Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOI DONG BO TRUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 211827 văn bản

141

Chỉ thị 369-CT năm 1990 về tiết kiệm xăng dầu do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

369-CT,Chỉ thị 369-CT 1990,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Tài nguyên - Môi trường CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 369-CT Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1990

Ban hành: 19/10/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

142

Quyết định 358-CT năm 1990 thành lập Uỷ ban Quốc gia phòng chống bệnh Sida Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

358-CT,Quyết định 358-CT 1990,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập Ủy ban quốc gia,Ủy ban quốc gia phòng chống SIDA VN,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 358-CT Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm

Ban hành: 06/10/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

143

Nghị định 352-HĐBT năm 1990 Hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

352-HDBT,Nghị định 352-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 352-HĐBT Hà Nội, ngày 02 tháng 10

Ban hành: 02/10/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

144

Chỉ thị 334-CT năm 1990 về việc tổng kết 3 năm thi hành Luật Đất đai do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

334-CT,Chỉ thị 334-CT 1990,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 334-CT Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1990

Ban hành: 14/09/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

145

Quyết định 375-CT năm 1989 về việc cho phép thành lập Hội nghệ sĩ múa Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

375-CT,Quyết định 375-CT 1989,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập hội,Hội nghệ sĩ múa Việt Nam,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 375-CT Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 27/12/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

146

Quyết định 374-CT năm 1989 về việc cho phép thành lập Hội ngôn ngữ học Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

374-CT,Quyết định 374-CT 1989,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập hội,Hội ngôn ngữ học Việt Nam,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 374-CT Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 27/12/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

147

Quyết định 294-CT năm 1990 thành lập Liên đoàn Cầu lông Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

294-CT,Quyết định 294-CT 1990,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập liên đoàn,Liên đoàn Cầu lông Việt Nam,Thể thao - Y tế,Quyền dân sự CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 294-CT Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 1990 QUYẾT

Ban hành: 14/08/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

148

Nghị định 161-HĐBT năm 1982 về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

161-HDBT,Nghị định 161-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Nhiệm vụ,Tổ chức bộ máy,Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 161-HĐBT Hà Nội,

Ban hành: 20/09/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

149

Quyết định 262-HĐBT năm 1990 thành lập thị xã Bắc Cạn thuộc tỉnh Bắc Thái do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

262-HDBT,Quyết định 262-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập thị xã,Thị xã Bắc Cạn,Tỉnh Bắc Thái,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 262-HĐBT Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH

Ban hành: 16/07/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

150

Chỉ thị 259-CT năm 1990 về tổ chức thanh niên xung phong làm kinh tế do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

259-CT,Chỉ thị 259-CT 1990,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 259-CT Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 1990 CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC THANH NIÊN XUNG PHONGLÀM KINH TẾ. Trong những năm qua, tổ

Ban hành: 12/07/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

151

Nghị định 17-HĐBT năm 1990 Hướng dẫn Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

17-HDBT,Nghị định 17-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế,Hướng dẫn,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 17-HĐBT Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 1990

Ban hành: 16/01/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

152

Chỉ thị 308-CT về tăng cường quản lý ngoại hối do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

308-CT,Chỉ thị 308-CT 1989,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Tiền tệ - Ngân hàng CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 308-CT Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 1989

Ban hành: 30/10/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

153

Quyết định 240-HĐBT năm 1990 về việc đấu tranh chống tham nhũng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

240-HDBT,Quyết định 240-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Đấu tranh chống tham nhũng,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 240-HĐBT Hà Nội, ngày

Ban hành: 26/06/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

154

Quyết định 227-HĐBT năm 1990 thành lập huyện Cư Jút thuộc tỉnh Đắk Lắk do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

227-HDBT,Quyết định 227-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập huyện,Huyện Cư Jút,Tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 227-HĐBT Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP

Ban hành: 19/06/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

155

Quyết định 217-HĐBT năm 1990 sửa đổi quy định về thu học phí trong ngành giáo dục phổ thông do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

217-HDBT,Quyết định 217-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Thu học phí,Ngành giáo dục phổ thông,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 217-HĐBT Hà Nội,

Ban hành: 13/06/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

156

Nghị định 195-HĐBT năm 1990 thi hành Pháp lệnh bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

195-HDBT,Nghị định 195-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Thi hành pháp lệnh,Pháp lệnh nguồn lợi thủy sản,Hướng dẫn,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 195-HĐBT Hà

Ban hành: 02/06/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

157

Quyết định 156-HĐBT năm 1990 thành lập Tổng Công ty khoáng sản quý hiếm Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

156-HDBT,Quyết định 156-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập tổng công ty,Tổng Công ty khoáng sản quý hiếm VN,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 156-HĐBT Hà

Ban hành: 12/05/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

158

Quyết định 154-HĐBT năm 1990 thành lập Liên đoàn dầu mỏ và khí đốt Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

154-HDBT,Quyết định 154-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập,Doanh nghiệp,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 154-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm

Ban hành: 12/05/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

159

Quyết định 155-HĐBT năm 1990 thành lập Tổng Công ty máy và thiết bị công nghiệp Hội đồng bộ trưởng ban hành

155-HDBT,Quyết định 155-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập tổng công ty,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 155-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT

Ban hành: 12/05/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

160

Quyết định 152-HĐBT năm 1990 về việc thành lập Tổng Công ty phân bón và hoá chất cơ bản do Hội đồng bộ trưởng ban hành

152-HDBT,Quyết định 152-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập tổng công ty,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 152-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 1990

Ban hành: 12/05/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139