Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12282:2018 về Thảm trải sàn dệt máy

Số hiệu: TCVN12282:2018 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2018 Ngày hiệu lực:
ICS:97.150 Tình trạng: Đã biết

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 12282:2018

ISO 1957:2000

THẢM TRẢI SÀN DỆT MÁY - CHỌN VÀ CẮT MẪU THỬ ĐỐI VỚI PHÉP THỬ VẬT LÝ

Machine-made textile floor coverings - Selection and cutting of specimens for physical tests

Lời nói đầu

TCVN 12282:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 1957:2000.

TCVN 12282:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 219 Thảm trải sàn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Machine-made textile floor coverings - Selection and cutting of specimens for physical tests

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định qui trình cắt mẫu thử từ mẫu để sử dụng cho phép thử vật lý.

Phương pháp tham chiếu trong việc chọn mẫu từ lô vật liệu được qui định trong Phụ lục A.

Trừ khi được chọn theo Phụ lục A, chấp nhận là mẫu được lấy có thể không nhất thiết đi diện hoàn toàn cho lô. Khuyến nghị các bên liên quan lưu ý đến kết quả cần thử thỏa thuận trước phương pháp lấy mẫu.

2  Nguyên tắc

Qui trình được đưa ra để chọn các mẫu thử từ một mẫu sao cho các mẫu thử càng đại diện cho vật liệu càng tốt.

3  Cách tiến hành

3.1  Kim tra mẫu, lưu ý và ghi lại các thay đổi vật lý bất kỳ trên mẫu. Các thay đổi bao gồm, ví dụ, các hàng nhung dài hoặc nhung ngắn hoặc các thay đổi về hướng của tuyết nhung hoặc bề mặt sử dụng giữa các phần khác nhau của mẫu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.3  Khi mẫu có một biên hoặc mép có nhung hình thành nên mặt nhung thực, ví dụ mép chạy theo hướng máy, thì cắt mẫu thử sao cho không có phần nào của mẫu thử nằm trong phạm vi 100 mm kể từ mép này.

3.4  Cắt các mẫu thử để sao cho không có phần nào ca mẫu thử nằm trong phạm vi 300 mm kể từ mép theo hướng sợi ngang hoặc kể từ mép vuông góc vi hướng máy. Nếu biết rng cắt theo hướng sợi ngang quá 300 mm tính từ vị trí thay đổi nhung, thì cắt các mẫu thử để không phần nào của mẫu thử nằm trong phạm vi 50 mm kể từ mép sợi ngang hoặc mép vuông góc với hướng máy.

3.5  Nếu cắt từ hai mẫu thử trở lên từ mẫu, bố trí các mẫu thử cách đều nhau và càng cách xa nhau càng tốt trên diện tích mẫu sẵn có, bo đm là (khi kết cấu cho phép) các mẫu thử không chứa cùng sợi dọc và cùng sợi ngang. Nếu không tránh được cả hai điều này, thì tránh lấy các mẫu th lặp lại theo hướng máy. Ghi vào báo cáo nếu xảy ra sự lặp lại bất kỳ. Hình 1 minh họa phương pháp tối ưu để lấy bốn mẫu thử.

CHÚ THÍCH  Đối với các sản phm được sản xuất từ màng xơ tri chéo, tốt nhất tránh lặp lại theo hướng vuông góc với hướng máy.

3.6  Khi cắt nhiều mẫu thử từ một mẫu, bố trí các mẫu thử càng cách xa nhau càng tốt trên diện tích mẫu có sẵn. Khi lấy nhiều mẫu thử một lúc, phải bố trí các mẫu thử cách đều nhau ở hai phía của đường chia đôi mẫu theo hướng sợi dọc hoặc hướng máy.

Hình 1 - Ví dụ việc cắt bốn mẫu th

3.7  Khi lấy nhiều mẫu thử cho nhiều phép thử, đặt các mẫu thử càng rải rác trên mẫu càng tốt, ví dụ s dụng các con số ngẫu nhiên ấn định các vị trí trên đường kẻ ô.

3.8  Nếu mẫu có từ hai mức chiều cao mặt nhung hoặc bề mặt sử dụng tr lên, lấy các mẫu thử tuân theo quy tắc trên trong các khu vực ch có một mức chiều cao nhung hoặc một bề mặt sử dụng, và đảm bảo rằng bất kỳ khu vực đã xử lý hoặc thử nghiệm nào nằm trên toàn bộ diện tích có một độ dày và cách vị trí thay đổi độ dày bất kỳ nào ít nhất 20 mm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Báo cáo lấy mẫu phải bao gồm các thông tin sau:

a) tuân theo qui trình qui định trong Điều 3 và chi tiết sai lệch bất kỳ so với qui trình qui định;

b) mẫu thử bị xiên hoặc không bị xiên;

c) có lặp lại về sợi dọc và sợi ngang trong các mẫu thử;

d) mẫu thử có chứa từ hai chiều cao nhung hoặc bề mặt sử dụng trở lên, và sự liên quan giữa các kết quả thử và các chiều cao nhung hoặc bề mặt sử dụng cụ thể.

 

Phụ lục A

(tham khảo)

Thảm trải sàn dệt máy - Chọn và cắt mẫu cho phép thử vật lý - Phương pháp tham chiếu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục này qui định qui trình tối ưu khi lấy mẫu theo lô thảm trải sàn dệt máy, hoặc từ vật liệu được sản xuất đặc biệt, sau đó được sử dụng cho phép thử vật lý.

Quy trình này áp dụng cho thảm trải sàn dệt máy có hoặc không có nhung.

A.2  Nguyên tắc

Qui trình được đưa ra để chọn mẫu từ vật liệu theo lô càng đại diện cho lô càng tốt.

A.3  Cách tiến hành

A.3.1  Lấy mẫu dọc theo toàn bộ chiều rộng sản phẩm, trừ các phần thường được xén bỏ trong quá trình sản xuất.

A.3.2  Kiểm tra mẫu, lưu ý và ghi lại các thay đổi vật lý bt kỳ trên mẫu. Các thay đổi bao gồm, ví dụ, các hàng nhung dài hoặc nhung ngắn hoặc các thay đổi về hướng ca tuyết nhung hoặc bề mặt sử dụng giữa các phần khác nhau của mẫu.

A.3.3  Khi yêu cầu mẫu thử có hình vuông hoặc hình chữ nhật, cắt các mẫu thử sao cho các mép song song với hướng sợi dọc và sợi ngang, hoặc trong một số loại thảm trải sàn dệt nhất định, song song và vuông góc với hướng máy. Nếu vật liệu lấy theo lô không có kết cấu vuông hoàn chnh, vẫn cắt mẫu theo mô tả ở trên và ghi vào báo cáo cụ th là mẫu thử hơi xiên.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12282:2018 (ISO 1957:2000) về Thảm trải sàn dệt máy - Chọn và cắt mẫu thử cho phép thử vật lý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


662

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.239.1