Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA VI TAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 66349 văn bản

121

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2015 thành lập thôn Sông Ngân thuộc Linh Thượng, huyện Gio Linh; thôn Pi Rao thuộc A Ngo, huyện Đakrông; thôn Làng Vây thuộc xã Tân Long và thôn Chai thuộc Hướng Việt, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÔN SÔNG NGÂN THUỘC LINH THƯỢNG, HUYỆN GIO LINH; THÔN PI RAO THUỘC A NGO, HUYỆN ĐAKRÔNG; THÔN LÀNG VÂY THUỘC XÃ TÂN LONG VÀ THÔN CHAI THUỘC HƯỚNG VIỆT, HUYỆN HƯỚNG HÓA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 18 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2016

122

Quyết định 5605/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Nam đường Tân Kỳ Tân Quý (khu 1), phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

tầng kỹ thuật, hạ tầng hội trong phạm vi đồ án, đảm bảo việc quản lý, phát triển đô thị phù hợp với nội dung đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch đã được phê duyệt. - Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thực hiện việc cập nhật điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa điểm khu đất được điều

Ban hành: 03/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2015

123

Quyết định 72/2018/QĐ-UBND quy định về chính sách hưởng lợi khi khai thác chính và tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

tháng 9 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi Thông tư 21/2016/TT-BNNPTNT Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1871/TTr-SNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2018. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Quyết định

Ban hành: 17/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2018

124

Quyết định 1860/QĐ-BTNMT năm 2020 về phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Hà Giang do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1860/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ KHOANH ĐỊNH KHU VỰC CÓ KHOÁNG SẢN PHÂN TÁN, NHỎ LẺ TỈNH HÀ GIANG BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

125

Quyết định 770/QĐ-BTTTT năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

đạo vệ tinh, các hoạt động về kỹ thuật nghiệp vụ của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) và các tổ chức quốc tế liên quan khác theo phân công của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện. 8. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và an toàn bức xạ

Ban hành: 21/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2018

126

Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp cửa khẩu Bình Hiệp (giai đoạn 1) trong Khu kinh tế cửa khẩu Long An, Bình Hiệp, Bình Tân, thị Kiến Tường, tỉnh Long An

2016 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/2.000 KHU CÔNG NGHIỆP CỬA KHẨU BÌNH HIỆP (GIAI ĐOẠN 1) TRONG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU LONG AN BÌNH HIỆP, BÌNH TÂN, THỊ KIẾN TƯỜNG, TỈNH LONG AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 4 Căn cứ Luật Tổ chức chính

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2017

127

Quyết định 1565/QĐ-BGTVT năm 2020 về công bố Cảng thủy nội địa Tân Cảng Thốt Nốt được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài do Bộ Giao thông vận tải ban hành

1565/QD-BGTVT,Quyết định 1565 2020,Bộ Giao thông vận tải,Cảng thủy nội địa Tân Cảng Thốt Nốt,Công bố Cảng được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài,Cảng Thốt Nốt được tiếp nhận phương tiện nước ngoài,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2020

128

Nghị quyết 50/NQ-HĐND về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp giai đoạn 2019-2021 tỉnh Lạng Sơn

huyện, cấp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2021; Căn cứ Kết luận số 1093-KL/TU, ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Thường trực Tỉnh ủy về một số chủ trương thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp , giai đoạn 2019 - 2021 tỉnh Lạng Sơn. Xét Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tán thành chủ

Ban hành: 22/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2019

129

Quyết định 395/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

phường. 3. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt. 4. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 5. Đối với dự án Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng hội Khu Trung tâm dân cư Tân Tạo - Khu A tại phường Tân Tạo A,

Ban hành: 29/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2018

130

Quyết định 29/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

tính:ha Thứ tự Mục đích sử dụng đất Mã Tổng diện tích Phân theo đơn vị hành chính Thị trấn Sa Rài Bình Phú Thông Bình Tân Công Chí Tân Hộ Cơ Tân Phước Tân Thành A

Ban hành: 02/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2018

131

Quyết định 394/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

394/QD-UBND,Quyết định 394 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Kế hoạch sử dụng đất,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất,Sử dụng đất,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2018

132

Nghị quyết 816/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp thuộc tỉnh Tuyên Quang

Quang và các tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái. Điều 2. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 1. Thành lập xã Tân Thanh trên cơ sở nhập toàn bộ 20,70 km2 diện tích tự nhiên, 1.212 người của Thanh Phát và toàn bộ 26,80 km2 diện tích tự nhiên, 4.681 người của Tuân Lộ. Sau khi thành

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

133

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

06/2020/QD-UBND,Quyết định 06 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bình Tân,Bãi bỏ văn bản quận Bình Tân Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản quy phạm quận Bình Tân,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

134

Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020

Luật 67 2020,Quốc hội,Xử phạt vi phạm hành chính,Cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính,Luật 67/2020/QH14 xử lý vi phạm hành chính,Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020,67/2020/QH14,Vi phạm hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

135

Thông tư 17/2018/TT-BTTTT về quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định và Di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

17/2018/TT-BTTTT,Thông tư 17 2018,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quy hoạch phân kênh tần số ,Mạng thông tin di động mặt đất,Trạm đầu cuối di động mặt đất ,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2018

136

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

04/2018/QD-UBND,Quyết định 04 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Quy định về tổ chức và hoạt động,Thành lập Phòng Tài nguyên Môi trường,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2018

137

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

02/2018/QD-UBND,Quyết định 02 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Tổ chức và hoạt động,Phòng giáo dục và đào tạo,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2018

138

Quyết định 2804/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Cụm công nghiệp Thanh Văn - Tân ước, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Thanh Văn - Tân ước. 2. Địa điểm: Xã Tân ước, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. (Phạm vi, ranh giới sẽ được chuẩn xác khi được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật). 3. Diện tích: 47,783 ha (Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Thanh Văn - Tân Ước được cơ

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

139

Quyết định 2411/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La

2411/QD-UBND,Quyết định 2411 2019,Tỉnh Sơn La,Phân loại đơn vị hành chính cấp Sơn La,Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp ,Phân loại đơn vị hành chính cấp Sơn La 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

140

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND về Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

04/2014/QD-UBND,Quyết định 04 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế văn hóa công sở,Quy chế văn hóa công sở cơ quan,Bộ máy hành chính,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213