Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA VI TAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 66349 văn bản

181

Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào đến năm 2030 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

môi trường khu du lịch; dự án phát triển hệ thống thông tin liên lạc khu du lịch....; hỗ trợ xúc tiến quảng bá; xây dựng thương hiệu; các dự án phát triển khu chức năng du lịch Tân Trào; dự án cải tạo cảnh quan môi trường sông Phó Đáy (đoạn từ thôn Bòng, xã Tân Trào đến Nà Ho, Trung Sơn), suối Khuôn Pén, hồ Nà Nưa; dự án phát triển bản du

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

182

Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

174/2013/ND-CP,Nghị định 174 2013,Chính phủ,Thương mại,Công nghệ thông tin,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 174/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 13/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2013

183

Kế hoạch 1900/KH-UBND năm 2018 về triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn do tỉnh Đồng Nai ban hành

tra tấn. - Giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. 2. Yêu cầu - Xác định cụ thể nội dung công việc, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện. -

Ban hành: 28/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2018

184

Quyết định 194/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực năm 2019 do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

194/QD-UBND,Quyết định 194 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Văn bản quy phạm pháp luật,Công bố danh mục,Còn hiệu lực pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 14/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2020

185

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND quy định Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị , thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Tuấn Thanh QUY ĐỊNH GIẢI THƯỞNG ĐÀO TẤN - XUÂN DIỆU

Ban hành: 09/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2017

186

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

05/2019/QD-UBND,Quyết định 05 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức,Phòng tư pháp,Quận Bình Tân,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN --------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2019/QĐ-UBND

Ban hành: 08/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2019

187

Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 2. Yêu cầu - Đề ra nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến có tính khả thi, phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tiễn. - Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị

Ban hành: 23/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2018

188

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

01/2011/QD-UBND,Quyết định 01 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế phối hợp xử lý,Xử lý vi phạm,Lĩnh vực xây dựng,Xử lý vi phạm xây dựng,Vi phạm hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2011

189

Quyết định 30/QĐ-UBND năm 2020 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

30/QD-UBND,Quyết định 30 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Văn bản quy phạm pháp luật,Công bố văn bản hết hiệu lực,Ủy ban nhân dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2020

190

Nghị quyết 142/2014/NQ-HĐND thông qua vị trí đặt trạm thu phí và mức thu phí của Dự án đầu tư đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại Phước Tân Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo hình thức đầu tư xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)

Số: 142/2014/NQ-HĐND Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA VỊ TRÍ ĐẶT TRẠM THU PHÍ VÀ MỨC THU PHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐƯỜNG CHUYÊN DÙNG VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI PHƯỚC TÂN TAM PHƯỚC, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA THEO HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - KINH DOANH - CHUYỂN GIAO

Ban hành: 11/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2014

191

Quyết định 1690/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

1690/QD-UBND,Quyết định 1690 2017,Thành phố Hồ Chí Minh,Kế hoạch sử dụng đất,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất,Quận Tân Phú,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2017

192

Quyết định 65/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

65/QD-TTg,Quyết định 65 2018,Thủ tướng Chính phủ,Chống tra tấn,Công ước chống tra tấn,Chống lại sự tra tấn ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 65/QĐ-TTg

Ban hành: 12/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2018

193

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội quận Bình Tân do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

Văn Chính QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI QUẬN BÌNH TÂN (Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận) Chương 1. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG Điều 1. Vị trí và chức năng 1. Phòng Lao động - Thương binh

Ban hành: 19/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2009

194

Quyết định 835/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt các băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

835/QD-TTg,Quyết định 835 2014,Thủ tướng Chính phủ,Tần số vô tuyến điện THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 835/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 03/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

195

Quyết định 833/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - hội mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện trong năm 2017; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân tại Tờ trình số

Ban hành: 31/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2017

196

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

06/2019/QD-UBND,Quyết định 06 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức,Văn phòng Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2019

197

Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2016 tán thành chủ trương thành lập thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

nơi truyền giáo đầu tiên vào Việt Nam và đó cũng là nơi thực dân Pháp giam cầm, tra tấn dã man các chiến sỹ du kích trung kiên của dân tộc. Theo đó, trên địa bàn Trực Phú nói chung, khu vực Bốt Ninh Cường nói riêng đã sớm hình thành một khu đô thị sầm uất, đặc biệt là từ sau ngày hòa bình lập lại ở Miền Bắc (1954), nơi đây đã tiếp tục giữ vị

Ban hành: 14/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2017

198

Quyết định 1439/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh Dự toán mua sắm tân dược cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và các đơn vị y tế tuyến tỉnh trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng năm 2016 - 2017 (Lần 3)

2017 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN MUA SẮM TÂN DƯỢC CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM ĐỒNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ TUYẾN TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT NĂM 2016 - 2017 (LẦN 3) CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13

Ban hành: 29/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2017

199

Nghị quyết 860/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

người của Chánh Hội vào thị trấn Cái Nhum. Sau khi nhập, thị trấn Cái Nhum có 16,16 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.557 người. Thị trấn Cái Nhum giáp các An Phước, Bình Phước, Chánh An, Nhơn Phú, Tân An Hội và huyện Vũng Liêm; b) Sau khi sắp xếp, huyện Mang Thít có 12 đơn vị hành chính cấp , gồm 11 và 01 thị trấn.

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

200

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

04/2019/QD-UBND,Quyết định 04 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản,Văn bản quy phạm pháp luật ,Bãi bỏ văn bản quy phạm,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213