Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOI DONG BO TRUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 211832 văn bản

81

Nghị định 28-HĐBT năm 1991 Hướng dẫn Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

28-HDBT,Nghị định 28-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam,Hướng dẫn,Đầu tư HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 28-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 1991

Ban hành: 06/12/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

82

Nghị định 388-HĐBT năm 1991 về Quy chế thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

388-HDBT,Nghị định 388-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Giải thể doanh nghiệp Nhà nước,Thành lập doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 388-HĐBT Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/11/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

83

Nghị định 374-HĐBT Hướng dẫn Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

374-HDBT,Nghị định 374-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Bảo vệ trẻ em,Hướng dẫn,Giáo dục,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 374-HĐBT Hà Nội, ngày 11

Ban hành: 11/11/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

84

Chỉ thị 106-CT năm 1991 về công tác trồng rừng đối với trường học do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

106-CT,Chỉ thị 106-CT 1991,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Tài nguyên - Môi trường CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 106-CT Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 1991 CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC TRỒNG RỪNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỌC

Ban hành: 10/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

85

Quyết định 352-CT năm 1991 phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật vườn Quốc gia YOKDON do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

352-CT,Quyết định 352-CT 1991,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật,Vườn quốc gia Yokđon,Tài nguyên - Môi trường CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 352-CT Hà Nội , ngày 29 tháng 10 năm 1991

Ban hành: 29/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

86

Nghị định 338-HĐBT năm 1991 thi hành Luật phổ cập giáo dục tiểu học do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

338-HDBT,Nghị định 338-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Phổ cập giáo dục tiểu học,Hướng dẫn,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 338-HĐBT Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 1991

Ban hành: 26/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

87

Quyết định 337-HĐBT năm 1991 về biện pháp quản lý ngoại tệ trong thời gian trước mắt do Hội dồng Bộ trưởng ban hành

337-HDBT,Quyết định 337-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Biện pháp quản lý ngoại tệ,Tiền tệ - Ngân hàng HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 337-HĐBT Hà Nội , ngày 25 tháng 10 năm 1991

Ban hành: 25/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

88

Nghị định 327-HĐBT năm 1991 thi hành Pháp lệnh chất lượng hàng hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

327-HDBT,Nghị định 327-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Pháp lệnh chất lượng hàng hóa,Hướng dẫn,Thương mại HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 327-HĐBT Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1991

Ban hành: 19/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

89

Nghị định 322-HĐBT năm 1991 ban hành Quy chế Khu chế xuất do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

322-HDBT,Nghị định 322-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Quy chế khu chế xuất,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 322-HĐBT Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 1991

Ban hành: 18/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

90

Quyết định 315-HĐBT năm 1991 thành lập huyện mới Đức Cơ thuộc tỉnh Gia Lai do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

315-HDBT,Quyết định 315-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập huyện,Huyện Đức Cơ,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 315-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP

Ban hành: 15/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

91

Quyết định 207-HĐBT năm 1991 huỷ bỏ các văn bản pháp luật do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

207-HDBT,Quyết định 207-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Văn bản pháp luật,Hủy bỏ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 207-HĐBT Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HUỶ BỎ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Ban hành: 04/07/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2011

92

Chỉ thị 99-CT năm 1991 về việc vận động nhân dân không trồng cây Anh túc do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

99-CT,Chỉ thị 99-CT 1991,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 99-CT Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 1991 CHỈ THỊ VỀ VIỆC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN KHÔNG

Ban hành: 08/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

93

Nghị quyết số 134-HĐBT về phân cấp quản lý lương thực do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

134-HDBT,Nghị quyết 134-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134-HĐBT Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 1984 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 134-HĐBT NGÀY 16-10-1984 VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ LƯƠNG

Ban hành: 16/10/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

94

Nghị định 270-HĐBT năm 1991 Hướng dẫn Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

270-HDBT,Nghị định 270-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Pháp lệnh Thuế Nhà Đất,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 270-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 9

Ban hành: 14/09/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

95

Nghị định 59-HĐBT năm 1991 quy định các hoạt động tôn giáo do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

59-HDBT,Nghị định 59-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Hoạt động tôn giáo,Tôn giáo,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 59-HĐBT Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 1991

Ban hành: 21/03/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2007

96

Quyết định 252-CT năm 1991 cho phép thành lập Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban ành

252-CT,Quyết định 252-CT 1991,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Cho phép thành lập,Liên đoàn võ thuật cổ truyền VN,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 252-CT Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 1991

Ban hành: 19/08/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

97

Nghị định 45-HĐBT năm 1991 về việc tổ chức và hoạt động công chứng Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

45-HDBT,Nghị định 45-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Tổ chức và hoạt động,Công chứng Nhà nước,Tổ chức công chứng Nhà nước,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 45-HĐBT Hà Nội,

Ban hành: 27/02/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

98

Nghị quyết về việc phê chuẩn Quyết định của Hội đồng Nhà nước về nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng do Quốc hội ban hành

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC VỀ NHÂN SỰ CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 83 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Theo đề nghị của Hội đồng Nhà nước; QUYẾT NGHỊ 1. Phê chuẩn Quyết định số 203 NQ/HĐNN8 ngày 18 tháng 10 năm 1989 của Hội đồng Nhà nước cử đồng chí Ngô

Ban hành: 28/12/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

99

Nghị định 112-HĐBT năm 1984 về việc thu thủy lợi phí do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

112-HDBT,Nghị định 112-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Thu thủy lợi phí,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 112-HĐBT Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 1984

Ban hành: 25/08/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

100

Chỉ thị 245-CT năm 1991 về trồng rừng bạch đàn do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

245-CT,Chỉ thị 245-CT 1991,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Tài nguyên - Môi trường CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 245-CT Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 1991 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRỒNG RỪNG BẠCH ĐÀN Bạch đàn là một

Ban hành: 08/08/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108