Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA VI TAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 321-340 trong 66413 văn bản

321

Nghị quyết 868/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

trình số 704/TTr-CP ngày 03 tháng 01 năm 2020 và Báo cáo thẩm tra số 2905/BC-UBPL14 ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Pháp luật, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Vĩnh Phúc 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Vĩnh Tường như sau: a) Thành lập xã Tân Phú trên cơ sở nhập toàn bộ

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2020

322

Nghị quyết 818/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

vào xã Kim Đồng. Sau khi điều chỉnh, xã Kim Đồng có 71,37 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 2.782 người. Xã Kim Đồng giáp các Chi Lăng, Chí Minh, Đề Thám, Tân Tiến và huyện Bình Gia; c) Giải thể Bắc Ái; d) Sau khi sắp xếp, huyện Tràng Định có 22 đơn vị hành chính cấp , gồm 21 và 01 thị trấn. 2.

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

323

Thông báo 2344/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số đối với Thuốc tân dược do Tổng cục Hải quan ban hành

2344/TB-TCHQ,Thông báo 2344 2018,Tổng cục Hải quan,Hàng hóa xác định trước mã số ,Xác định trước mã số ,Thuốc tân dược ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2018

324

Quyết định 155/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch trồng cây phân tán của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2020

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - UBMTTQVN tỉnh, các đoàn thể chính trị - hội tỉnh; - VPUB: PCVP(NL), các Phòng N/cứu, CB-TH; - Lưu: VT, NN-TNak95. CHỦ TỊCH Trần Ngọc Căng KẾ HOẠCH TRỒNG CÂY PHÂN TÁN CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG NGÃI,

Ban hành: 23/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2018

325

Nghị quyết 893/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc thành phố Cần Thơ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

893/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 893 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Sắp xếp,Đơn vị hành chính cấp ,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

326

Quyết định 08/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

08/2011/QD-UBND,Quyết định 08 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Trung tâm Dạy nghề,Quận Tân Bình,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 09/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2011

327

Quyết định 70/2008/QĐ-UBND đặt tên đường trên địa bàn thị xã Tân An do tỉnh Long An ban hành

Chủ tịch UBND thị xã Tân An, thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./. Nơi nhận: - TT. TU, TT. HĐND tỉnh; - CT, PCT. UBND tỉnh (VX); - Ban VHXH- HĐND tỉnh; - ĐB. HĐND tỉnh khóa VII; - Như Điều 3; - Lưu VT, V. U:Van/QĐ-tenduong TXTA TM. ỦY BAN

Ban hành: 16/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2013

328

Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

07/2011/QD-UBND,Quyết định 07 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Phòng Kinh tế,Quận Tân Bình,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 09/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2011

329

Công điện 211/CĐ-TTg năm 2018 về giải tỏa, thông quan hàng hóa xuất khẩu tại Tân Thanh - Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

vận tải và đơn vị liên quan tại địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, địa phương phía Trung Quốc khẩn trương giải tỏa, thông quan các lô hàng xuất khẩu của Việt Nam còn đang tồn đọng ở cửa khẩu Tân Thanh và các cửa khẩu trên địa bàn; có phương án bố trí bến bãi, kho chứa hàng hóa, điều tiết phân luồng giao thông để hạn chế tối

Ban hành: 08/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2018

330

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Bình Tân do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

01/2012/QD-UBND,Quyết định 01 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/2012/QĐ-UBND

Ban hành: 16/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2012

331

Nghị quyết 813/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Bắc Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Tân Lập; b) Sau khi sắp xếp, huyện Lục Ngạn có 29 đơn vị hành chính cấp , gồm 28 và 01 thị trấn. 3. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Lục Nam như sau: a) Nhập toàn bộ 1,65 km2 diện tích tự nhiên, 3.839 người của thị trấn Lục Nam và toàn bộ 7,45 km2 diện tích tự nhiên, 6.150 người của Tiên Hưng vào thị trấn

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

332

Nghị quyết 77/NQ-CP năm 2012 điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Uyên Hưng và Khánh Bình thuộc huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

2. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Uyên Hưng và Khánh Bình a) Huyện Tân Uyên có 59.322 ha diện tích tự nhiên và 203.481 nhân khẩu; có 22 đơn vị hành chính cấp , bao gồm 03 thị trấn và 19 . b) Thị trấn Uyên Hưng có 3.369 ha diện tích tự nhiên và 15.316 nhân khẩu. Địa giới hành chính thị trấn Uyên Hưng: Đông

Ban hành: 16/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2012

333

Nghị quyết 863/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Quảng Nam do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Quế Lộc, Quế Trung và huyện Hiệp Đức; b) Sau khi sắp xếp, huyện Nông Sơn có 06 đơn vị hành chính cấp , gồm 06 . 3. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Hiệp Đức như sau: a) Thành lập thị trấn Tân Bình trên cơ sở nhập toàn bộ 6,03 km2 diện tích tự nhiên, 3.776 người của thị trấn Tân An và toàn bộ 17,14 km2 diện tích

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

334

Nghị quyết 788/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp thuộc tỉnh Hải Dương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

người của Liên Hồng, huyện Gia Lộc và toàn bộ 5,05 km2 diện tích tự nhiên, 10.274 người của Gia Xuyên, huyện Gia Lộc vào thành phố Hải Dương. 4. Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các phường: Bình Hàn, Cẩm Thượng, Hải Tân, Lê Thanh Nghị, Ngọc Châu, Nguyễn Trãi, Nhị Châu, Phạm Ngũ Lão, Quang Trung, Tân Bình, Thạch Khôi, Thanh Bình,

Ban hành: 16/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2019

335

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND Quy định về thu phí qua Phà Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị , thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - TT/TU, TT/HĐND tỉnh; - Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Đồng Tháp;

Ban hành: 06/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2015

336

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND Quy định về thu phí qua Phà Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

ban nhân dân các huyện, thị , thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - TT/TU, TT/HĐND tỉnh; - Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Đồng Tháp; - CT,

Ban hành: 06/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2015

337

Chỉ thị 03/2011/CT-UBND về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận Bình Tân do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

03/2011/CT-UBND,Chỉ thị 03 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Công tác hòa giải ở cơ sở ,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 03/2011/CT-UBND Bình Tân, ngày 28 tháng

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2012

338

Tờ trình 2417/CTS-PTTH về phương án cấp phép cho truyền thanh không dây phường do Cục Tần số vô tuyến điện ban hành

2417/CTS-PTTH,Cục Tần số vô tuyến điện BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2417/CTS-PTTH Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2008

Ban hành: 09/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

339

Quyết định 3550/QĐ-UBND năm 2017 về phân công cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ nghèo vùng miền Tây tỉnh Nghệ An

năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHẬN GIÚP ĐỠ CÁC NGHÈO VÙNG MIỀN TÂY TỈNH NGHỆ AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền

Ban hành: 04/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2017

340

Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác trồng cây ăn quả, cây dược liệu dưới tán cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2021

của HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp; QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác trồng cây ăn quả, cây dược liệu dưới tán cây ăn quả trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2021, cụ thể như sau: 1. Đối tượng hỗ trợ 1.1. Hợp tác được thành lập, chuyển đổi, hoạt động theo Luật Hợp tác năm

Ban hành: 14/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17