Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOI DONG BO TRUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 211827 văn bản

121

Nghị định 49-HĐBT năm 1991 Hướng dẫn Pháp lệnh Chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

49-HDBT,Nghị định 49-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Pháp lệnh Chuyển giao công nghệ,Pháp lệnh,Chuyển giao công nghệ nước ngoài,Hướng dẫn,Công nghệ thông tin,Sở hữu trí tuệ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 04/03/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

122

Thông báo số 514/NC về việc phân định huyện miền núi và vùng cao do Văn phòng Hội đồng bộ trưởng ban hành

514/NC,Thông báo 514 1991,Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 514/NC Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 1991

Ban hành: 27/02/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2008

123

Nghị quyết về việc phê chuẩn một số Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước về nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng do Quốc hội ban hành

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC VỀ NHÂN SỰ CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỜNG QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 83 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Theo đề nghị của Hội đồng Nhà nước; QUYẾT NGHỊ 1. Phê chuẩn Quyết định số 133 NQ/HĐNN8 ngày 3 tháng 3 năm 1989 của Hội đồng Nhà nước cử và

Ban hành: 30/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

124

Nghị định 38-HĐBT năm 1991 thi hành Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

38-HDBT,Nghị định 38-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Pháp lệnh Khiếu nại tố cáo,Hướng dẫn,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 38-HĐBT Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 1991

Ban hành: 28/01/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

125

Nghị định 22-HĐBT năm 1991 quy định chế độ thu và sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

22-HDBT,Nghị định 22-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Chế độ thu và sử dụng,Vốn ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 22-HĐBT Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm

Ban hành: 24/01/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

126

Chỉ thị 19-CT năm 1991 về chấn chỉnh công tác quản lý đô thị do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

19-CT,Chỉ thị 19-CT 1991,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Xây dựng - Đô thị CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19-CT Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 1991 CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ Hội nghị đô

Ban hành: 22/01/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

127

Nghị định 6-HĐBT năm 1991 Hướng dẫn Pháp lệnh Thuế tài nguyên ngày 30-03-1990 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

6-HDBT,Nghị định 6-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Pháp lệnh Thuế Tài nguyên,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6-HĐBT Hà Nội,

Ban hành: 07/01/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

128

Quyết định 10-CT về việc giao chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ năm 1991 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

10-CT,Quyết định 10-CT 1991,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ 1991,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10-CT Hà Nội, ngày 07 tháng 1 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHỈ

Ban hành: 07/01/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

129

Nghị định 429-HĐBT năm 1990 Hướng dẫn Pháp lệnh về Đê điều do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

429-HDBT,Nghị định 429-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Thi hành pháp lệnh,Pháp lệnh Đê điều,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 429-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng

Ban hành: 15/12/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

130

Nghị định 427-HĐBT năm 1990 ban hành Quy chế biên giới Việt - Lào do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

427-HDBT,Nghị định 427-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Quy chế biên giới Việt Lào HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 427-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 1990

Ban hành: 12/12/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

131

Quyết định 421-HĐBT năm 1990 về việc điều chỉnh các mức bằng tiền về thuế môn bài do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

421-HDBT,Quyết định 421-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Thuế môn bài,Điều chỉnh,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 421-HĐBT Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CÁC MỨC BẰNG TIỀN VỀ

Ban hành: 10/12/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

132

Chỉ thị 85-CT năm 1990 về công tác thi đua khen thưởng do Chủ tịch hỘi đồng Bộ trưởng ban hành

85-CT,Chỉ thị 85-CT 1990,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Văn hóa - Xã hội CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 85-CT Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 1990 CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG Để phát huy những thành

Ban hành: 20/03/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

133

Quyết định 402-CT năm 1990 thành lập Ngân hàng Công thương Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

402-CT,Quyết định 402-CT 1990,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Ngân hàng Công Thương,Thành lập,Tiền tệ - Ngân hàng CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 402-CT Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP

Ban hành: 14/11/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

134

Quyết định 400-CT năm 1990 thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

400-CT,Quyết định 400-CT 1990,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Ngân hàng Nông nghiệp,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 400-CT Hà Nội,

Ban hành: 14/11/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

135

Quyết định 403-CT năm 1990 về việc thành lập Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

403-CT,Quyết định 403-CT 1990,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập ngân hàng,Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 403-CT Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 1990 QUYẾT

Ban hành: 14/11/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

136

Quyết định 401-CT năm 1990 thành lập Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

401-CT,Quyết định 401-CT 1990,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Ngân hàng đầu tư và phát triển,Tiền tệ - Ngân hàng CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 401-CT Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH

Ban hành: 14/11/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

137

Chỉ thị 95-CT thực hiện các quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về chấn chỉnh tổ chức ngành giao thông vận tải do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

95-CT,Chỉ thị 95-CT 1983,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Giao thông - Vận tải CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 95-CT Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 1983 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 08/04/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

138

Quyết định 153-HĐBT năm 1990 về việc thành lập Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

153-HDBT,Quyết định 153-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập tổng công ty,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 153-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC

Ban hành: 12/05/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

139

Thông tư 113-HĐBT-1989 hướng dẫn thi hành Luật bầu cử Hội đồng Nhân dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

113-HDBT,Thông tư 113-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Bầu cử Hội đồng nhân dân,Luật bầu cử Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 113-HĐBT Hà Nội,

Ban hành: 05/09/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

140

Chỉ thị 374-CT năm 1990 về sản xuất, lưu thông và tiêu dùng pháo do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

374-CT,Chỉ thị 374-CT 1990,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Thương mại CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 374-CT Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 1990 CHỈ THỊ VỀ VIỆC SẢN XUẤT, LƯU THÔNG VÀ TIÊU DÙNG PHÁO Hàng năm,

Ban hành: 26/10/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139