indoor air - Part 17: Detection and enumeration of moulds - Culture-based method - ISO 16000-18:2011 Indoor air - Part 18: Detection and enumeration of moulds - Sampling by impaction - ISO 16000-19

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

75

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9595-3:2013 (ISO/IEC GUIDE 98-3:2008) về độ không đảm bảo đo – Phần 3: Hướng dẫn trình bày độ không đảm bảo đo (GUM:1995)

TCVN9595-3:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9595-3:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9595-3:2013 ISO/IEC GUIDE 98-3:2008 ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO - PHẦN 3: HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO (GUM:1995) Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM: 1995) Lời nói

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

76

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9877:2013 (ISO 11596:2008) về Đồ trang sức - Phương pháp lấy mẫu các hợp kim kim loại quý dùng làm đồ trang sức và các sản phẩm liên quan

TCVN9877:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9877:2013,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9877:2013 ISO 11596:2008 ĐỒ TRANG SỨC - PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU CÁC HỢP KIM KIM LOẠI QUÝ DÙNG LÀM ĐỒ TRANG SỨC VÀ CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN Jewellery - Sampling of precious metal alloys for and in jewellery and associated products

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

77

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-101:2011(IEC 60335-2-101:2008) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-101: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị hóa hơi

TCVN5699-2-101:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-101:2011,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-101:2011 IEC 60335-2-101:2008 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-101: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ HÓA HƠI Household and similar electrical appliances - Safety - Part

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

78

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8656-4:2012 (ISO/IEC 19762-4:2008) về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động (AIDC) - Thuật ngữ hài hòa - Phần 4: Thuật ngữ chung liên quan đến truyền thông radio

TCVN8656-4:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8656-4:2012,***,Công nghệ thông tin,Thuật ngữ hài hòa,Thuật ngữ liên quan đến truyền thông radio,truyền thông radio,TCVN 8656-4:2012 ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8656-4:2012 ISO/IEC 19762-4:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KỸ THUẬT PHÂN ĐỊNH VÀ THU NHẬN DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG (AIDC)

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

79

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8656-2:2011 (ISO/IEC 19762-2:2008) về Công nghệ thông tin - Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động (AIDC) - Thuật ngữ hài hòa Phần 2: Phương tiện đọc quang học (ORM)

TCVN8656-2:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8656-2:2011,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8656-2:2011 ISO/IEC 19762-2:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KĨ THUẬT PHÂN ĐỊNH VÀ THU NHẬN DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG (AIDC) - THUẬT NGỮ HÀI HÒA – PHẦN 2: PHƯƠNG TIỆN ĐỌC QUANG HỌC (ORM) Information technology - Automatic identification and data

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

80

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6818-7:2011 (ISO 4254-7:2008) về Máy nông nghiệp - An toàn - Phần 7: Máy liên hợp thu hoạch, máy thu hoạch cây làm thức ăn cho gia súc và máy thu hoạch bông

TCVN6818-7:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6818-7:2011,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6818-7:2011 ISO 4254-7:2008 MÁY NÔNG NGHIỆP - AN TOÀN - PHẦN 7: MÁY LIÊN HỢP THU HOẠCH, MÁY THU HOẠCH CÂY LÀM THỨC ĂN CHO GIA SÚC VÀ MÁY THU HOẠCH BÔNG Agricultural machinery - Safety - Part 7: Combine harvesters, forage

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.105