Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 190/KTSTQ-KV5 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 15735 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01 - 190: 2020/BNNPTNT về Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

QCVN01-190:2020/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-190:2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 190: 2020/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA THỨC ĂN CHĂN NUÔI - HÀM LƯỢNG TỐI ĐA CHO PHÉP CÁC CHỈ TIÊU AN TOÀN TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY SẢN National technical regulation Animal

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12852-5:2020 (ISO/IEC 15946-5:2017) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Kỹ thuật mật mã dựa trên đường cong elliptic - Phần 5: Sinh đường cong ellipic

TCVN12852-5:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12852-5:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12852-5 : 2020 ISO/IEC 15946-5 : 2017 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN -  CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - KỸ THUẬT MẬT MÃ DỰA TRÊN ĐƯỜNG CONG ELLIPTIC - PHẦN 5: SINH ĐƯỜNG CONG ELLIPTIC Information technology - Security techniques -

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11817-5:2020 (ISO/IEC 9798-5:2009) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Xác thực thực thể - Phần 5: Cơ chế sử dụng kỹ thuật không tiết lộ thông tin

TCVN11817-5:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11817-5:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11817-5 : 2020 ISO/IEC 9798-5 : 2009 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - XÁC THỰC THỰC THỂ - PHẦN 5: CƠ CHẾ SỬ DỤNG KỸ THUẬT KHÔNG TIẾT LỘ THÔNG TIN Information technology - Security techniques - Entity

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10906-5:2020 về Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) - Sự phù hợp của giao thức - Phần 5: Kiểm tra giao thức bản tin điều khiển Internet

TCVN10906-5:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10906-5:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10906-5:2020 GIAO THỨC INTERNET PHIÊN BẢN 6 (IPv6) - SỰ PHÙ HỢP CỦA GIAO THỨC - PHẦN 5: KIỂM TRA GIAO THỨC BẢN TIN ĐIỀU KHIỂN INTERNET Internet Protocol, Version 6 (IPv6) - Protocol conformance - Part 5: Protocol

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12823-5:2020 về Giàn di động trên biển - Phần 5: Vật liệu và hàn

TCVN12823-5:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12823-5:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12823-5 : 2020 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - PHẦN 5: VẬT LIỆU VÀ HÀN Mobile Offshore Units - Part 5: Materials and welding Lời nói đầu TCVN 12823-5 : 2020 thay thế TCVN 5317 : 2016 và TCVN 5318 : 2016. TCVN 12823-5

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-5:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 5: Trám trắng

TCVN12714-5:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12714-5:2020,***,Nông nghiệp TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12714-5:2020 GIỐNG C�Y L�M NGHIỆP - C�Y GIỐNG C�C LO�I C�Y BẢN ĐỊA PHẦN 5: TR�M TRẮNG Forest tree cultivar - Seedlings of native plants Part 5: Canarium album Raeusch Lời n�i đầu TCVN 12714-5: 2020 do Viện

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-5:2020 về Phân bón - Phần 5: Xác định hàm lượng nhóm auxin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN13263-5:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13263-5:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13263-5:2020 PHÂN BÓN - PHẦN 5: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NHÓM AUXIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Fertilizers - Part 5: Determination of auxin group content by high performance liquid chromatographic method Lời

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13066-5:2020 (ISO 6363-5:2012) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và dây kéo nguội - Phần 5: Thanh vuông, hình sáu cạnh và dây - Dung sai hình dạng và kích thước

TCVN13066-5:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13066-5:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13066-5:2020 ISO 6363-5:2012 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM GIA CÔNG ÁP LỰC - QUE/THANH, ỐNG VÀ DÂY KÉO NGUỘI - PHẦN 5: THANH VUÔNG, HÌNH SÁU CẠNH VÀ DÂY - DUNG SAI HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC Wrought aluminium and aluminium

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13065-5:2020 (ISO 6361-5:2011) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Tấm mỏng, băng và tấm - Phần 5: Thành phần hóa học

TCVN13065-5:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13065-5:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13065-5:2020 ISO 6361-5:2011 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM GIA CÔNG ÁP LỰC - TẤM MỎNG, BĂNG VÀ TẤM - PHẦN 5: THÀNH PHẦN HÓA HỌC Wrought aluminium and aluminium alloys - Sheets, strips and plates - Part 5: Chemical

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN I-5:2017 về Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc - Phần 5: Vắc xin và sinh phẩm y tế (Gồm 23 tiêu chuẩn)

TCVNI-5:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNI-5:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN I-5:2017 BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC - PHẦN 5: VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ (GỒM 23 TIÊU CHUẨN) Set of national standards for medicines - Part 5: Vaccines and biological products Lời nói đầu Bộ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12366-5:2019 (ISO 11999-5:2015) về Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy - Phương pháp thử và yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân dùng cho người chữa cháy có nguy cơ phơi với nhiệt và/hoặc lửa ở mức độ cao trong khi chữa cháy tại các công trình - Phần 5: Mũ bảo vệ

TCVN12366-5:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12366-5:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12366-5:2019 ISO 11999-5:2015 PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN CHO NGƯỜI CHỮA CHÁY - PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN DÙNG CHO NGƯỜI CHỮA CHÁY CÓ NGUY CƠ PHƠI VỚI NHIỆT VÀ/HOẶC LỬA Ở MỨC ĐỘ CAO TRONG

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12046-5:2019 (ISO 6326-5:1989) về Khí thiên nhiên - Xác định các hợp chất lưu huỳnh - Phần 5: Phương pháp đốt Lingener

TCVN12046-5:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12046-5:2019,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12046-5:2019 ISO 6326-5:1989 KHÍ THIÊN NHIÊN- XÁC ĐỊNH CÁC HỢP CHẤT LƯU HUỲNH - PHẦN 5: PHƯƠNG PHÁP ĐỐT LINGENER Natural gas - Determination of sulfur compounds - Part 5: Lingener combustion method Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11367-5:2018 (ISO/IEC 18033-5:2015) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Thuật toán mật mã - Phần 5: Mật mã dựa trên định danh

TCVN11367-5:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11367-5:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11367-5:2018 ISO/IEC 18033-5:2015 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - THUẬT TOÁN MẬT MÃ - PHẦN 5: MẬT MÃ DỰA TRÊN ĐỊNH DANH Information technology - Security techniques - Encryption algorithms - Part 5

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11899-5:2018 (ISO 12460-5:2015) về Ván gỗ nhân tạo - Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán - Phần 5: Phương pháp chiết (Phương pháp ferforator)

TCVN11899-5:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11899-5:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11899-5:2018 ISO 12460-5:2015 VÁN GỖ NHÂN TẠO - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT PHÁT TÁN - PHẦN 5: PHƯƠNG PHÁP CHIẾT (PHƯƠNG PHÁP FERFORATOR) Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 5: Extraction

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12513-5:2018 (ISO 6362-5:2012) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và sản phẩm định hình ép đùn - Phần 5: Thanh tròn, vuông và hình sáu cạnh - Dung sai hình dạng và kích thước

TCVN12513-5:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12513-5:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12513-5:2018 ISO 6362-5:2012 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM GIA CÔNG ÁP LỰC - QUE/THANH, ỐNG VÀ SẢN PHẨM ĐỊNH HÌNH ÉP ĐÙN PHẦN 5: THANH TRÒN, VUÔNG VÀ HÌNH SÁU CẠNH - DUNG SAI HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC Wrought aluminium

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11361-5-1:2018 (EN 12629-5-1:2011) về Máy sản xuất các sản phẩm xây dựng từ hỗn hợp bê tông và vôi cát - An toàn - Phần 5-1: Máy sản xuất ống bê tông có trục thẳng đứng

TCVN11361-5-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11361-5-1:2018,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11361-5-1:2018 EN 12629-5-1:2011 MÁY SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM XÂY DỰNG TỪ HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ VÔI CÁT - AN TOÀN - PHẦN 5-1: MÁY SẢN XUẤT ỐNG BÊ TÔNG CÓ TRỤC THẲNG ĐỨNG Machines for the manufacture of constructional

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11935-5:2018 (EN 927-5:2006) về Sơn và vecni - Vật liệu phủ và hệ phủ cho gỗ ngoại thất - Phần 5: Đánh giá độ thấm nước dạng lỏng

TCVN11935-5:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11935-5:2018,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11935-5:2018 EN 927-5:2006 SƠN VÀ VECNI - VẬT LIỆU PHỦ VÀ HỆ PHỦ CHO GỖ NGOẠI THẤT - PHẦN 5: ĐÁNH GIÁ ĐỘ THẤM NƯỚC DẠNG LỎNG Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 5

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11281-5:2018 (ISO 20957-5:2016) về Thiết bị luyện tập tại chỗ - Phần 5: Thiết bị tập luyện có động cơ quay, yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử

TCVN11281-5:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11281-5:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11281-5:2018 ISO 20957-5:2016 THIẾT BỊ TẬP LUYỆN TẠI CHỖ - PHẦN 5: THIẾT BỊ TẬP LUYỆN CÓ ĐỘNG CƠ QUAY, YÊU CẦU AN TOÀN RIÊNG BỔ SUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Stationary training equipment - Part 5: Stationary exercise

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10684-5:2018 về Cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống - Phần 5: Cây dừa

TCVN10684-5:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10684-5:2018,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10684-5:2018 CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM - TIÊU CHUẨN CÂY GIỐNG, HẠT GIỐNG - PHẦN 5: CÂY DỪA Perennial industrial crops - Standard for seeds and seedlings - Part 5: Coconut tree Lời nói đầu TCVN 10684-5:2018 do Viện

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12310-5:2018 (ISO 4046-5:2016) về Giấy, các tông, bột giấy và các thuật ngữ liên quan - Từ vựng - Phần 5: Tính chất của bột giấy, giấy và các tông

TCVN12310-5:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12310-5:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12310-5:2018 ISO 4046-5:2016 GIẤY, CÁC TÔNG, BỘT GIẤY VÀ CÁC THUẬT NGỮ LIÊN QUAN - TỪ VỰNG - PHẦN 5: TÍNH CHẤT CỦA BỘT GIẤY, GIẤY VÀ CÁC TÔNG Paper, board, pulps and related terms -Vocabulary - Part 5: Properties

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224