Quyết định giám đốc thẩm 50/2014/DS-GĐT ngày 20/02/2014 về vụ án tranh chấp kiện đòi tài sản

TÒA DÂN SỰ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 50/2014/DS-GĐT NGÀY 20/02/2014 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP KIỆN ĐÒI TÀI SẢN

Họp phiên toà ngày 20/02/2014 tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao để xét xử giám đổc thẩm vụ án dân sự “Tranh chấp kiện đòi lại tài sản” giữa:

* Nguyên đơn: Bà Vũ Thị Phiến, sinh năm 1947; cư trú tại tổ 3, khu 2, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

* Bị đơn: Ông Lê Xuân Hùng, sinh năm 1956; cư trú tại tổ 3, khu 6b, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

* Người có quyền lơi nghĩa vu liên quan: Bà Lê Thị Y, sinh năm 1958; cư trú tại tổ 3, khu 6b, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Theo Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 151/2013/KN-DS ngày 18/12/2013 của Viện trưởng -Viện kiếm sát nhân dân tối cao đối với bản án dân sư phúc thẩm số 21/2012/DSPT ngày 06/8/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

NHẬN THẤY

Đon khởi kiện ngày 06/5/2010 và trong quá trình giải quyết vụ án, nguy( đơn là bà Vũ Thị Phiến trình bày: Năm 1981 ông Lê Xuân Quốc và bà Vũ Thí Phiến được xí nghiệp đá Yên Cư cấp 02 gian nhà tập thể cấp 4 nằm trên diện tích 400m2 đất. Sau khi ở gia đình bà khai hoang thêm 200m2 đất (liền kề) tọa lạc tại xã Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Năm 2001, ông Quốc chết nên toàn bộ nhà và diện tích đất trên do bà Phiến và các con quản lý (BL86). Tháng 2/1993, ông Lê Xuân Hùng hỏi ông Quốc mượn một phần đất (thuộc phần 200m2 đất gia đình khai hoang thêm) để xây quán. Tháng 3/2005, anh Thanh (em vợ ông Hùng) mượn thêm 60m2 của gia đình bà để làm kho chứa vật liệu xây dựng, sau này anh Hùng đã sử dụng thêm cả phần diện tích anh Thanh trả với tổng diện tích là 187m2. Năm 2005 Nhà nước đã cấp Giấy CNQSD đất ở cho ông Quốc và bà Phiến tổng diện tích 610,2m2 trong đó có 2.00m2 đất khai hoang thêm. Nay bà Phiến yêu cầu ông Hùng phải trả lại phần diện tích 187m2 đất nói trên.

Bị đơn là ông Lê Xuân Hùng trình bày: Năm 1993 ông Quốc, bà Phiến đã bán cho ông Hùng hơn 100m2 đất liền kề với giá 10.000.000 đồng. Ông Hùng nhận đất làm nhà tạm. Năm 2004 bà Phiến đổi l,5m móng nhà để anh Khánh (con trai bà Phiến) làm nhà và bà Phiến trả lại đất phía sau, đồng thời bà Phiến cũng đổi lại cho ông Hùng một góc đất nhà tắm gia đình bà mua của ông Thuận, bà Cậy (việc đổi đất giữa ba gia đình trên đây có giấy viết tay). Năm 2005, ông Hùng xây dựng nhà, nên giấy tờ chuyển nhượng đất bị thất lạc. Khi xảy ra tranh chấp năm 2009 ông Hùng mới biết ông Quốc, bà Phiến được cấp giấy chứng chứng nhận quyền sử dụng đất bao trùm cả phần đất của ông Hùng, nên ông Hùng không đồng ý trả lại đất cho bà Phiến.

Bản án dân sự sơ thẩm số 01/2011/DS-ST ngày 22/3/2011 của Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh quyết định:

Buộc anh Lê Xuân Hùng và chị Lê Thị Y phải trả lại cho bà Vũ Thị Phiến diện tích 188,7m2, tại tỏ 3 khu 2, phường Đại Yên, thành pho Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đất có ranh giới: Phía Đông (rộng 7,83m) giáp đất nhà bà Phiến, phía Tây giáp đường đi (rộng 5,47m), phía Nam (dài 29,97m) giáp nhà bà Vũ Thị Phiến, phía Bắc (dài 27,42m) giáp nhà ông Nguyễn Đức Thuận và ông Bùi Đình Hảo. Giao cho bà Phiến sở hữu ngôi nhà cấp 4 và công trình phụ diện tích 67,1m2 trên diện tích 188,7m đất tại tổ 3, khu 2, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long. Bà Phiến phải thanh toán giá trị tài sản trên đất cho anh Hùng và chị Y với số tiền là 52.841.250 đồng.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 01/4/2011, ông Lê Xuân Hùng kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Bản án dân sự phúc thẩm số 21/2012/DSPT ngày 06/08/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định: Hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 01/2011/DSST ngày 22/03/2011 của Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long và đình chỉ giải quyết vụ án; trả lại đơn khởi kiện cùng các tài liệu đã giao nộp khỉ khởi kiện cho bà Vũ Thị Phiến.

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí.

Ngày 22/1/2013, chị Lê Thị Liễu đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn có đơn đề nghị xem xét bản án phúc thẩm nêu trên theo thủ tục giám đốc thẩm.

Tại Quyết định số 151/2013/KN-DS ngày 18/12/2012, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị bản án dân sự phúc thẩm số 21/2012/DSPT ngày 06/8/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Đề nghị Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy bản án dân sựphúc thẩm nêu trên và hủy bản án dân sự sơ thẩm số 01/2011/DSST ngày 22/3/2011 của Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm theo qui định của pháp luật

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao giữ nguyên quan điểm, đề nghị Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp nhận kháng nghị nêu trên.

XÉT THẤY

Xét về quan hệ pháp luật: Nguyên đơn xác định cho bị đơn mượn đất để sử dụng tạm thời, bị đơn xác định nhận chuyển nhượng đất của nguyên đơn nhưng giấy tờ bị thất lạc. Tòa án cấp sơ thẩm xác định mối quan hệ pháp luật “kiện đòi tài sản” là không đúng mà phải xác định là “Tranh chấp quyền sử dụng đất” như Tòa án cấp phúc thẩm xác định mới đúng.

Xét về diện tích đất tranh chấp: Các đương sự trong vụ án đều xác định diện tích 187m2 đất tranh chấp có nguồn gốc 200m2 đất do nguyên đơn khai hoang. Giấy CNQSD đất số AB145473 do UBND thành phố Hạ Long cấp ngày 26/01/2005 cho ông Lê Xuân Quốc và bà Vũ Thị Phiến là chủ sử dụng diện tích 610,2m2 đất ở (bao gồm 200m2 đất khai hoang thêm) tại thửa số 7, tờ bản đồ số 52 tổ 3 xã Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (BL 131).

Xét việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB145473: ông Lê Xuân Quốc chết ngày 20/5/2001, nhưng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 26/01/2005 vẫn ghi tên ông Quốc và bà Phiến là không chính xác về chủ sử dụng đất. Ngày 8/12/2011, ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long ra Quyết định số 3291/QĐ-ƯBND thu hồi, hủy bỏ quyết định cấp Giấy sổ 50/QĐ-UB ngày 21/5/2005 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 8516 ngày 26/01/2005 có nội dung: “Do sơ xuất trong việc xác minh đứng tên chủ sử dụng đắt thời diêm lập hồ sơ xin cấp Giấy năm 2005 và đã được ủy ban nhân dân thành pho Hạ Long cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Lê Xuân Quôc đã chêt. PhòngTài nguyên môi trường chủ trì cùng ủy ban nhân dân xã Đại Yên hướng dẫn cho gia đình bà Vũ Thị Phiến và các con (thuộc hàng thừa kế thứ nhất) hoàn thiện thủ tục phân chia di sản và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình tại thửa đất số 97 tờ bản đồ số 52, thuộc tổ 3, khu 2 phường Đại Yên... ” (BL 86, 222). Theo nội dung Quyết định, phần diện tích đất ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 8516 ngày 26/01/2005 không thay đổi, ngoài phần chủ sử dụng đất là bà Vũ Thị Phiến ra chỉ có sự thay đổi về phần chủ sử dụng đất do ông Lê Xuân Quốc đã chết. Các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm hướng dẫn bà Phiến và các thừa kế (phần tài sản của ông Quốc) làm các thủ tục để cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, trường họp bà Phiến tranh chấp về quyền sử dụng đối với diện tích đất nói trên với ông Lê Xuân Hùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Việc Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng diện tích đất tranh chấp không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1, 2 Điều 50 Luật đất đai, từ đó đình chỉ giải quyết vụ án trả lại lại đon khởi kiện là không đúng.

Bởi các lẽ trên,

Căn cứ khoản 2 Điều 291; khoản 3 Điều 297; Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 151/2013/KN-DS ngày 18/12/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Hủy bản án dân sự phúc thẩm số 21/2012/DSPT ngày 06/8/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh về vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn Vũ Thị Phiến với bị đơn Lê Xuân Hùng và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.


110
Bản án/Quyết định đang xem

Quyết định giám đốc thẩm 50/2014/DS-GĐT ngày 20/02/2014 về vụ án tranh chấp kiện đòi tài sản

Số hiệu:50/2014/DS-GĐT
Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:20/02/2014
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về