Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOI DONG BO TRUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 211832 văn bản

181

Quyết định 197-HĐBT năm 1989 về việc sửa đổi phương pháp giao kế hoạch Nhà nước năm 1990 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

197-HDBT,Quyết định 197-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Kế hoạch Nhà nước 1990,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 197-HĐBT Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI PHƯƠNG PHÁP GIAO KẾ

Ban hành: 11/12/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

182

Chỉ thị 339-CT năm 1989 về việc áp dụng các biện phòng chống bệnh SIDA do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

339-CT,Chỉ thị 339-CT 1989,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Thể thao - Y tế CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 339-CT Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 1989 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BỆNH SIDA

Ban hành: 02/12/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

183

Quyết định 60-HĐBT năm 1989 về quản lý hoạt động báo chí, xuất bản do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

60-HDBT,Quyết định 60-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Quản lý hoạt động báo chí,Quản lý hoạt động xuất bản,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60-HĐBT Hà Nội,

Ban hành: 08/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

184

Nghị quyết số 186-HĐBT về việc phân cấp quản lý ngân sách cho địa phương do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

186-HDBT,Nghị quyết 186-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 186-HĐBT Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 1989 NGHỊ

Ban hành: 27/11/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

185

Nghị định 56-HĐBT năm 1989 hướng dẫn Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

56-HDBT,Nghị định 56-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Thi hành pháp lệnh,Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích,Lao động - Tiền lương,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 30/05/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

186

Chỉ thị 321-CT năm 1989 về một số vấn đề cấp bách của ngành Văn hoá do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

321-CT,Chỉ thị 321-CT 1989,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Văn hóa - Xã hội CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 321-CT Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 1989

Ban hành: 17/11/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

187

Nghị định 181-HĐBT năm 1989 về Điều lệ mẫu hợp tác xã thuỷ sản do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

181-HDBT,Nghị định 181-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Điều lệ mẫu hợp tác xã,Hợp tác xã thủy sản,Điều lệ hợp tác xã thủy sản,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 181-HĐBT Hà

Ban hành: 08/11/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

188

Chỉ thị 295-CT năm 1989 về việc hoàn thiện công tác thống kê giá cả do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

295-CT,Chỉ thị 295-CT 1989,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Thương mại,Kế toán - Kiểm toán CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 295-CT Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 1989 CHỈ THỊ VỀ VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THỐNG KÊ GIÁ

Ban hành: 21/10/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

189

Nghị định 26-HĐBT năm 1989 Điều lệ kế toán trưởng xí nghiệp quốc doanh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

26-HDBT,Nghị định 26-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Điều lệ kế toán trưởng,Kế toán xí nghiệp quốc doanh,Kế toán - Kiểm toán HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 26-HĐBT Hà Nội, ngày

Ban hành: 18/03/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

190

Quyết định 169-HĐBT năm 1981 bản Điều lệ về chế độ làm việc và quan hệ công tác của Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

169-HDBT,Quyết định 169-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Chế độ làm việc,Quan hệ công tác,Hội đồng Bộ trưởng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 169-HĐBT Hà Nội,

Ban hành: 29/12/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

191

Thông tư 154-HĐBT-1989 hướng dẫn về tổ chức Uỷ ban nhân dân các cấp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

154-HDBT,Thông tư 154-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Ủy ban nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 154-HĐBT Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 1989

Ban hành: 25/09/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

192

Chỉ thị 239-CT năm 1989 về việc đình chỉ trả nhà của Nhà nước cho tư nhân do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

239-CT,Chỉ thị 239-CT 1989,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Bất động sản,Quyền dân sự CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 239-CT Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 1989

Ban hành: 09/09/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

193

Quyết định 238-CT năm 1989 về việc lập bảng giá cố định mới do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

238-CT,Quyết định 238-CT 1989,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Lập bảng giá cố định mới,Thương mại CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 238-CT Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BẢNG GIÁ CỐ

Ban hành: 09/09/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

194

Quyết định 43-CT năm 1989 về việc bỏ tỷ giá kết toán nội bộ do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

43-CT,Quyết định 43-CT 1989,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Bỏ tỷ giá kết toán nội bộ,Tiền tệ - Ngân hàng CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 43-CT Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỎ TỶ GIÁ KẾT

Ban hành: 03/03/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

195

Chỉ thị 216-CT năm 1989 về việc xuất khẩu kim loại phế liệu do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

216-CT,Chỉ thị 216-CT 1989,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 216-CT Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 1989 CHỈ THỊ VỀ VIỆC XUẤT KHẨU KIM LOẠI PHẾ

Ban hành: 17/08/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

196

Quyết định 298-CT năm 1988 về việc cho phép thành lập hội địa lý Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

298-CT,Quyết định 298-CT 1988,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Hội Địa lý,Thành lập hội,Tài nguyên - Môi trường,Quyền dân sự CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 298-CT Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 23/11/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

197

Quyết định 193-HĐBT năm 1988 về kinh doanh thương mại và dịch vụ ở thị trường trong nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

193-HDBT,Quyết định 193-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Kinh doanh,Thương mại,Dịch vụ,Thị trường trong nước,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 193-HĐBT Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/12/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

198

Quyết định 82-HĐBT năm 1989 về việc trang bị vũ khí quân dụng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

82-HDBT,Quyết định 82-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Trang bị vũ khí quân dụng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 82-HĐBT Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRANG BỊ VŨ KHÍ QUÂN DỤNG

Ban hành: 10/07/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

199

Quyết định 182-CT năm 1989 về việc điều chỉnh lãi suất tín dụng Ngân hàng do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

182-CT,Quyết định 182-CT 1989,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh lãi suất,Tín dụng ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 182-CT Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐIỀU

Ban hành: 06/07/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

200

Quyết định 270-CT năm 1988 về việc tiếp nhận và chi trả kiều hối bằng vàng do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

270-CT,Quyết định 270-CT 1988,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Chi trả kiều hối bằng vàng,Tiền tệ - Ngân hàng CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 270-CT Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/10/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108