Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOI DONG BO TRUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 211832 văn bản

201

Nghị định 23-HĐBT năm 1981 Điều lệ kiểm dịch động vật do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

23-HDBT,Nghị định 23-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Điều lệ kiểm dịch động vật,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23-HĐBT Hà Nội, ngày

Ban hành: 10/08/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

202

Chỉ thị 166-CT năm 1989 về việc rà soát hệ thống văn bản pháp luật do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

166-CT,Chỉ thị 166-CT 1989,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 166-CT Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 1989 CHỈ THỊ VỀ VIỆC RÀ SOÁT HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT Từ sau

Ban hành: 20/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

203

Chỉ thị 163-CT năm 1989 về phương hướng gọi vốn đầu tư nước ngoài do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

163-CT,Chỉ thị 163-CT 1989,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Đầu tư CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 163-CT Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1989 CHỈ THỊ VỀ PHƯƠNG HƯỚNG GỌI VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Để tạo môi trường

Ban hành: 12/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

204

Chỉ thị 149-CT về công tác phòng, chống lụt, bão năm 1989 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

149-CT,Chỉ thị 149-CT 1989,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Tài nguyên - Môi trường CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 149-CT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 1989 CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO NĂM 1989 Do

Ban hành: 31/05/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

205

Chỉ thị 137-CT về tăng cường công tác bảo vệ bí mật quốc gia do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

137-CT,Chỉ thị 137-CT 1989,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 137-CT Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 1989 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT QUỐC GIA

Ban hành: 15/05/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

206

Quyết định 136-CT năm 1989 về việc tiếp tục nghiên cứu cải cách giáo dục do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

136-CT,Quyết định 136-CT 1989,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Nghiên cứu cải cách giáo dục,Giáo dục CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 136-CT Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Ban hành: 14/05/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

207

Chỉ thị 112-CT năm 1989 về công tác thể dục thể thao trong những năm trước mắt do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

112-CT,Chỉ thị 112-CT 1989,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Thể thao - Y tế CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 112-CT Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 1989

Ban hành: 09/05/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

208

Chỉ thị 46-HĐBT năm 1989 về việc bảo hộ và phát triển hàng sản xuất trong nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

46-HDBT,Chỉ thị 46-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46-HĐBT Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 1989 CHỈ THỊ VỀ VIỆC BẢO HỘ VÀ PHÁT TRIỂN HÀNG SẢN SUẤT TRONG NƯỚC Trong hơn hai

Ban hành: 28/04/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

209

Quyết định 166-HĐBT năm 1981 sửa đổi khoản phụ cấp lương do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

166-HDBT,Quyết định 166-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Sửa đổi phụ cấp,Phụ cấp lương,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 166-HĐBT Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ

Ban hành: 25/12/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

210

Quyết định 44-HĐBT năm 1989 về việc thu một phần học phí trong ngành Giáo dục phổ thông do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

44-HDBT,Quyết định 44-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Thu học phí,Ngành giáo dục phổ thông,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44-HĐBT Hà Nội, ngày

Ban hành: 24/04/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

211

Quyết định 45-HĐBT năm 1989 về việc thu một phần viện phí y tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

45-HDBT,Quyết định 45-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Thu viện phí,Thu một phần lệ phí y tế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 45-HĐBT Hà

Ban hành: 24/04/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2012

212

Nghị định 32-HĐBT năm 1989 về việc thành lập Tổng Công ty Cao su Việt nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

32-HDBT,Nghị định 32-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập tổng công ty,Tổng công ty Cao su Việt Nam,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 32-HĐBT Hà Nội, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/03/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

213

Nghị định 27-HĐBT năm 1989 Điều lệ Liên hiệp xí nghiệp quốc doanh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

27-HDBT,Nghị định 27-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Điều lệ liên hiệp xí nghiệp quốc doanh,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27-HĐBT Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 1989

Ban hành: 22/03/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

214

Quyết định 207-CT năm 1988 về việc cho phép thành lập Hội Hoá học Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

207-CT,Quyết định 207-CT 1988,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập,Hội hóa học Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 207-CT Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH

Ban hành: 11/07/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

215

Nghị định 25-HĐBT năm 1989 Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

25-HDBT,Nghị định 25-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Điều lệ kế toán nhà nước,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25-HĐBT Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm

Ban hành: 18/03/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

216

Quyết định 55-CT năm 1989 về lãi suất tiền gửi tiết kiệm do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

55-CT,Quyết định 55-CT 1989,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Lãi suất tiền gửi tiết kiệm,Tiền tệ - Ngân hàng CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 55-CT Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ LÃI SUẤT TIỀN GỬI

Ban hành: 10/03/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

217

Quyết định 16-HĐBT năm 1989 về việc tổ chức ngày Biên phòng 3-3 hàng năm do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

16-HDBT,Quyết định 16-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Tổ chức ngày biên phòng 3-3,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16-HĐBT Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC NGÀY BIÊN PHÒNG 3/3

Ban hành: 22/02/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2013

218

Quyết định 88-HĐBT năm 1981 về việc lập quỹ nuôi rừng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

88-HDBT,Quyết định 88-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Lập quỹ nuôi rừng,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 88-HĐBT Hà Nội, ngày 24

Ban hành: 24/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

219

Chỉ thị 269-CT năm 1988 thi hành bộ luật tố tụng hình sự do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

269-CT,Chỉ thị 269-CT 1988,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 269-CT Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1988 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI HÀNH BỘ LUẬT

Ban hành: 19/10/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

220

Quyết định 13-HĐBT năm 1989 về việc giải quyết một số vấn đề cấp bách về ruộng đất do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

13-HDBT,Quyết định 13-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Vấn đề cấp bách,Ruộng đất,Bất động sản HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13-HĐBT Hà Nội, ngày 01 tháng 2 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH

Ban hành: 01/02/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108