Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA VI TAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 221-240 trong 66422 văn bản

221

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 về tăn cường công tác phòng, chống bệnh dại động vật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2016,Tỉnh Bắc Kạn ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-UBND Bắc Kạn, ngày 24 tháng 8 năm 2016 CHỈ THỊ

Ban hành: 24/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2016

222

Thông tư 32/2016/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao chỉ báo vị trí cá nhân hoạt động trên băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz" do Bộ trưởng Bộ Thông tinh và Truyền thông ban hành

32/2016/TT-BTTTT,Thông tư 32 2016,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Quy chuẩn kỹ thuật,Phao chỉ báo vị trí cá nhân,Băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz ,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2017

223

Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp , thành lập các phường và thị Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

ban hành Nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp , thành lập các phường và thị Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

224

Quyết định 1027/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 804/SNN-KH ngày 12/5/2016 về việc đề xuất phân bổ kinh phí trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kinh phí trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2016 cho các địa phương, đơn vị, cụ thể như sau: Đơn vị tính: triệu đồng Stt Địa

Ban hành: 19/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2016

225

Nghị quyết số 129/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính 10 phường thuộc quận Bình Tân do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

chính – phường – thị trấn; Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận về phân loại đơn vị hành chính 10 phường thuộc quận Bình Tân, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Nhất trí thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính của 10 phường thuộc quận Bình Tân như sau: Có 10 đơn vị phường đạt loại 1,

Ban hành: 15/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2007

226

Quyết định 912/QĐ-UBND năm 2014 thành lập bản Tà Phềnh 1, Tà Phềnh 2 thuộc xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

cơ sở chia tách bản Tà Phềnh thuộc xã Tân Lập, huyện Mộc Châu: 1. Bản Tà Phềnh 1 a) Dân số có 191 hộ, 1.103 nhân khẩu. b) Diện tích đất tự nhiên của bản là 1.922 ha (trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp 452ha, đất lâm nghiệp 1.462ha, 08 ha đất ở). c) Vị trí địa lý, ranh giới - Phía Đông giáp bản Nà Tân, xã Tân Lập, huyện

Ban hành: 23/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

227

Kế hoạch 27/KH-UBND năm 2019 về hoạt động Mô hình can thiệp giảm thiểu mắc bệnh Tan máu bẩm sinh tỉnh Hòa Bình năm 2019-2020

50 của thế kỷ trước song cho đến nay nó vẫn được duy trì và ngày càng được nhân rộng ở các nước phát triển, người dân ở những nước này đã từ lâu họ có ý thức tự bỏ tiền túi ra để thực hiện việc phòng tránh dị tật cho con mình từ trước khi kết hôn. vậy, việc phát triển Mô hình can thiệp giảm thiểu mắc bệnh Tan máu bẩm sinh ở tỉnh Hòa Bình là

Ban hành: 25/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2019

228

Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2014 công nhận và công bố xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

nông thôn mới tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, Chủ tịch UBND xã Tân Hội và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. Nơi nhận: - BCĐ, VPĐP TW xây dựng NTM; - BCĐ XDNTM tỉnh; - TT.TU, TT.HĐND; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Như Điều 3 (thực

Ban hành: 15/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2014

229

Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND về việc đề án phân loại đơn vị hành chính 11 phường quận Tân Phú do Hội đồng nhân dân Quận Tân Phú ban hành

NGHỊ QUYẾT VỀ ĐỀ ÁN PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 11 PHƯỜNG QUẬN TÂN PHÚ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ KHÓA I, KỲ HỌP LẦN THỨ 7 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 về phân loại đơn vị hành chính , phường, thị trấn; Sau

Ban hành: 23/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2007

230

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2014 chia tách bản Tà Phềnh để thành lập bản Tà Phềnh 1; bản Tà Phềnh 2, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Vị trí địa lý, ranh giới - Phía Đông giáp bản Nà Tân, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu. - Phía Tây giáp bản Dạo, Mường Lựm, huyện Yên Châu. - Phía Nam giáp bản Tà Số 2, Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu. - Phía Bắc giáp bản Tà Phềnh 2 và bản Co Phay xã Tân Lập, huyện Mộc Châu. 2. Bản Tà Phềnh 2 2.1. Dân số có 53 hộ với 289

Ban hành: 03/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2014

231

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND thành lập Phòng Lao động - Thương binh và hội quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

vụ quận Tân Bình, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay thành lập Phòng Lao động - Thương binh và hội trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, trong đó chuyển bộ phận làm công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em từ Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em quận vào Phòng Lao động - Thương binh và hội. Điều 2. Nguyên tắc tổ chức; vị trí và chức năng;

Ban hành: 16/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2008

232

Quyết định 1604/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp kênh tưới hồ Tân Xã, huyện Thạch Thất kết hợp làm đường giao thông nông thôn tại các Cần Kiệm, Đồng Trúc, Hạ Bằng, Tân Xã, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

, huyện Thạch Thất kết hợp làm đường giao thông nông thôn tại các Cần Kiệm, Đồng Trúc, Hạ Bằng, Tân Xã, huyện Thạch Thất như sau: Hệ số bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện giải phóng mặt bằng vị trí 3 đường nhánh tỉnh lộ 419 (đoạn qua các Cần Kiệm, Hạ Bằng) là 1,0. Tương ứng với giá đất ở là 2.278.000 đồng/m2 (Hai

Ban hành: 07/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2016

233

Quyết định 513/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Quy mô diện tích khoảng: Khoảng 227 km2. * Trung tâm của tiểu vùng là trung tâm Phú Lập. * Tiềm năng của tiểu vùng: Vị trí địa kinh tế: Tiếp giáp giữa 2 tiểu vùng 1 và tiểu vùng 2 - thuận lợi phát triển du lịch và tiểu vùng phát triển đô thị - công nghiệp của huyện, có tuyến đường tỉnh 774B kết nối thị trấn Tân Phú đi rừng quốc gia

Ban hành: 19/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

234

Quyết định 474/QĐ-BTNMT năm 2019 về phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Phú Thọ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

thác; hoạt động khai thác khoáng sản và công tác bảo vệ môi trường tại khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết

Ban hành: 04/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2019

235

Quyết định 4291/QĐ-UBND năm 2009 về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Tân Quy (thị trấn Tân Quy), xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Tân Quy (thị trấn Tân Quy), xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi với các nội dung chính như sau: 1. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch: - Quy mô khu vực quy hoạch: 52,8 ha. - Vị trí khu đất thuộc khu vực đô thị Củ Chi có giới hạn phạm vi quy hoạch như sau: + Phía Đông Bắc: giáp cụm

Ban hành: 12/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2009

236

Nghị quyết số 104/2006/NQ-HĐND về đề án phân loại đơn vị hành chính 15 phường Quận Tân Bình do Hội đồng nhân dân Quận Tân Bình ban hành

NGHỊ QUYẾT VỀ ĐỀ ÁN PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 15 PHƯỜNG QUẬN TÂN BÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 7 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính , phường, thị

Ban hành: 04/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2007

237

Quyết định 81/QĐ-UBND Kế hoạch trồng cây phân tán năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La

dọc tuyến giao thông, các trường phổ thông cơ sở trên địa bàn tỉnh. Ngân sách tỉnh hỗ trợ cây giống, ngân sách huyện và huy động các nguồn vốn hội hóa hỗ trợ người dân trồng, chăm sóc quản lý bảo vệ đến khi thành cây trưởng thành. 2.2. Đối với trồng cây phân tán tại các cơ quan, đơn vị, các khu đô thị, các điểm di tích lịch sử văn hóa và

Ban hành: 15/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2016

238

Quyết định 631/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Tổng diện tích (ha) Phân theo đơn vị hành chính (ha) Thị trấn Tân Minh Thị trấn Tân Nghĩa Sông Phan Xã Tân Phúc Xã Tân Đức Xã Tân Thắng Thắng Hải Xã TânXã Tân Xuân Sơn

Ban hành: 08/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2016

239

Quyết định 439/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch Phát triển sản xuất bưởi đỏ Tân Lạc và một số giống bưởi đặc sản Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

hoạch “Phát triển sản xuất bưởi đỏ Tân Lạc và một số giống bưởi đặc sản Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”. Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ

Ban hành: 21/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2019

240

Quyết định 1270/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt đồ án điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

với các nội dung như sau: 1. Phạm vi, ranh giới điều chỉnh và mở rộng quy hoạch: khu vực quy hoạch thuộc một phần đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Mỹ và một phần Tân Trung, huyện Phú Tân. Có tứ cận như sau: 1.1. Khu chuyển đổi từ chợ Nông sản Tân Trung: Diện tích 9,14ha. - Phía Đông Bắc và Tây Bắc giáp đất nông

Ban hành: 26/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249