Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 174-CT năm 1992 chuyển Trường cao cấp Công đoàn thành Trường đại học Công đoàn do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 174-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 19/05/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 174-CT

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC CHUYỂN TRƯỜNG CAO CẤP CÔNG ĐOÀN THÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Nghị định 171-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 20 tháng 11 năm 1963 ban hành quy chế mở trường, mở lớp đại học, trung học chuyên nghiệp;
Căn cứ Thông báo số 854-CV/VPTW ngày 8 tháng 11 năm 1991 về việc sắp xếp lại các trường Đảng và đoàn thể;
Căn cứ Thông báo số 334-CV/VPTW ngày 7 tháng 5 năm 1992 về việc đổi tên trường cao cấp Công đoàn thành trường đại học Công đoàn;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo và sự nhất trí của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Công nhận trường cao cấp Công đoàn Việt Nam là trường đại học và có tên là trường đại học Công đoàn nằm trong hệ thống các trường đại học.

Điều 2. Trường đại học Công đoàn trực thuộc Ban Thư ký Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, là trường đại học đa ngành, đa cấp có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn có trình độ đại học.

Điều 3. Trường đại học Công đoàn chịu sự quản lý về chuyên môn của Bộ Giáo dục và đào tạo và được hưởng mọi chính sách, chế độ do Nhà nước ban hành cho hệ thống các trường đại học.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ, các đồng chí Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các quyết định trái với quyết định này đều bãi bỏ.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 174-CT năm 1992 chuyển Trường cao cấp Công đoàn thành Trường đại học Công đoàn do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.442
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.13.175