Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam TCVN 7004:2000

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 7004:2000 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 438 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7004:2002 về Máy điện châm

TCVN7004:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7004:2002,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7004:2002 MÁY ĐIỆN CHÂM Acupuncture apparatus Lời nói đầu TCVN 7004:2002 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC210/SC2 “thiết bị y tế” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13224:2020 (ISO 8811:2000) về Máy làm đất - Máy lu và máy lèn chặt - Thuật ngữ và đặc tính kỹ thuật trong thương mại

TCVN13224:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13224:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13224:2020 ISO 8811:2000 MÁY LÀM ĐẤT - MÁY LU VÀ MÁY LÈN CHẶT - THUẬT NGỮ VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI Earth-moving machinery - Rollers and compactors - Terminology and commercial specifications Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2022

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13232:2020 (ISO 14539:2000) về Tay máy rô bốt công nghiệp - Cầm nắm đối tượng bằng bàn tay kẹp - Từ vựng và trình bày các đặc tính

TCVN13232:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13232:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13232 : 2020 ISO 14539:2000 TAY MÁY RÔ BỐT CÔNG NGHIỆP - CẦM NẮM ĐỐI TƯỢNG BẰNG BÀN TAY KẸP - TỪ VỰNG VÀ TRÌNH BÀY CÁC ĐẶC TÍNH MANIPULATING INDUSTRIAL ROBOTS - OBJECT HANDLING WITH GRASP - TYPE GRIPPERS VOCABULARY AND

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2022

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12764:2019 (ISO 4714:2000) về Gỗ xốp composite - Yêu cầu kỹ thuật, lấy mẫu, bao gói và ghi nhãn

TCVN12764:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12764:2019,***,Công nghiệp,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12764:2019 ISO 4714:2000 GỖ XỐP COMPOSITE - YÊU CẦU KỸ THUẬT, LẤY MẪU, BAO GÓI VÀ GHI NHÃN Composition cork - Specifications, sampling, packaging and marking Lời nói đầu TCVN 12764:2019 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13395-1:2021 (ISO 9360-1:2000) về Thiết bị gây mê và hô hấp - Bộ trao đổi nhiệt-ẩm (HME) dùng làm ẩm khí thở cho người - Phần 1: HME dùng với thể tích lưu thông tối thiểu 250 ml

TCVN13395-1:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13395-1:2021,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13395-1:2021 ISO 9360-1:2000 THIẾT BỊ GÂY MÊ VÀ HÔ HẤP - BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT-ẨM (HME) DÙNG LÀM ẨM KHÍ THỞ CHO NGƯỜI - PHẦN 1: HME DÙNG VỚI THỂ TÍCH LƯU THÔNG TỐI THIỂU 250ML Anaesthetic and respiratory equipment - Heat and moisture

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2022

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12325:2018 (EN 143:2000) về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phin lọc bụi - Yêu cầu, phương pháp thử, ghi nhãn

TCVN12325:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12325:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12325:2018 EN 143:2000 PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CƠ QUAN HÔ HẤP – PHIN LỌC BỤI – YÊU CẦU, PHƯƠNG PHÁP THỬ, GHI NHÃN Respiratory protective devices – Particle filters – Requirements, testing, marking Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12282:2018 (ISO 1957:2000) về Thảm trải sàn dệt máy - Chọn và cắt mẫu thử cho phép thử vật lý

TCVN12282:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12282:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12282:2018 ISO 1957:2000 THẢM TRẢI SÀN DỆT MÁY - CHỌN VÀ CẮT MẪU THỬ ĐỐI VỚI PHÉP THỬ VẬT LÝ Machine-made textile floor coverings - Selection and cutting of specimens for physical tests Lời nói đầu TCVN 12282:2018

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2019

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12332:2018 (ISO 2875:2000) về Bao bì - Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đầy, hoàn chỉnh - Phép thử phun nước

TCVN12332:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12332:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12332:2018 ISO 2875:2000 BAO BÌ - BAO BÌ VÀ ĐƠN VỊ TẢI VẬN CHUYỂN ĐÃ ĐIỀN ĐẦY, HOÀN CHỈNH - PHÉP THỬ PHUN NƯỚC Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Water-spray test Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12327:2018 (ISO 2233:2000) về Bao bì - Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đầy đủ hoàn chỉnh - Điều hòa để thử

TCVN12327:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12327:2018,***,Công nghiệp TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12327:2018 ISO 2233:2000 BAO B� - BAO B� V� ĐƠN VỊ TẢI VẬN CHUYỂN Đ� ĐIỀN ĐẦY, HO�N CHỈNH - ĐIỀU H�A ĐỂ THỬ Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Conditioning for testing Lời n�i đầu TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12331:2018 (ISO 2873:2000) về Bao bì - Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đầy, hoàn chỉnh - Phép thử áp suất thấp

TCVN12331:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12331:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12331:2018 ISO 2873:2000 BAO BÌ - BAO BÌ VÀ ĐƠN VỊ TẢI VẬN CHUYỂN ĐÃ ĐIỀN ĐẦY, HOÀN CHỈNH - PHÉP THỬ ÁP SUẤT THẤP Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Low pressure test Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11882:2017 (ISO 3214:2000) về Tinh dầu màng tang (Litsea cubeba Pers)

TCVN11882:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11882:2017,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11882:2017 ISO 3214:2000 TINH DẦU MÀNG TANG (LITSEA CUBEBA PERS) Oil of Litsea cubeba (Litsea cubeba Pers.) Lời nói đầu TCVN 11882:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 3214:2000; TCVN 11882:2017

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12245:2018 (ISO 14965:2000) về Chất lượng không khí - Xác định tổng các hợp chất hữu cơ không chứa metan - Phương pháp làm giàu sơ bộ bằng đông lạnh và detector ion hóa ngọn lửa trực tiếp

TCVN12245:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12245:2018,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12245:2018 ISO 14965:2000 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ - XÁC ĐỊNH TỔNG CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ KHÔNG CHỨA METAN - PHƯƠNG PHÁP LÀM GIÀU SƠ BỘ BẰNG ĐÔNG LẠNH VÀ DETECTOR ION HÓA NGỌN LỬA TRỰC TIẾP Air quality - Determination

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12329:2018 (ISO 2244:2000) về Bao bì - Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đầy, hoàn chỉnh - Phép thử va đập theo phương ngang

TCVN12329:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12329:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12329:2018 ISO 2244:2000 BAO BÌ - BAO BÌ VÀ ĐƠN VỊ TẢI VẬN CHUYỂN ĐÃ ĐIỀN ĐẦY, HOÀN CHỈNH - PHÉP THỬ VA ĐẬP THEO PHƯƠNG NGANG Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Horizontal impact tests

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12328:2018 (ISO 2234:2000) về Bao bì - Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đầy, hoàn chỉnh - Phép thử xếp chồng bằng tải trọng tĩnh

TCVN12328:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12328:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12328:2018 ISO 2234:2000 BAO BÌ - BAO BÌ VÀ ĐƠN VỊ TẢI VẬN CHUYỂN ĐÃ ĐIỀN ĐẦY, HOÀN CHỈNH - PHÉP THỬ XẾP CHỒNG BẰNG TẢI TRỌNG TĨNH Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Stacking tests using a

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11777-1:2020 (ISO/IEC 15444-1:2019) về Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Phần 1: Hệ thống mã hóa lõi

TCVN11777-1:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11777-1:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11777-1:2020 ISO/IEC 15444-1:2019 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ THỐNG MÃ HÓA HÌNH ẢNH JPEG 2000 - PHẦN 1: HỆ THỐNG MÃ HÓA LÕI Information technology - JPEG 2000 image coding system - Part 1: Core coding system Lời nói

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12130:2017 (ISO 13545:2000) về Tinh quặng chì sulfua - Xác định hàm lượng chì - Phương pháp chuẩn độ EDTA sau khi phân hủy bằng axit

TCVN12130:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12130:2017,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12130:2017 ISO 13545:2000 TINH QUẶNG CHÌ SULFUA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHÌ - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ EDTA SAU KHI PHÂN HUỶ BẰNG AXIT Lead sulfide contentrates - Determination of lead content - EDTA titration

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11439:2016 (ISO 15793:2000) về Tấm lõi lúa mì cứng - Xác định phần lọt qua sàng

TCVN11439:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11439:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11439:2016 ISO 15793:2000 TẤM LÕI LÚA MÌ CỨNG - XÁC ĐỊNH PHẦN LỌT QUA SÀNG Durum wheat semolinas - Determination of the undersize fraction Lời nói đầu TCVN 11439:2016 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11777-13:2018 (ISO/IEC 15444-13:2008) về Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Bộ mã hóa JPEG 2000 mức đầu vào

TCVN11777-13:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11777-13:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11777-13:2018 ISO/IEC 15444-13:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ THỐNG MÃ HÓA HÌNH ẢNH JPEG 2000 - BỘ MÃ HÓA JPEG 2000 MỨC ĐẦU VÀO Information technology - JPEG 2000 image coding system - An entry level JPEG 2000

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11777-8:2018 (ISO/IEC 15444-8:2004 with amendment 1:2008) về Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa ảnh JPEG 2000 - Bản mật JPEG 2000

TCVN11777-8:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11777-8:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11777-8:2018 ISO/IEC 15444-8:2007 WITH AMENDMENT 1:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ THỐNG MÃ HÓA HÌNH ẢNH JPEG 2000 - BẢO MẬT JPEG 2000 Information technology - JPEG 2000 image coding system - Security issues

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2020

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11302:2016 về Dịch vụ truyền hình Streaming trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT - 2000 - Yêu cầu chất lượng

TCVN11302:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11302:2016,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11302:2016 DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH STREAMING TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG MẶT ĐẤT IMT-2000 - YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG Streaming video service on the IMT-2000 puplic land mobile network - Quality of service requirements Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!