Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội

Số hiệu: 29/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 04/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết s 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021;

Xét Tờ trình số 280/TTr-UBND ngày 27/11/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội cụ thể như sau:

1. Sắp xếp các đơn vị hành chính phường thuộc quận Hai Bà Trưng:

- Sáp nhập phường Nguyễn Du với phường Bùi Thị Xuân và một phần diện tích tự nhiên, dân số của phường Ngô Thì Nhậm (mặt phố Huế từ số nhà 52 đến số nhà 214). Tên đơn vị hành chính mới hình thành sau sáp nhập: Phường Nguyễn Du. Diện tích tự nhiên: 0,52 km2, dân số: 11.399 người.

- Sáp nhập phần diện tích tự nhiên và dân số còn lại của phường Ngô Thì Nhậm (trừ mặt phố Huế từ số nhà 52 đến số nhà 214) với phường Phạm Đình Hổ. Tên đơn vị mới hình thành sau sáp nhập: Phường Phạm Đình Hổ. Diện tích tự nhiên: 0,48 km2, dân số: 12.611 người.

2. Sắp xếp các đơn vị hành chính xã thuộc huyện Phúc Thọ:

- Sáp nhập xã Phương Độ với xã Sen Chiểu. Tên đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập: xã Sen Phương. Diện tích tự nhiên: 7,889 km2, dân số: 11.752 người.

- Sáp nhập xã Cẩm Đình với xã Xuân Phú. Tên đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập: xã Xuân Đình. Diện tích tự nhiên: 9,162 km2, dân số: 8.812 người.

3. Sắp xếp các đơn vị hành chính xã thuộc huyện huyện Phú Xuyên:

Sáp nhập xã Thụy Phú với xã Văn Nhân. Tên đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập: xã Nam Tiến. Diện tích tự nhiên: 6,5 km2, dân s: 8.638 người.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố hoàn thiện hồ sơ đề án, báo cáo Bộ Nội vụ để trình Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 04/12/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH, Chính phủ;
- Các VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Bộ Nội vụ;
- TT TU, TT HĐND, UBND TP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP;
- Ủy ban MTTQVN TP,
- Các Ban HĐND TP;
- Đại biểu HĐND TP;
- C
ác VP: TU, Đoàn ĐBQH, UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Các Quận/Huyện/Thị ủy;
- TT HĐND, UBND c
ác Q,H,TX;
- Báo Hà Nội mới; Đài PT&TH HN;
- Cổng TTĐT TP;
- Lưu:
VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


903

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219