21/05/2021 08:27

Hỏi - Đáp: Bán nhà thờ cúng để trả nợ được không?

Hỏi - Đáp: Bán nhà thờ cúng để trả nợ được không?

Người bạn nợ tôi 500 triệu đồng nhưng vừa qua đời. Biết ông này còn căn nhà, tôi đến yêu cầu gia đình bán đi để trả nợ nhưng họ cho đây là di sản thờ cúng.

Con trai của ông ấy nói cha để lại di chúc là "dùng căn nhà này để làm nơi thờ cúng" nên không thể bán. Tôi có quyền buộc họ bán nhà trả nợ không? (Sỹ Thanh)

Luật sư tư vấn

Theo quy định tại khoản 1 Điều 645 Bộ luật dân sự, người lập di chúc có thể để lại một phần di sản để dùng vào việc thờ cúng. Gọi là di sản thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng. Tức là người được chỉ định được giao quyền quản lý để thờ cúng, không có quyền định đoạt tài sản đó (không được bán).

Tuy nhiên, khoản 2 Điều này cũng nêu rõ quy định nhằm ngăn chặn hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ tài sản: trong trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng.

Như vậy, người bạn của anh chỉ có thể để lại một phần di sản vào việc thờ cúng, phải chừa lại phần dùng để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho anh. Việc ông ấy để lại toàn bộ căn nhà là không phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 645 Bộ luật dân sự.

Khoản 1 Điều 615 Bộ luật dân sự quy định: những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Như vậy, bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu con trai ông ấy (là người thừa kế) thanh toán khoản nợ 500 triệu đồng trong phạm vi di sản cha để lại. Trường hợp con trai ông ấy không thực hiện, bạn có thể khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Luật sư Võ Đan Mạch

Công ty Luật TNHH MTV Ta Pha

Nguồn: Vnexpress

112


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về