Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOI DONG BO TRUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 211827 văn bản

101

Nghị định 238-HĐBT năm 1991 ban hành Điều lệ quân nhân chuyên nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

238-HDBT,Nghị định 238-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Điều lệ,Quân nhân chuyên nghiệp,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 238-HĐBT Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 1991

Ban hành: 03/08/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

102

Nghị định 222-HĐBT năm 1991 Quy định về cụ thể hoá một số điều trong Luật công ty do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

222-HDBT,Nghị định 222-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Công ty,Hướng dẫn,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 222-HĐBT Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 1991

Ban hành: 23/07/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

103

Chỉ thị 212-CT năm 1991 về đẩy mạnh phát triển sản xuất dâu tằm tơ do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

212-CT,Chỉ thị 212-CT 1991,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 212-CT Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 1991 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT DÂU TẰM TƠ Trong những năm gần

Ban hành: 12/07/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

104

Quyết định 406-HĐBT năm 1990 về việc công nhận trường Đại học Tuyên giáo do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

406-HDBT,Quyết định 406-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Công nhận trường,Trường đại học Tuyên Giáo,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 406-HĐBT Hà Nội, ngày 20 tháng

Ban hành: 20/11/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

105

Nghị quyết số 481-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn việc thành lập Tổng cục điện tử và kỹ thuật tin học thuộc Hội đồng bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

481-NQ/HDNN7,Nghị quyết 481-NQ 1983,Hội đồng Bộ trưởng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 481-NQ/HĐNN7 Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 1983

Ban hành: 16/12/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2007

106

Quyết định 180-CT năm 1991 thành lập Tổng Công ty vàng bạc, đá quý Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

180-CT,Quyết định 180-CT 1991,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Tổng công ty vàng bạc đá quý VN,Thành lập,Doanh nghiệp CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 180-CT Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP

Ban hành: 08/06/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

107

Chỉ thị 175-CT năm 1991 về tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

175-CT,Chỉ thị 175-CT 1991,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Tài nguyên - Môi trường CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 175-CT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 1991 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Ban hành: 31/05/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2010

108

Nghị định 171-HĐBT năm 1991 Quy định cụ thể thủ tục hải quan và lệ phí hải quan do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

171-HDBT,Nghị định 171-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Thủ tục hải quan,Lệ phí hải quan,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 171-HĐBT Hà Nội, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/05/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

109

Quyết định 413-CT năm 1990 về thanh tra hoạt động của ngành Tài chính do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

413-CT,Quyết định 413-CT 1990,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Thanh tra,Hoạt động,Ngành tài chính,Tài chính nhà nước CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 413-CT Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH VỀ THANH TRA

Ban hành: 29/11/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

110

Chỉ thị 330-CT 1990 về việc tăng cường quản lý ngoại hối do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

330-CT,Chỉ thị 330-CT 1990,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Tiền tệ - Ngân hàng CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 330-CT Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 1990

Ban hành: 13/09/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

111

Quyết định 13-CT năm 1991 về việc thu phí qua cầu đường bộ do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

13-CT,Quyết định 13-CT 1991,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Thu phí qua cầu đường bộ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13-CT Hà Nội,

Ban hành: 11/01/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

112

Nghị định 119-HĐBT Hướng dẫn Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

119-HDBT,Nghị định 119-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Pháp lệnh Thuế thu nhập,Pháp lệnh Thuế người có thu nhập cao,Người có thu nhập cao,Thuế người có thu nhập cao,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

113

Quyết định 299-CT năm 1990 về việc cho phép thành lập Hội Điện lực Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

299-CT,Quyết định 299-CT 1990,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Cho phép thành lập,Hội điện lực Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 299-CT Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP THÀNH

Ban hành: 18/08/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

114

Nghị quyết số 109-HĐBT về việc sắp xếp tổ chức biên chế hành chính, sự nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

109-HDBT,Nghị quyết 109-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 109-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 1991 NGHỊ

Ban hành: 12/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

115

Quyết định 111-HĐBT năm 1991 về một số chính sách trong việc sắp xếp biên chế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

111-HDBT,Quyết định 111-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Chính sách,Sắp xếp biến chế,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 111-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 1991

Ban hành: 12/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

116

Quyết định 104-CT năm 1991 về giai đoạn I thanh toán công nợ do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

104-CT,Quyết định 104-CT 1991,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Thanh toán công nợ,Tài chính nhà nước CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104-CT Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 1991

Ban hành: 10/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

117

Chỉ thị 95-CT năm 1991 về công tác thông tin khoa học và công nghệ do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

95-CT,Chỉ thị 95-CT 1991,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Công nghệ thông tin CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 95-CT Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 1991 CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ngày

Ban hành: 04/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

118

Quyết định 81-HĐBT ban hành Hệ thống chi tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng

81-HDBT,Quyết định 81-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Hệ thống chi tiêu,Kế hoạch nhà nước năm 1991,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 81-HĐBT Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH

Ban hành: 28/03/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

119

Quyết định 82-CT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1991 do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

82-CT,Quyết định 82-CT 1991,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước 1991,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 82-CT Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ

Ban hành: 28/03/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

120

Nghị định 33-HĐBT năm 1984 Điều lệ quản lý giá do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

33-HDBT,Nghị định 33-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Quản lý xã,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 33-HĐBT Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 1984

Ban hành: 27/02/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139