Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOI DONG BO TRUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 211832 văn bản

21

Nghị định 15-HĐBT năm 1989 Quy chế Đoàn Luật sư do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

15-HDBT,Nghị định 15-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Quy chế Đoàn Luật sư,Dịch vụ pháp lý HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15-HĐBT Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 1989

Ban hành: 21/02/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

22

Quyết định 178-CT năm 1988 về việc giao ban hợp tác chuyên gia của Hội đồng Bộ trưởng cho Bộ Kinh tế đối ngoại quản lý do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

178-CT,Quyết định 178-CT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Hợp tác,Chuyên gia,Hội đồng Bộ trưởng,Bộ Kinh tế đối ngoại,Quản lý,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 178-CT Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 13/06/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

23

Nghị định 117-HĐBT năm 1988 về giám định Tư pháp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

117-HDBT,Nghị định 117-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Giám định tư pháp,Thủ tục Tố tụng HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 117-HĐBT Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 1988

Ban hành: 21/07/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2012

24

Chỉ thị 60-HĐBT năm 1988 thi hành Luật đất đai do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

60-HDBT,Chỉ thị 60-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1988

Ban hành: 14/04/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

25

Nghị định 112-HĐBT năm 1987 về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

112-HDBT,Nghị định 112-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Tổ chức bộ máy,Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 112-HĐBT Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/07/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

26

Quyết định 140-HĐBT năm 1987 về triệt để tiết kiệm do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

140-HDBT,Quyết định 140-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Triệt để tiết kiệm,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 140-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 1987

Ban hành: 15/09/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

27

Quyết định 53-HĐBT năm 1987 thành lập cảng Vũng Tầu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

53-HDBT,Quyết định 53-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập,Cảng Vũng Tàu,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 53-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CẢNG VŨNG TẦU

Ban hành: 14/03/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

28

Quyết định 174-CT năm 1992 chuyển Trường cao cấp Công đoàn thành Trường đại học Công đoàn do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

174-CT,Quyết định 174-CT 1992,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Chuyển trường,Trường Đại học Công đoàn,Trường Cao cấp Công đoàn,Giáo dục CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 174-CT Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 1992 QUYẾT

Ban hành: 19/05/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

29

Nghị định 358-HĐBT năm 1992 về tổ chức hoạt động của Thanh tra giáo dục do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

358-HDBT,Nghị định 358-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Tổ chức hoạt động,Thanh tra giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 358-HĐBT Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

30

Nghị định 165-HĐBT năm 1992 Hướng dẫn Pháp lệnh Hợp đồng lao động do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

165-HDBT,Nghị định 165-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Pháp lệnh Hợp đồng lao động,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 165-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 5

Ban hành: 12/05/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2010

31

Quyết định 263-CT năm 1992 về phù hiệu của ngành quản lý thị trường do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

263-CT,Quyết định 263-CT 1992,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Phù hiệu,Ngành quản lý thị trường,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 263-CT Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÙ HIỆU CỦA

Ban hành: 18/07/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

32

Pháp lệnh tổ chức Toà án quân sự năm 1985 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Toà án quân sự và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ đó. Bản án tử hình của Toà án quân sự chỉ được thi hành nếu không có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Nếu người bị án tử hình xin ân giảm thì bản án được thi hành sau khi Hội đồng Nhà nước đã bác đơn xin ân giảm. Điều 14 Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối

Ban hành: 21/12/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

33

Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự năm 1985 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

giúp Viện trưởng và thay thế Viện trưởng khi Viện trưởng vắng mặt. Điều 28 Viện kiểm sát quân sự các cấp có cơ quan điều tra. Tổ chức và hoạt động của cơ quan điều tra ở Viện kiểm sát quân sự và cấp do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định và trình Hội đồng Nhà nước phê chuẩn. Điều 29 Bộ máy làm việc

Ban hành: 21/12/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

34

Quyết định 355-CT năm 1992 công nhận thành phố Huế là đô thị loại II do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

355-CT,Quyết định 355-CT 1992,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Đô thị loại II 2,Công nhận,Thành phố Huế,Xây dựng - Đô thị CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 355-CT Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC

Ban hành: 24/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

35

Nghị định 339-HĐBT năm 1992 thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

339-HDBT,Nghị định 339-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Pháp lệnh Thuế Nhà Đất,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 339-HĐBT Hà nội, ngày 22 tháng 9

Ban hành: 22/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

36

Nghị định 341-HĐBT Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

341-HDBT,Nghị định 341-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Xử phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực y tế,Vi phạm hành chính,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 341-HĐBT Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

37

Quyết định 280-CT năm 1991 về việc kiện toàn Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ sỹ do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

280-CT,Quyết định 280-CT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Hội đồng xét tặng danh hiệu,Danh hiệu Nghệ sĩ,Kiện toàn hội đồng,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 280-CT Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 1991

Ban hành: 19/08/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

38

Chỉ thị 328-CT 1992 về việc tổ chức mức sống dân cư do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

328-CT,Chỉ thị 328-CT 1992,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Văn hóa - Xã hội CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 328-CT Hà nội, ngày 15 tháng 09 năm 1992 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC MỨC SỐNG DÂN CƯ Để thu nhập những

Ban hành: 15/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

39

Quyết định 326-HĐBT năm 1992 về việc điều chỉnh các mức bằng tiền về thuế môn bài do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

326-HDBT,Quyết định 326-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh mức thuế môn bài,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 326-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1992

Ban hành: 14/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2011

40

Chỉ thị 254-CT năm 1985 thi hành bộ luật hình sự do Hội đồng bộ trưởng ban hành

254-CT,Chỉ thị 254-CT 1985,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Trách nhiệm hình sự CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 254-CT Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 1985 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ Tại kỳ họp

Ban hành: 13/08/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108