Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA VI TAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 241-260 trong 66434 văn bản

241

Quyết định 67/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

TT Chỉ tiêu Mã Tổng số Diện tích phân theo đơn vị hành chính Phúc Sơn Việt Ngọc Việt Lập An Dương Quang Tiến Xã Tân Trung Đại Hóa Song Vân

Ban hành: 26/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2016

242

Quyết định 12/2006/QĐ-UBND quy chế quản lý xây dựng khu tái định cư Tân An (khu 2) xã Tân An, thị Thủ Dầu Một do tỉnh Bình Dương ban hành

Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà; - Căn cứ Quyết định số 6517/QĐ-UBND ngày 21/12/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu tái định cư Tân An (khu 2) tại xã Tân An, thị

Ban hành: 12/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2013

243

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

04/2018/QD-UBND,Quyết định 04 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Thanh tra,Tổ chức hoạt động và tiêu chí,Quy chế tổ chức,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2018

244

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

05/2018/QD-UBND,Quyết định 05 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Phòng y tế,Quy chế Tổ chức hoạt động,Quy chế tổ chức,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2018

245

Quyết định 210/QĐ-UBND năm 2014 thành lập và giao chỉ tiêu biên chế cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước cấp trên. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. TM.

Ban hành: 22/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

246

Quyết định 920/QĐ-UBND năm 2018 điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

phố Uông Bí); Dương Huy và phường Cẩm Tây (thành phố Cẩm Phả). - Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính từ loại III lên loại II đối với 08 , phường, gồm: Phường Tân An, Yên Giang, Nam Hòa (thị Quảng Yên); phường Đông Triều và các : Yên Đức, Tràng An, Thủy An, Việt Dân (thị Đông Triều). 2. Phân loại đơn vị hành chính cấp

Ban hành: 24/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2018

247

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

04/2018/QD-UBND,Quyết định 04 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Phòng Y tế ,Thành lập phòng y tế,Phòng Y tế quận huyện,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2018

248

Quyết định 50/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực năm 2018 do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

50/QD-UBND,Quyết định 50 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Văn bản quy phạm pháp luật,Danh mục văn bản quy phạm pháp luật,Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2019

249

Quyết định 818/QĐ-LĐTBXH năm 2018 phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và hội

818/QD-LDTBXH,Quyết định 818 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,Danh mục vị trí việc làm ,Vị trí việc làm ,Phê duyệt danh mục vị trí việc làm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

250

Quyết định 170/QĐ-BTTTT năm 2017 Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá băng tần 2500-2570 MHz và băng tần 2620-2690 MHz và Tổ giúp việc do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

170/QD-BTTTT,Quyết định 170 2017,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quy chế hoạt động,Quy hoạch băng tần,Hội đồng đấu giá,Hội đồng đấu giá băng tần,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2017

251

Quyết định 5784/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020

1. Điều kiện tự nhiên: - Xã Tân Nhựt là một ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc huyện Bình Chánh, tổng diện tích tự nhiên của 2.344,5 ha, gồm có 05 ấp với 23.508 nhân khẩu, 5.790 hộ gồm ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4 và ấp 6; có vị trí nằm phía Tây - Tây Nam của Thành phố Hồ Chí Minh, cách trung tâm thành phố khoảng 15km, ranh giới

Ban hành: 30/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2017

252

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

05/2018/QD-UBND,Quyết định 05 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Phòng Giáo dục Đào tạo,Tổ chức hoạt động phòng giáo dục,Tổ chức hoạt động,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2018

253

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

03/2018/QD-UBND,Quyết định 03 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế hoạt động,Phòng Tài nguyên và Môi trường,Quy chế tổ chức,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2018

254

Quyết định 54/2018/QĐ-UBND quy định về tổ chức họp báo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế với cơ quan thông tấn, báo chí

năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị và thành phố Huế; các cơ quan thông tấn, báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách

Ban hành: 19/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2018

255

Thông tư 34/2016/TT-BTTTT về Quy hoạch phân kênh tần số vô tuyến điện cho nghiệp vụ Cố định băng tần 57-66 GHz do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

34/2016/TT-BTTTT,Thông tư 34 2016,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quy hoạch phân kênh tần số ,Quy hoạch kênh tần số vô tuyến điện,Cấp phép tần số vô tuyến điện,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ---------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

256

Quyết định 456/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 dự án nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh công nghệ cao trong nhà kính tại xã Tân Lập, Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 dự án nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh công nghệ cao trong nhà kính tại xã Tân Lập, Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh với những nội dung chính như sau: 1. Phạm vi ranh giới, diện tích 1.1. Phạm vi ranh

Ban hành: 15/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2017

257

Pháp lệnh người tàn tật năm 1998

thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia các hoạt động hội - từ thiện trợ giúp người tàn tật với các hình thức phù hợp. Điều 6 Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - hội, tổ chức hội, tổ chức hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị

Ban hành: 30/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2010

258

Quyết định 432/QĐ-BGTVT năm 2016 công bố mở cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

bản sau đây: 1. Tên cảng: cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch. 2. Vị trí cảng: Phú Thạch - huyện Nhơn Trạch - tỉnh Đồng Nai. 3. Chủ cảng: Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn. 4. Mục tiêu của cảng: Khai thác, kinh doanh dịch vụ và thực hiện thủ xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng cạn phù hợp với quy định của Quyết định 47/2014/QĐ-TTg ngày

Ban hành: 04/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

259

Nghị quyết số 129/2007/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - hội quận Bình Tân năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

129/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 129 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ----- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 129/2007/NQ-HĐND Bình Tân, ngày 27 tháng 12 năm

Ban hành: 27/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2008

260

Quyết định 2714/QĐ-UBND năm 2012 về đặt tên đường trên địa bàn huyện Phú Quý và thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

2714/QD-UBND,Quyết định 2714 2012,Tỉnh Bình Thuận,Đặt tên đường,Đặt tên đường huyện Phú Quý ,Đặt tên đường thị trấn Tân Nghĩa,Đặt tên đường huyện Hàm Tân,Đặt tên đường tỉnh Bình Thuận,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 27/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117