Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA VI TAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 66349 văn bản

21

Quyết định 3086/QĐ-UBND năm 2018 quy định về tỉ lệ quy đổi từ đơn vị m3 sang tấn đối với gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh Bình Định

2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỈ LỆ QUY ĐỔI TỪ ĐƠN VỊ M3 SANG TẤN ĐỐI VỚI GỖ RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 2504/SNN-KL ngày 27/8/2018, QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 12/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2018

22

Quyết định 2225/QĐ-UBND năm 2010 về điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính phường Tân Đồng và phường Tân Bình - thị Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH PHƯỜNG TÂN ĐỒNG VÀ PHƯỜNG TÂN BÌNH - THỊ ĐỒNG XOÀI CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính , phường, thị

Ban hành: 22/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2018

23

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2018 hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế gồm: 845 hoạt chất, 1064 thuốc tân dược; 57 thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu. 2. Danh Mục thuốc tân dược ban hành kèm theo Thông tư này là cơ sở để quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí thuốc sử dụng cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Điều

Ban hành: 13/04/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2018

24

Quyết định 1809/QĐ-UBND năm 2016 về công nhận xã Tân Quang huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang là đô thị loại V

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TÂN QUANG HUYỆN BẮC QUANG LÀ ĐÔ THỊ LOẠI V ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm

Ban hành: 11/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2016

25

Quyết định 1789/QĐ-UBND năm 2019 quy định về hệ số quy đổi từ tấn sang mét khối (m3) đối với khoáng sản có đơn vị tính trong Giấy phép khai thác khoáng sản khác với đơn vị tính tại Bảng giá tính thuế tài nguyên do tỉnh Thanh Hóa ban hành

2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ QUY ĐỔI TỪ TẤN SANG M3 ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI KHOÁNG SẢN CÓ ĐƠN VỊ TÍNH TRONG GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN KHÁC VỚI ĐƠN VỊ TÍNH TẠI BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật

Ban hành: 14/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2019

26

Quyết định 2949/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch Thực hiện thí điểm xây dựng “Làng thông minh” trên địa bàn Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025

tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên, Bạch Đằng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. Nơi nhận: - TT.TU, TT.HĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - LĐVP (Lg, Th), Thi, TH; - Lưu: VT.

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

27

Nghị quyết 275/NQ-HĐND năm 2020 về tán thành chủ trương thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

275/NQ-HDND,Nghị quyết 275 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Chủ trương thành lập các phường thuộc tỉnh Thanh Hóa,Tán thành chủ trương thành lập phường Thanh Hóa,Thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA --------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

28

Quyết định 1295/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025

1295/QD-UBND,Quyết định 1295 2018,Tỉnh Kiên Giang,Chương trình phát triển đô thị thị trấn Tân Hiệp,Chương trình phát triển đô thị ở Kiên Giang đến 2025,Phê duyệt chương trình phát triển đô thị,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 04/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2020

29

Quyết định 2711/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh

2711/QD-UBND,Quyết định 2711 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Kế hoạch sử dụng đất quận Tân Bình Hồ Chí Minh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

30

Quyết định 1419/QĐ-UBND năm 2016 về duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường Tân Kiểng, Tân Quy, một phần phường Tân Phong và một phần phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

1419/QD-UBND,Quyết định 1419 2016,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy hoạch phân khu,Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị ,Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000,Khu dân cư liên phường,Tân Kiểng Tân Quy Tân Phong Tân Phú,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2016

31

Quyết định 2657/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

xác định và phê duyệt vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên nền bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp . 3. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật đất đai. 4. Ủy ban nhân dân quận Bình Tân chịu trách

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

32

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội quận Bình Tân do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

động - Thương binh và hội quận Bình Tân. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, Trưởng phòng Nội vụ quận, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, khối nội chính, các đơn vị sự nghiệp quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ban hành: 15/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2018

33

Quyết định 193/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

ha STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích Diện tích phân theo đơn vị hành chính Phúc Hòa Phúc Sơn Quang Tiến Quế Nham Song Vân Xã Tân Trung

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2020

34

Quyết định 2202/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

nguyên và Môi trường theo quy định. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - TT.TU, HĐND tỉnh (để b/c); - Chủ tịch và PCT UBND

Ban hành: 11/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2019

35

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BNNPTNT năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

trách nhiệm trước pháp luật về xác nhận và kết quả kiểm tra, giám sát của mình liên quan đến các chủ rừng, đơn vị khai thác gỗ, lâm sản trên địa bàn của quản lý. 4. Đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của các chủ rừng, đơn vị trong khai thác và tận dụng, tận thu gỗ, lâm sản ngoài gỗ. 5.

Ban hành: 28/11/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2018

36

Quyết định 2363/QĐ-UBND năm 2018 về thống nhất áp dụng hệ số điều chỉnh đơn giá nhân công xây dựng tại đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

tháng 08 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỐNG NHẤT ÁP DỤNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TẠI ĐẢO TÂN HIỆP, THÀNH PHỐ HỘI AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn có Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 07/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2018

37

Nghị quyết 136/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bến Cát để thành lập thị Bến Cát; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Tân Uyên để thành lập thị xã Tân Uyên và 16 phường thuộc thị Bến Cát, thị xã Tân Uyên, thị Thuận An và thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương do Chính phủ ban hành

huyện Bến Cát, bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Mỹ Phước và 7 : Thới Hòa, Tân Định, Hòa Lợi, Chánh Phú Hòa, An Điền, Phú An, An Tây; huyện Bến Cát còn lại được đổi tên thành huyện Bàu Bàng. Thị Bến Cát có 23.442,24 ha diện tích tự nhiên và 203.420 nhân khẩu, 8 đơn vị hành chính cấp . Địa giới hành chính thị

Ban hành: 29/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2014

38

Quyết định 715/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

715/QD-UBND,Quyết định 715 2020,Tỉnh Kiên Giang,Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Kiên Giang,Kế hoạch sử dụng đất huyện Tân Hiệp Kiên Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

39

Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2019 về trồng, chăm sóc và bảo vệ cây phân tán trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) cho các huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh trồng 1.000.000 cây phân tán các loại. Trong đó: - Trồng cây phân tán theo chỉ tiêu sự nghiệp của tỉnh là 877.050 cây ở vườn đồi, vườn nhà (UBND các huyện, thành phố chủ động giao chỉ tiêu cho UBND các , phường, thị trấn, tổ, bản

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

40

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động-Thương binh và hội quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

của Phòng Lao động-Thương binh và hội quận Tân Bình. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và hội quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ban hành: 31/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220