Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOI DONG BO TRUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 211827 văn bản

41

Quyết định 322-CT năm 1992 về việc trợ cấp cho giáo viên do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

322-CT,Quyết định 322-CT 1992,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Trợ cấp giáo viên,Lao động - Tiền lương,Giáo dục CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 322-CT Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRỢ CẤP

Ban hành: 29/08/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

42

Nghị định số 299-HĐBT năm 1992 về Điều lệ Bảo hiểm y tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

299-HDBT,Nghị định 299-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Điều lệ Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 299-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 1992

Ban hành: 15/08/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

43

Quyết định 277-CT năm 1992 về thanh toán nợ giai đoạn II do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

277-CT,Quyết định 277-CT 1992,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Thanh toán nợ,Giai đoạn 2,Tài chính nhà nước CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 277-CT Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ THANH TOÁN NỢ GIAI

Ban hành: 29/07/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

44

Quyết định 276-CT năm 1992 về việc thống nhất quản lý các loại phí và lệ phí do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

276-CT,Quyết định 276-CT 1992,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Quản lý phí,Quản lý lệ phí,Thống nhất quản lý,Thuế - Phí - Lệ Phí CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 276-CT Hà Nội,

Ban hành: 28/07/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

45

Quyết định 264-CT năm 1992 về chính sách khuyến khích đầu tư phát triển rừng do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

264-CT,Quyết định 264-CT 1992,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Đầu tư phát triển rừng,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 264-CT Hà Nội,

Ban hành: 22/07/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

46

Quyết định 249-CT năm 1992 về việc chỉ đạo thực hiện thanh toán nợ giai đoạn II do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

249-CT,Quyết định 249-CT 1992,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Giai đoạn 2,Thực hiện thanh toán nợ,Tài chính nhà nước CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 249-CT Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 1992 CHỈ THỊ QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 02/07/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

47

Nghị định 239/HĐBT năm 1992 về việc thành lập cục Hàng hải Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

239/HDBT,Nghị định 239 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập,Cục Hàng hải Việt Nam,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 239/HĐBT Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/06/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2009

48

Nghị định 398-HĐBT năm 1991 về việc tổ chức chỉ đạo quản lý thị trường do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

398-HDBT,Nghị định 398-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Quản lý thị trường,Thương mại HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 398-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 1991

Ban hành: 06/12/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

49

Quyết định 316-HĐBT năm 1991 thành lập huyện mới Ngọc Hồi thuộc tỉnh Kon Tum do Hội đồng bộ trưởng ban hành

316-HDBT,Quyết định 316-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập huyện,Huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 316-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH

Ban hành: 15/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

50

Quyết định 184-CT năm 1992 về việc cho phép mở rộng trung tâm AIT tại Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

184-CT,Quyết định 184-CT 1992,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Mở rộng trung tâm AIT,Doanh nghiệp,Công nghệ thông tin CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 184-CT Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO

Ban hành: 30/05/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

51

Quyết định 59-CT năm 1992 về xoá bỏ trang cấp đồ dùng gia đình do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

59-CT,Quyết định 59-CT 1992,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Xóa bỏ trang cấp đồ dùng gia đình,Lao động - Tiền lương CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 59-CT Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ XOÁ BỎ CHẾ

Ban hành: 22/02/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

52

Nghị định 149-HĐBT năm 1992 Quy định chế độ tạm giữ, tạm giam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

149-HDBT,Nghị định 149-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Tạm giữ tạm giam,Tạm giam,Chế độ người bị tạm giam,Chế độ người bị tạm giữ,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 05/05/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

53

Quyết định 258-CT năm 1991 cho phép thành lập Hội dân tộc học Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

258-CT,Quyết định 258-CT 1991,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Cho phép thành lập,Hội dân tộc học Việt Nam,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 258-CT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1991

Ban hành: 10/09/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

54

Quyết định 50-CT năm 1991 cho phép thành lập Hội phục hồi chức năng Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

50-CT,Quyết định 50-CT 1991,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Cho phép thành lập,Hội phục hồi chức năng Việt Nam,Thể thao - Y tế,Quyền dân sự CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 50-CT Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 1991 QUYẾT

Ban hành: 05/03/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

55

Chỉ thị 359-CT năm 1991 thực hiện Pháp lệnh Bảo hộ lao động Chủ tịch Hội dồng Bộ trưởng ban hành

359-CT,Chỉ thị 359-CT 1991,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Lao động - Tiền lương CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 359-CT Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 1991

Ban hành: 04/11/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2013

56

Nghị quyết số 127-HĐBT về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 188-HĐBT ngày 23/11/1982 của Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

127-HDBT,Nghị quyết 127-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127-HĐBT Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 1984 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 127-HĐBT NGÀY 8-10-1984 VỀ VIỆC SỬA

Ban hành: 08/10/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

57

Quyết định 115-HĐBT năm 1992 về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch biên giới do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

115-HDBT,Quyết định 115-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Thuế xuất nhập khẩu,Tiểu ngạch biên giới,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115-HĐBT

Ban hành: 09/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

58

Nghị định 114-HĐBT năm 1992 về quản lý Nhà nước đối với xuất nhập khẩu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

114-HDBT,Nghị định 114-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Quản lý Nhà nước,Xuất nhập khẩu,Quản lý xuất nhập khẩu HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 114-HĐBT Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 1992

Ban hành: 07/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

59

Nghị định 110-HĐBT năm 1992 Hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

110-HDBT,Nghị định 110-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Hướng dẫn,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110-HĐBT Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 1992

Ban hành: 31/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

60

Nghị định 99-HĐBT năm 1992 ban hành Quy chế về khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

99-HDBT,Nghị định 99-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Quy chế khu vực biên giới,Việt Nam - Trung Quốc,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 99-HĐBT Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139