Quyết định giám đốc thẩm 28/2014/GĐT-HC ngày 25/09/2014 về việc xét xử vụ án hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai

TÒA HÀNH CHÍNH TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 28/2014/GĐT-HC NGÀY 25/09/2014 VỀ VIỆC XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Ngày 25 tháng 9 năm 2014, tại trụ sở Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, giữa các đương sự:

- Người khởi kiện:

1. Bà Vương Thị Quỳnh; trú tại: Xóm Đông Vinh, thôn 1B, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

2. Bà Phạm Thị Xuân Bình (con của bà Vương Thị Quỳnh và ông Phạm Nghiêu); trú tại: Tập thể trường PTIH Ngọc Hồi, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

3. Bà Phạm Thị Kim Ngân (con của bà Vương Thị Quỳnh và ông Phạm Nghiêu); trú tại: Xóm Tân Dân, thôn 1B, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

4. Bà Phạm Thị Thúy Ngần (con của bà Vương Thị Quỳnh và ông Phạm Nghiêu); trú tại: Tổ 21, phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

5. Vợ chồng ông Phạm Mạnh Bổng, bà Phạm Thị Oanh; trú tại: Xóm Đông Vinh, thôn 1B, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

6. Vợ chồng ông Nguyễn Sang, bà Phạm Thị Vinh (con của ông Phạm Mạnh Bông và bà Phạm Thị Oanh); trú tại: Xóm Đông Vinh, thôn 1B, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

7. Vợ chồng ông Phạm Tiến Dũng, bà Bùi Thị Kim Thu (con của ông Phạm Mạnh Bông và bà Phạm Thị Oanh); trú tại: Xóm Đông Vinh, thôn 1B, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

-  Người bị kiện: ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Phạm Nghiêu (chồng của bà Vương Thị Quỳnh); trú tại: Xóm Đông Vinh, thôn 1B, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

2. Ông Trần Xuân Bình (chồng của bà Phạm Thị Xuân Bình); trú tại: Tập thể trường PTTH Ngọc Hồi, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

3. Ông Phạm Thể (chồng của bà Phạm Thị Kim Ngân ); trú tại: Xóm Tân Dân, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

4. Ông Nguyễn Văn Sáu (chồng của bà Phạm Thị Thúy Ngần); trú tại: Tổ 21, phường Long Biên, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

5. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga (vợ của ông Phạm Đĩnh, ông Phạm Đĩnh đã chết); trú tại: số 67 Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

6. Anh Phạm Minh (con của ông Phạm Đĩnh và bà Nguyễn Thị Tuyết Nga); trú tại: Số 67 Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

7. Anh Phạm Đức (con của ông Phạm Đĩnh và bà Nguyễn Thị Tuyết Nga); trú tại: Số 67 Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

8. Anh Phạm Quang (con của ông Phạm Đĩnh và bà Nguyễn Thị Tuyết Nga); trú tại: số 67 Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

9. Chị Phạm Thị Châu (con của ông Phạm Đĩnh và bà Nguyễn Thị Tuyết Nga); trú tại: số 67 Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

10. Chị Phạm Thị Anh(con của ông Phạm Đĩnh và bà Nguyễn Thị Tuyết Nga); trú tại: số 67 Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

NHẬN THẤY

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thì phần đất có diện tích 1.213m2 đất tọa lạc tại xóm Đông Vinh, thôn 1B, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội xảy ra tranh chấp giữa hộ gia đình ông Phạm Đĩnh và bà Nguyễn Thị Tuyết Nga với 07 hộ gia đình khác (gồm gia đình các ông bà: Vương Thị Quỳnh, bà Phạm Thị Xuân Bình, bà Phạm Thị Kim Ngân, bà Phạm Thi Thúy Ngần, vợ chồng ông Phạm Mạnh Bổng - bà Phạm Thị Oanh, vợ chồng bà Phạm Thị Vinh - ông Nguyễn Sang và vợ chồng ông Phạm Tiến Dũng - bà Bùi Thị Kim Thu).

Theo đơn khởi kiện và lời khai của 07 hộ gia đình nêu trên thì nguồn gốc diện tích phần đất tranh chấp là do Đội Cải cách ruộng đất đã tịch thu nhà đất của địa chủ (Phạm Bật) sau ngàỵ hòa bình lập lại năm 1954, chia cho dân nghèo là hai gia đình: gia đình vợ chồng cụ Phạm Bổng, Nguyễn Thị Bé (bố mẹ của ông Phạm Nghiêu bà Vương Thị Quỳnh) và vợ chồng cụ Phạm Thế Ngọc, Nguyễn Thị Thêm (bố mẹ của ông Phạm Văn Bổng).

Theo lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Tuỵết Nga thì vợ chồng cụ Phạm Bổng, Nguyễn Thị Bé đã lập giấy bán một phần nhà đất cho chồng bà là ông Phạm Đĩnh và một phần do ông Phạm Bật làm giấy cho ông Phạm Đĩnh cùng vào năm 1942 (trước thời kỳ Cải cách ruộng đất). Đen năm 1956, vợ chồng cụ Phạm Bổng, Nguyễn Thị Bé và vợ chồng cụ Phạm Thế Ngọc, Nguyễn Thị Thêm tự ý chuyển vào sinh sống trên mảnh đất này. Do vậỵ, từ đó cho đên nay Bà liên tục có đơn khiêu nại đên cơ quan Nhà nước có thâm quyền để đòi lại nhà đất. Theo Văn bản số 659/UB-HTT ngày 09/6/1976 của Uy ban hành chính huyện Thanh Trì và Văn bản số 2271/HĐ/UB ngày 17/3/1982 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thì vợ chồng Bà không bị quy là địa chủ thời kỳ Cải cách ruộng đất và diện tích nhà đất có tranh chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của gia đình Bà.

Trong quá trình sử dụng đất, gia đình bà Vương Thị Quỳnh, ông Phạm Nghiêu và gia đình ông Phạm Văn Bổng, bà Phạm Thị Oanh chia tách đất cho các con cháu sử dụng. Những người sử dụng diện tích đất trên đã tiến hành làm thủ tục kê khai xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 26/7/2005, ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì đã cấp các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau cho các hộ gia đình: số AB633905 cấp cho bà Vương Thị Quỳnh; số AB633904 cấp cho bà Phạm Thị Xuân Bình; số AB633906 cấp cho bà Phạm Thị Kim Ngân; số AB633907 cấp cho bà Phạm Thị Thúy Ngần; số AD437101 cấp cho vợ chồng ông Phạm Mạnh Bổng, bà Phạm Thị Oanh; số AD437102 cấp cho vợ chồng ông Phạm Tiến Dũng, bà Bùi Thị Kim Thu; số AD437109 cấp cho vợ chồng bà Phạm Thị Vinh, ông Nguyễn Sang.

Sau khi phát hiện việc ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 07 hộ gia đình trên, bà Nguyễn Thị Tuyết Nga có đơn khiếu nại.

Ngày 09/3/2007, ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì ban hành Quyết định số 812/QĐ-UBND, có nội dung thu hồi 07 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đối với các chủ sử dụng đất có tên sau đây:

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất so AB663904 cấp cho bà Phạm Thị Xuân Bình tại thửa đất số 32 (4) tờ bản đồ số 29-dỉện tích 150m2, theo quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 26/7/2005 của ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ AB663905 cấp cho bà Vương Thị Quỳnh tại thửa đất số 32 (3) tờ bản đồ sổ 29-diện tích 166m2, theo quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 26/7/2005 của ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất so AB663907 cấp cho bà Phạm Thị Thủy Ngần tại thửa đất sổ 32 (2) tờ bản đồ số 29-diện tích 150m2, theo quyết định sổ 1108/QĐ-UBND ngày 26/7/2005 của ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ AB663906 cấp cho bà Phạm Thị Kim Ngân tại thửa đất số 32 (1) tờ bản đồ số 29-diện tích 150m2, theo quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 26/7/2005 của ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD437101 cấp cho ông Phạm Mạnh Bổng và hà Phạm Thị Oanh tại thửa đất số 18 (2) tờ bản đồ số 29-diện tích 256m , theo quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 19/12/2005 của ủy han nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

6. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ AD437102 cấp cho ông Phạm Tiến Dũng và bà Bùi Thị Kim Thu tại thửa đẩt số 18 (1) tờ bản đồ số 29-diện tích 241m2, theo quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 19/12/2005 của ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

7. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất so AD437109 cấp cho bà Phạm Thị Vinh và ông Nguyễn Sang tại thửa đất số 18 (3) tờ bản đồ số 29-diện tích 100m2, theo quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 19/12/2005 của ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, thành phổ Hà Nội.

Lý do thu hồi: Đất đang có tranh chấp, ủy ban nhân dân xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội chưa giải quyết xong nhưng vẫn thông qua Hội đồng xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã và lập hồ sơ trình ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất các thửa đất nói trên là chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai.

07 hộ gia đình có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi đã khiếu nại đối với quyết định trên.

Ngày 26/7/2007, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Thanh Tri, thành phố Hà Nội ban hành 07 Quyết định giải quyết khiếu nại gồm: số 1534/QĐ-UBND, số 1535/QĐ-UBND, số 1536/QD-UBND, số 1537/QĐ-UBND, số 1538/QĐ-UBND, số 1539/QĐ-UBND và số 1540/QĐ-UBND với nội dung không chấp nhận khiếu nại của 07 hộ gia đình nêu trên.

07 hộ gia đình đã khởi kiện vụ án hành chính đối với Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 09/3/2007 của ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì.

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2008/HC-ST ngày 02/4/2008, Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì đã quyết định: Chấp nhận các đom khởi kiện của bà Vương Thị Quỳnh, bà Phạm Thị Xuân Bình, bà Phạm Thị Kim Ngân, bà Phạm Thị Thúy Ngần, vợ chồng ông Phạm Mạnh Bổng - bà Phạm Thị Oanh, vợ chồng bà Phạm Thị Vinh - ông Nguyễn Sang và vợ chồng ông Phạm Tiến Dũng - bà Bùi Thị Kim Thu; Hủy Quyết định số 812/QĐ-UBND, ngày 09/3/2007 của ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, về việc thu hồi 07 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại xã Đông Mỹ-Thanh Trì-Hà Nội.

Ngày 10/4/2008, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì có Kháng nghị số 100/QĐ/KN/PT-HC kháng nghị bản án hành chính sơ thẩm, đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm theo hướng Bác đơn khởi kiện của các bà: Vương Thị Quỳnh, chị Phạm Thị Xuân Bình, chị Phạm Thị Kim Ngân, chị Phạm Thị Thủy Ngân, ông Phạm Mạnh Bổng, bà Nguyễn Thị Vinh, anh Phạm Tiến Dũng yêu cầu hủy Quyết định số 812/QĐ-UB ngày 09/3/2007 của ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì...”.

Ngày 29/5/2008, ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì ban hành Quyết định số 999/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 09/3/2007 như sau:

“7. Sửa đổi, bổ sung nội dung: “Lý do thu hồi: Đất đang có tranh chấp UBND xã Đống Mỹ chưa giải quyết xong nhưng vẫn thông qua Hội đồng xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã xét duyệt và lập hồ sơ trình UBND huyện Thanh Trì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các thửa đất nói trên là chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai ” quy định tại Điểu 1 Quyết định số 812/QĐ-UBND, nay sửa đổi thành nội dung sau: “Lý do thu hồi: Mặc dù đất đang có tranh chấp, chưa giải quyết xong theo quy định của pháp luật nhưng ủy ban nhân dân xã Đông Mỹ vẫn xét duyệt và xác nhận đã đủ điều kiện để trình ủy ban nhân dân huỵện Thanh Trì ban hành các quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các trường hợp nói trên là chưa đủng với quy định của pháp luật vê đât đai.

2. Sửa đổi, bổ sung nội dung quy định tại Điều 2 của Quyết định 812/QĐ-UBND ngày 09/3/2007 của UBND huyện Thanh Trì như sau: “Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Trì tổ chức thực hiện việc thu hồi đối với 07 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đã được liệt kê tại Điều 1 Quyết định số 812/QĐ-UBND .

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 32/HCPT ngày 17/12/2008, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định: Hủy bản án hành chỉnh sơ thâm sô 01/2008/HC-ST ngày 02/4/2008 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, giao hồ sơ vụ án về Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì giải quyết lại theo đủng quy định của pháp luật.

Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì đã tiến hành thụ lý lại vụ án.

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 02/2009/HCST ngày 28/9/2009, Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, đã quyết định: Không chấp nhận đơn khởi kiện của bà Vương Thị Quỳnh, bà Phạm Thị Xuân Bình, bà Phạm Thị Kim Ngân, bà Phạm Thị Thủy Ngần, vợ chồng ông Phạm Mạnh Bổng - bà Phạm Thị Oanh, vợ chồng bà Phạm Thị Vinh - ông Nguyễn Sang và vợ chồng ông Phạm Tiến Dũng - bà Bùi Thị Kim Thu yêu cầu hủy Quyết định hành chính số 812/QĐ-UBND ngày 09/3/2007 (phần không bị sửa) và Quyết định sửa đổi bổ sung số 999/QĐ-UB ngày 29/5/2008 của UBND huyện Thanh Trì vê việc thu hôi 07 giây chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại xã Đông Mỹ-Thanh Trì-Hà Nội.

Ngày 06/10/2009, ông Phạm Nghiêu và ông Phạm Mạnh Bổng đại diện cho những người khởi kiện có đơn kháng cáo.

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 65/2012/HCPT ngày 05/9/2012, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Vương Thị Quỳnh, bà Phạm Thị Xuân Bình, bà Phạm Thị Kim Ngân, bà Phạm Thị Thủy Ngần, vợ chồng ông Phạm Mạnh Bổng - bà Phạm Thị Oanh, vợ chồng bà Phạm Thị Vinh - ông Nguyên Sang và vợ chông ông Phạm Tiến Dũng - bà Bùi Thị Kim Thu;

Hủy quyết định hành chính số 812/QĐ-UBND ngày 09/3/2007 và Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 25/9/2008 của ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội về việc thu hồi 07 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ gia đình của bà Vương Thị Quỳnh, bà Phạm Thị Xuân Bình, bà Phạm Thị Kim Ngân, bà Phạm Thị Thúy Ngần, vợ chồng ông Phạm Mạnh Bồng - bà Phạm Thị Oanh, vợ chồng bà Phạm Thị Vinh - ổng Nguyễn Sang và vợ chồng ông Phạm Tiến Dũng - bà Bùi Thị Kim Thu.

Ngày 03/11/2012, bà Nguyễn Thị Tuyết Nga có đơn gửi Tòa án nhân dân tối cao đề nghị xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án hành chính phúc thẩm số 65/2012/HCPT ngày 05/9/2012 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Ngày 21/4/2014, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã có Kháng nghị giám đốc thẩm số 09/2014/KN-HC, với nội dung: Kháng nghị Bản án hành chỉnh phúc thẩm sổ 65/2012/HC-PT ngày 05/9/2012 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Đề nghị Tòa hành chính Tòa án nhân dân tối cao xét xử giảm đốc thẩm theo hướng hủy Bản án hành chính phúc thẩm nêu trên và giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 02/2009 ngày 28/9/2012 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Tạm đình chỉ thi hành Bản án hành chính phúc thẩm số 65/2012/HCPT ngày 05/9/2012 của Tòa án nhân dân thành phổ Hà Nội cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhất trí với nội dung Kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đề nghị Hội đồng giám đốc thẩm Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận Kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

XÉT THẤY

Xét Quyết định số 812/QĐ-UB ngày 09/3/2007 và Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 29/5/2008 của ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì về việc thu hồi 07 giấy chứng nhận quyển sử dụng đất:

Do có tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Phạm Đĩnh, bà Nguyễn Thị Tuyết Nga với 07 hộ gia đình, nên bà Nguyễn Thị Tuyết Nga đã khiếu nại việc ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội cap giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 07 hộ gia đình, ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì đã giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Trì tiến hành kiểm tra, xác minh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây cho 07 hộ gia đình.

Sau khi tiến hành việc kiểm tra, xác minh, Phòng Tài nguyên và Môi trường huỵện Thanh Trì đã có Tờ trình số 13/TTr-TN&MT ngày 06/3/2007, xác định việc ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 07 hộ dân trước đây là không phù hợp với quy định của pháp luật, nên đã đề nghị ủy ban nhân dân huyện Thanh Tri thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 07 hộ gia đình.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra xác minh, ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì ban hành Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 09/3/2007 thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 07 hộ gia đình.Trong quá trình Tòa án đang giải quyết vụ án, ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì ban hành Quyết định sổ 999/QĐ-UBND ngày 29/5/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 09/3/2007 (thực chất quyết định này chỉ sửa đổi, bổ sung một số câu chữ, không thay đổi nội dung Quyết định số 812/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp cho 07 hộ dân).

Do việc đất đai đang có tranh chấp chua được giải quyết; nhưng vào năm 2005, ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội vẫn xét và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 07 hộ gia đình có tên nêu trên là trái với quy định tại Điều 50 Luật đất đai năm 2003.

Do vậy, việc ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì ban hành Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 09/3/2007 và Quỵết định số 999/QĐ-UBND ngày 29/5/2008 (sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 812/ỌĐ-UBND ngày 09/3/2007) để thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 07 hộ gia đình là phù họp với quy định của pháp luật về quản lý đất đai, phù họp với quy định tại khoản 1 Điều 20 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính (tương ứng với khoản 3 Điều 51 Luật tố tụng hành chính).

Tòa án cấp sơ thẩm khi xét xử vụ án hành chính đã bác yêu cầu khởi kiện của 07 hộ gia đình là đúng quy định của pháp luật.

Tòa án cấp phúc thẩm khi giải quyết vụ án chỉ dựa vào lời khai của người khởi kiện cho rằng đất do Nhà nước tịch thu của địa chủ Phạm Bật chia cho họ trong thời kỳ Cải cách ruộng đất, nhưng không có tài liệu chứng minh; dựa vào các tài liệu xác định ông Phạm Bật (bố của ông Phạm Đĩnh) là địa chủ bị trưng thu nhà đất trước đây, để quy kết ông Phạm Đĩnh cũng là địa chủ và nhà đất bị trưng thu để chia cho 07 hộ gia đình làm căn cứ hủy Quyết định số 812/QĐ- UBND ngày 09/3/2007 và Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 29/5/2008 của ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì là không đúng, không phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án. Vì, theo Văn bản số 659/UB-HTT ngày 09/6/1976 của ủy ban hành chính huyện Thanh Trì và Văn bản số 2271/HĐ/UB ngày 17/3/1982 của Uy ban nhân dân thành phô Hà Nội thì trong thời kỳ Cải cách ruộng đất trước đây, gia đình ông Phạm Đĩnh và bà Nguyễn Thị Thị Tuyết Nga không bị quy là địa chủ và nhà đất thuộc quyên sở hữu và quyền sử dụng của vợ chồng'' ông Phạm Đĩnh, bà Nguyễn Thị Thị Tuyết Nga, không bị nhà nước quản lý theo chính sách quản lý đất đai thời kỳ đó.

Do vậy, Kháng nghị giám đốc thẩm số 09/2014/KN-HC ngày 21/4/2014 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là có căn cứ pháp luật, cần thiết phải hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 65/2012/HCPT ngày 05/9/2012 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 02/2009 ngày 28/9/2009 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Bởi các lẽ trên, căn cứ vào khoản 2 Điều 225 Luật tố tụng hành chính;

QUYẾT ĐỊNH

Chấp nhận Kháng nghị giám đốc thẩm số 09/2014/HC-KN ngày 21/4/2014 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 65/2012/HCPT ngày 05/09/2012 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 02/2009/HCST ngày 28/09/2009 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.


231
Bản án/Quyết định đang xem

Quyết định giám đốc thẩm 28/2014/GĐT-HC ngày 25/09/2014 về việc xét xử vụ án hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai

Số hiệu:28/2014/GĐT-HC
Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:25/09/2014
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về