Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOI DONG BO TRUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 211827 văn bản

161

Quyết định 147-CT năm 1990 về việc thành lập Văn phòng Miền núi và dân tộc do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

147-CT,Quyết định 147-CT 1990,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Văn phòng Miền núi và Dân tộc,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 147-CT Hà Nộingày 11 tháng 5

Ban hành: 11/05/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

162

Quyết định 144-HĐBT năm 1990 về chấn chỉnh quản lý tài chính xí nghiệp quốc doanh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

144-HDBT,Quyết định 144-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Xí nghiệp quốc doanh,Chấn chỉnh quản lý tài chính,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 144-HĐBT Hà Nội, ngày

Ban hành: 10/05/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

163

Quyết định 132-HĐBT năm 1990 về việc phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

132-HDBT,Quyết định 132-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Phân loại đô thị,Phân cấp quản lý đô thị,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 132-HĐBT Hà

Ban hành: 05/05/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

164

Pháp lệnh sửa đổi Thuế Công thương nghiệp năm 1983 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

chính tương đương được phạt đến 10.000 đồng. Mức phạt trên 10.000 đồng phải do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc đơn vị hành chính tương đương quyết định. Điều 9 Hội đồng bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh này. Trường Chinh (Đã ký)

Ban hành: 26/02/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

165

Quyết định 71-HĐBT năm 1982 về việc thành lập Vụ các vấn đề quốc phòng và động viên nền kinh tế quốc dân thuộc Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

71-HDBT,Quyết định 71-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập,Vụ vấn đề quốc phòng,Nền kinh tế quốc dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 71-HĐBT Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 1982 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG

Ban hành: 20/04/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

166

Quyết định 7-HĐBT năm 1990 thành lập hệ thống kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

7-HDBT,Quyết định 7-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Hệ thống kho bạc nhà nước,Thành lập,Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 7-HĐBT Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/01/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

167

Nghị định 119-HĐBT năm 1990 về việc thành lập Tổng Công ty du lịch Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

119-HDBT,Nghị định 119-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập tổng công ty,Công ty du lịch Việt Nam,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 119-HĐBT Hà Nội, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/04/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

168

Quyết định 91-HĐBT năm 1990 về việc chia các huyện Bến Hải và Triệu Hải thuộc tỉnh Quảng Trị do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

91-HDBT,Quyết định 91-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Chia huyện,Huyện Bến Hải,Huyện Triệu Hải,Tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 91-HĐBT Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC

Ban hành: 23/03/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

169

Quyết định 89-HĐBT năm 1990 về Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

89-HDBT,Quyết định 89-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Ngày truyền thống phòng chống thiên tai VN,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89-HĐBT Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 21/03/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

170

Quyết định 259-CT năm 1989 thành lập Uỷ ban Thiếu niên nhi đồng Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

259-CT,Quyết định 259-CT 1989,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập Ủy ban,Ủy ban thiếu niên nhi đồng Việt Nam,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 259-CT Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 25/09/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

171

Quyết định 81-CT năm 1990 giải thể Liên hiệp xã Trung ương do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

81-CT,Quyết định 81-CT 1990,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Giải thể Liên hiệp xã Trung ương,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 81-CT Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI THỂ

Ban hành: 19/03/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

172

Chỉ thị 74-CT năm 1990 thi hành Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

74-CT,Chỉ thị 74-CT 1990,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Vi phạm hành chính CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 74-CT Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 1990 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LỆNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Ban hành: 13/03/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

173

Nghị quyết về việc phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước và tổ chức nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng do Quốc hội ban hành

QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC VỀ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ và Điều 83 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Theo đề nghị của Hội đồng Nhà nước; QUYẾT NGHỊ A. Phê chuẩn Quyết định số 58 QĐ/HĐNN8 ngày 11 tháng 3 năm 1988 của Hội đồng Nhà nước cử

Ban hành: 28/06/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

174

Nghị định 37-HĐBT năm 1990 Hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

37-HDBT,Nghị định 37-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Quốc tịch việt Nam,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37-HĐBT Hà Nội, ngày 05 tháng 2 năm 1990

Ban hành: 05/02/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

175

Nghị định 29-HĐBT năm 1990 ban hành Điều lệ dân quân tự vệ do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

29-HDBT,Nghị định 29-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Điều lệ,Dân quân tự vệ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 29-HĐBT Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 1990

Ban hành: 29/01/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

176

Quyết định 134-CT năm 1989 về việc cho phép thành lập Hội Sinh vật cảnh Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

134-CT,Quyết định 134-CT 1989,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập hội,Hội sinh vật cảnh Việt Nam,Tài nguyên - Môi trường,Quyền dân sự CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134-CT Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 1989

Ban hành: 13/05/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

177

Nghị định 2-HĐBT năm 1990 về việc giải thể Tổng công ty lương thực Trung ương do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

2-HDBT,Nghị định 2-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Giải thể tổng công ty,Tổng công ty lương thực Trung ương,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2-HĐBT Hà Nội, ngày 02

Ban hành: 02/01/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

178

Chỉ thị 1-HĐBT năm 1990 về công tác xoá nạn mù chữ do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

1-HDBT,Chỉ thị 1-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1-HĐBT Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 1990 CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC XOÁ NẠN MÙ CHỮ. Hơn 40 năm qua, nhân dân ta đã kiên

Ban hành: 02/01/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

179

Quyết định 173-CT năm 1989 về việc sử dụng nguồn vốn huy động tiết kiệm do Chủ nhiệm Hội đồng Bộ trưởng ban hành

173-CT,Quyết định 173-CT 1989,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Sử dụng nguồn vốn huy động tiết kiệm,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 173-CT Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 1989 QUYẾT

Ban hành: 27/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

180

Quyết định 167-HĐBT năm 1982 về ngày Nhà giáo Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

167-HDBT,Quyết định 167-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Ngày nhà giáo Việt Nam,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 167-HĐBT Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm

Ban hành: 28/09/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139