Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA VI TAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 361-380 trong 66413 văn bản

361

Quyết định 30/2017/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Tân do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Bình Tân, Thủ trưởng các sở ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND thị Bình Minh, Chủ tịch UBND huyện Bình Tân, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08/01/2018./. Nơi nhận: - Như điều 3; - Bộ Tài Chính;

Ban hành: 27/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

362

Nghị quyết 837/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp thuộc tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

. 3. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Đầm Hà như sau: a) Nhập toàn bộ 9,38 km2 diện tích tự nhiên, 2.288 người của Quảng Lợi vào Quảng Tân. Sau khi nhập, Quảng Tân có 15,41 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.103 người. Quảng Tân giáp các Dực Yên, Quảng An, Quảng Lâm, Tân Bình, Tân Lập và thị trấn Đầm

Ban hành: 17/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

363

Quyết định 1686/QĐ-BTP năm 2015 Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Căn cứ Nghị quyết số 83/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 21/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2015

364

Quyết định 31/2014/QĐ-UBND về công tác lễ tân đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Định

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Hồ Quốc Dũng QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC LỄ TÂN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy định

Ban hành: 22/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2014

365

Quyết định 4694/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Đất phi nông nghiệp - 2. Vị trí, diện tích các khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tân Phú. Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này,

Ban hành: 26/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2018

366

Quyết định 2128/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hỗi xuân Tân Sửu năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; - Các Bộ: QP, CA, TC, YT, CT, VHTT&DL, NN&PTNT (để phối hợp chỉ đạo); - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (để phối hợp chỉ đạo); - Thông tấn xã Việt Nam; - Đài Truyền hình Việt Nam; - Đài Tiếng nói Việt Nam; - Các đồng chí Thứ trưởng Bộ GTVT; - Báo Giao thông; - Cổng

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2020

367

Nghị quyết 694/NQ-UBTVQH14 năm 2019 điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp thuộc tỉnh Đồng Nai do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

giáp huyện Long Thành; Tây giáp Long Tân Phú Hội; Nam giáp Long Thọ và Phước An; Bắc giáp Phước Thiền. 2. Sau khi thành lập thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch có 12 đơn vị hành chính cấp , gồm 11 và 01 thị trấn. Điều 3. Thành lập 06 phường An Hòa, Hiệp Hòa, Hóa An, Phước Tân, Tam Phước và Tân Hạnh thuộc thành phố

Ban hành: 10/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

368

Quyết định 1213/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

CHỦ TỊCH Trần Văn Tân PHỤ LỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP THUỘC THẨM QUYỀN VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NAM (ÁP DỤNG CHUNG TẠI CÁC , PHƯỜNG, THỊ TRẤN) (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1213/QĐ-UBND ngày 29 /4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

369

Thông tư 35/2020/TT-BTTTT quy định về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRUYỀN DỮ LIỆU BĂNG RỘNG HOẠT ĐỘNG TRONG BĂNG TẦN 2,4 GHz National technical regulation on wideband data transmission equipment operating in the 2,4 GHz band Mục lục 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.2. Đối tượng áp dụng 1.3. Tài liệu viện dẫn 1.4. Giải thích từ

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2020

370

Quyết định 2073/QĐ-TTg năm 2017 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang (sau đây viết tắt là Khu DLQG Tân Trào) đến năm 2030 với những nội dung chủ yếu sau: 1. Vị trí, quy mô Khu du lịch a) Khu vực quy hoạch phát triển Khu DLQG Tân Trào thuộc phạm vi hành chính các : Tân Trào, Minh Thanh, Trung Yên, Bình Yên, Lương Thiện

Ban hành: 22/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2017

371

Quyết định 10/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Bình Tân do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

10/2011/QD-UBND,Quyết định 10 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Trung tâm Văn hóa Thể dục thể thao,Quận Bình Tân,Bộ máy hành chính,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2011

372

Nghị quyết 867/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp thuộc tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

xếp, huyện Trà Bồng có 16 đơn vị hành chính cấp , gồm 15 : Hương Trà, Sơn Trà, Trà Bình, Trà Bùi, Trà Giang, Trà Hiệp, Trà Lâm, Trà Phong, Trà Phú, Trà Sơn, Trà Tân, Trà Tây, Trà Thanh, Trà Thủy, Trà Xinh và thị trấn Trà Xuân. Điều 2. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Quảng Ngãi 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2020

373

Quyết định 40/2017/QĐ-TTg về áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

40/2017/QD-TTg,Quyết định 40 2017,Thủ tướng Chính phủ,Cơ chế tài chính,Cục Tần số Vô tuyến điện,Tần số vô tuyến điện,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

374

Nghị quyết 142/2014/NQ-HĐND thành lập phường Lợi Bình Nhơn và phường Bình Tâm thuộc thành phố Tân An, tỉnh Long An

Bình Quới và Hòa Phú huyện Châu Thành; Tây giáp Phường 3 và Phường 7; Nam giáp Phường 7 và Hòa Phú huyện Châu Thành; Bắc giáp Phường 5 và Nhơn Thạnh Trung. 3. Sau khi thành lập phường Lợi Bình Nhơn và phường Bình Tâm thuộc thành phố Tân An, tỉnh Long An: a) Thành phố Tân An có 14 đơn vị hành chính cấp , gồm 11 phường (1, 2, 3,

Ban hành: 21/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

375

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

04/2017/QD-UBND,Quyết định 04 2017,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế Tổ chức hoạt động,Quy chế thanh tra,Thanh tra quận huyện,Tổ chức thanh tra,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2017

376

Thông tư 37/2017/TT-BTTTT về Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

37/2017/TT-BTTTT,Thông tư 37 2017,Bộ Thông tin và Truyền thông,Tần số phát thanh ,Tần số phát thanh FM,Kênh tần số phát thanh FM,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2017

377

Nghị quyết 855/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

quy mô dân số 3.679 người. Thị trấn Phủ Thông giáp các Sỹ Bình, Tân Tú, Vi Hương; huyện Ba Bể và huyện Ngân Sơn; c) Thành lập xã Tân Tú trên cơ sở nhập toàn bộ 13,70 km2 diện tích tự nhiên, 1.498 người của xã Tân Tiến và toàn bộ 12,50 km2 diện tích tự nhiên, 2.016 người của Tú Trĩ. Sau khi thành lập, xã Tân Tú có 26,20 km2 diện

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

378

Thông báo 376/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện 02 dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất do Văn phòng Chính phủ ban hành

376/TB-VPCP,Thông báo 376 2020,Văn phòng Chính phủ,Cải tạo đường lăn Cảng hàng không Nội Bài,Cải tạo đường lăn Cảng hàng không Tân Sơn Nhất,Dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

379

Thông báo 382/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự án Cảng hàng không: Điện Biên, Phan Thiết và Nhà ga T3 - Tân Sơn Nhất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Luật Doanh nghiệp năm 2020, ACV là doanh nghiệp nhà nước. vậy, thống nhất giao ACV thực hiện đầu tư mở rộng Cảng hàng không Điện Biên để thúc đẩy phát triển kinh tế - hội của Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung, bảo đảm quốc phòng - an ninh, hiệu quả tổng thể của hệ thống hạ tầng hàng không do ACV quản lý. ACV có trách nhiệm lập dự

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2020

380

Quyết định 02/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú ban hành

02/2011/QD-UBND,Quyết định 02 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Phòng Tài chính Kế hoạch,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 27/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17