Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOI DONG BO TRUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 211827 văn bản

61

Nghị định 95-HĐBT năm 1992 về việc thi hành Pháp lệnh về Tài nguyên khoáng sản do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

95-HDBT,Nghị định 95-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Pháp lệnh Tài nguyên khoáng sản,Hướng dẫn,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 95-HĐBT Hà Nội, ngày 25 tháng 3

Ban hành: 25/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

62

Chỉ thị số 89-CT năm 1992 về chống lấy cắp điện do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

89-CT,Chỉ thị 89-CT 1992,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Tài nguyên - Môi trường CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89-CT Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 1992

Ban hành: 14/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

63

Nghị định 84- HĐBT năm 1992 ban hành "Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước" do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

84-HDBT,Nghị định 84-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 84-HĐBT Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 1992

Ban hành: 09/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

64

Quyết định 67-HĐBT năm 1992 về việc thành lập thị xã Hồng Lĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

67-HDBT,Quyết định 67-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập thị xã,Thị xã Hồng Lĩnh,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 67-HĐBT Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 02/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

65

Chỉ thị 60-CT thi hành Nghị định 133-HĐBT hướng dẫn thi hành Luật công đoàn do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

60-CT,Chỉ thị 60-CT 1992,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Lao động - Tiền lương CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60-CT Hà nội, ngày 24 tháng 02 năm 1992

Ban hành: 24/02/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

66

Quyết định 58-CT năm 1992 về trợ cấp đối với một số đối tượng do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

58-CT,Quyết định 58-CT 1992,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Trợ cấp một số đối tượng,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 58-CT Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 22/02/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

67

Quyết định 43-CT năm 1992 về việc thí điểm thành lập và quản lý kho ngoại quan do Chủ nhiệm Hội đồng Bộ trưởng ban hành

43-CT,Quyết định 43-CT 1992,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Thí điểm thành lập kho ngoại quan,Quản lý kho ngoại quan,Xuất nhập khẩu CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 43-CT

Ban hành: 31/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

68

Quyết định 181-CT năm 1991 cho phép thành lập Hội khoa học đất Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

181-CT,Quyết định 181-CT 1991,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Cho phép thành lập,Hội khoa học đất Việt Nam,Tài nguyên - Môi trường CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 181-CT Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 08/06/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

69

Nghị định 35-HĐBT năm 1992 về công tác quản lý khoa học và công nghệ do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

35-HDBT,Nghị định 35-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Công tác quản lý,Khoa học Công nghệ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 35-HĐBT Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

70

Nghị định 37-HĐBT năm 1992 ban hành Quy chế quản lý kinh doanh du lịch do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

37-HDBT,Nghị định 37-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Quản lý kinh doanh du lịch,Quy chế quản lý kinh doanh du lịch,Kinh doanh du lịch,Doanh nghiệp,Đầu tư HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37-HĐBT

Ban hành: 28/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

71

Quyết định 178-CT năm 1991 cho phép thành lập Hội Thú y Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

178-CT,Quyết định 178-CT 1991,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Hội thú y Việt Nam,Cho phép thành lập,Thể thao - Y tế,Quyền dân sự CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 178-CT Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH CHO

Ban hành: 04/06/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

72

Quyết định 31-HĐBT về hệ thống chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1992 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

31-HDBT,Quyết định 31-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Chỉ tiêu kế hoạch,Kế hoạch Nhà nước 1992,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31-HĐBT Hà Nội , ngày 25 tháng 1 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ

Ban hành: 25/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

73

Quyết định 30-CT năm 1992 về việc xây dựng Dự án Luật Thuế Nông nghiệp do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

30-CT,Quyết định 30-CT 1992,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Kinh phí xây dựng dự án luật,Dự án luật thuế Nông nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30-CT Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 1992

Ban hành: 23/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

74

Nghị định 17-HĐBT thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

17-HDBT,Nghị định 17-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Bảo vệ và phát triển rừng,Hướng dẫn,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17-HĐBT Hà nội, ngày

Ban hành: 17/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

75

Nghị định 19-HĐBT năm 1992 Hướng dẫn giảm thuế, miễn thuế nông nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

19-HDBT,Nghị định 19-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Miễn giảm thuế nông nghiệp,Miễn thuế nông nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19-HĐBT Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

76

Quyết định 39-HĐBT năm 1985 về ngày Thầy thuốc Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

39-HDBT,Quyết định 39-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Ngày thầy thuốc Việt Nam,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 39-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH VỀ NGÀY THẦY THUỐC VIỆT

Ban hành: 06/02/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

77

Quyết định 281-CT năm 1991 bổ sung đối tượng phong danh hiệu nghệ sĩ do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

281-CT,Quyết định 281-CT 1991,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Bổ sung phong danh hiệu nghệ sĩ,Văn hóa - Xã hội CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 281-CT Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG

Ban hành: 21/09/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

78

Chỉ thị 418-CT về việc tăng cường chỉ đạo cuộc đấu tranh chống buôn lậu do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

418-CT,Chỉ thị 418-CT 1991,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 418-CT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1991 CHỈ THỊ

Ban hành: 28/12/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

79

Quyết định 417-CT năm 1991 sắp xếp lại tổ chức ngành điện ảnh do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

417-CT,Quyết định 417-CT 1991,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Sắp xếp tổ chức,Ngành điện ảnh,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 417-CT Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 26/12/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

80

Quyết định 127-CT năm 1991 cho phép thành lập Hội Chăn nuôi Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

127-CT,Quyết định 127-CT 1991,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Cho phép thành lập,Hội Chăn nuôi Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127-CT Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP

Ban hành: 19/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139