Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA VI TAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 261-280 trong 66419 văn bản

261

Quyết định 2714/QĐ-UBND năm 2012 về đặt tên đường trên địa bàn huyện Phú Quý và thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

2714/QD-UBND,Quyết định 2714 2012,Tỉnh Bình Thuận,Đặt tên đường,Đặt tên đường huyện Phú Quý ,Đặt tên đường thị trấn Tân Nghĩa,Đặt tên đường huyện Hàm Tân,Đặt tên đường tỉnh Bình Thuận,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 27/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2013

262

Nghị quyết 836/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Long An do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

người của xã Tân Kim; điều chỉnh 8,13 km2 diện tích tự nhiên, 11.167 người của Trường Bình và 1,91 km2 diện tích tự nhiên, 2.575 người của Mỹ Lộc vào thị trấn Cần Giuộc. Sau khi nhập và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, thị trấn Cần Giuộc có 21,05 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 53.877 người. Thị trấn Cần Giuộc giáp các

Ban hành: 17/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2019

263

Nghị quyết 33/2012/NQ-HĐND về đặt tên đường huyện Phú Quý và một số tuyến đường thị trấn Tân Nghĩa - huyện Hàm Tân do tỉnh Bình Thuận ban hành

hội HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình của UBND tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn huyện Phú Quý và tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Tân Nghĩa - huyện Hàm Tân (có phụ lục I, II kèm theo). Điều 2. Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực

Ban hành: 07/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2015

264

Quyết định 1937/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại lại đơn vị hành chính , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Đạo Đức, Việt Lâm, thị trấn Vị Xuyên; h) Huyện Bắc Quang: Việt Vinh, Vĩnh Hảo; i) Huyện Quang Bình: Xã Tân Trịnh, xã Tân Bắc, xã Vĩ Thượng, Xuân Giang; k) Huyện Xín Mần: Trung Thịnh (do sáp nhập theo Nghị quyết số 827/NQ-UBTVQH14). 2. loại II (01 đơn vị): Nậm Dịch, huyện Hoàng Su Phì (do sáp nhập theo Nghị

Ban hành: 21/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

265

Quyết định 09/QĐ-UBND năm 2018 về phân loại đơn vị hành chính , phường, thị trấn thuộc tỉnh Sóc Trăng

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH , PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC TỈNH SÓC TRĂNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2018

266

Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết của uỷ ban thường vụ quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc thành phố Cần Thơ

thực hiện Nghị quyết số 893/NQ-UBTVQH14. 2. Yêu cầu a) Đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy trong hệ thống chính trị ở các đơn vị hành chính cấp thuộc diện sắp xếp cho đến khi phường Tân An mới thành lập (sau đây viết tắt là phường Tân An mới) chính thức đi vào hoạt động; tạo điều kiện thuận lợi, không làm

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2020

267

Nghị quyết 200/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp của tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn 2019-2021

của tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn 2019-2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Tán thành Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp của tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn 2019 - 2021, với những nội dung cụ thể, như sau: 1.

Ban hành: 17/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2019

268

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

02/2018/QD-UBND,Quyết định 02 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức hoạt động phòng giáo dục,Quy chế tổ chức,Quy chế Tổ chức hoạt động,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2018

269

Quyết định 2444/QĐ-TĐC năm 2016 về Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam “Cân bàn từ 10 tấn đến 15 tấn - Quy trình kiểm định tạm thời” do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

2444/QD-TDC,Quyết định 2444 2016,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường c,Kỹ thuật Đo lường ,Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam,Kỹ thuật Đo lường Việt Nam ,Văn hóa - hội BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ---------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 01/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2016

270

Nghị định 88/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

Vị trí và chức năng 1. Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tấn nhà nước trong việc phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin bằng các loại hình truyền thông, phục vụ các cơ quan

Ban hành: 01/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

271

Quyết định 5189/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2015

thu nhập - Mục tiêu: Đạt yêu cầu tiêu chí số 10 của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới; - Nội dung thực hiện: + Do quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh trên địa bàn xã Tân Kiên, vậy, định hướng phát triển nông nghiệp trên địa bàn sẽ thực hiện theo hướng nông nghiệp đô thị (thực hiện Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3

Ban hành: 23/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2013

272

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định về công tác lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội

diện nước ngoài tại Việt Nam đi thăm, làm việc tại Hà Nội 1. Thu xếp chuyến thăm a) Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao tham mưu lãnh đạo Thành phố đón tiếp: Với Cục Lễ tân Nhà nước và Vụ Khu vực: Đối với Đại sứ, Đại biện nước ngoài chào giao sau khi nhận nhiệm vụ và từ biệt lãnh đạo Thành phố trước

Ban hành: 01/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2018

273

Thông tư 265/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

265/2016/TT-BTC,Thông tư 265 2016,Bộ Tài chính,Phí sử dụng tần số vô tuyến điện,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 265/2016/TT-BTC Hà

Ban hành: 14/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2017

274

Quyết định 5582/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

5582/QD-UBND,Quyết định 5582 2015,Thành phố Hồ Chí Minh,Kế hoạch sử dụng đất,Diện tích các loại đất phân bổ ,Thành phố Hồ Chí Minh,Quận Bình Tân,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2015

275

Quyết định 5194/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2015

CHÁNH I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - DÂN SỐ LAO ĐỘNG 1. Đặc điểm tự nhiên Xã Tân Quý Tây nằm về phía Nam huyện Bình Chánh, cách trung tâm thành phố khoảng 10km. Có vị trí tiếp giáp như sau: - Phía Đông giáp Hưng Long huyện Bình Chánh; - Phía Tây giáp thị trấn Tân Túc; - Phía Nam giáp tỉnh Long An; - Phía

Ban hành: 23/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2013

276

Chỉ thị 01/2015/CT-UBND về nghiêm cấm nhân, nuôi, phát tán đuông dừa tỉnh Bến Tre

Việc nhân, nuôi đuông dừa gián tiếp tạo điều kiện phát tán loại côn trùng có nguy cơ gây hại đến diện tích vườn dừa tỉnh Bến Tre. Căn cứ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013 và Nghị định số 114/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch

Ban hành: 08/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

277

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

02/2018/QD-UBND,Quyết định 02 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế hoạt động,Hoạt động Phòng Tư pháp ,Quy chế mẫu Phòng Tư pháp ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2018

278

Quyết định 1538/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn 3 thôn Lộc Châu, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG GTNT 3 THÔN LỘC CHÂU, XÃ TÂN NGHĨA, HUYỆN DI LINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 13/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

279

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND thành lập Thanh tra quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

17/2008/QD-UBND,Quyết định 17 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Thanh tra,Quận Tân Bình,Thành lập,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ----- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 17/2008/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 16

Ban hành: 16/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2008

280

Quyết định 14/2008/QĐ-UBND thành lập Phòng Tư pháp quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

14/2008/QD-UBND,Quyết định 14 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành lập,Phòng tư pháp,Quận Tân Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ----- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 14/2008/QĐ-UBND Tân Bình,

Ban hành: 16/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250