Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA VI TAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 301-320 trong 66422 văn bản

301

Thông tư 21/2016/TT-BYT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

21/2016/TT-BYT,Thông tư 21 2016,Bộ Y tế,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Điện từ trường tần số cao ,Điện từ trường,Quy chuẩn kỹ thuật tại nơi làm việc ,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2016

302

Quyết định 2702/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn giai đoạn 2013 - 2015 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

tính kết nối Internet là 870 máy, bình quân khoảng 3 hộ thì có 1 hộ có máy vi tính, bình quân 7 hộ thì có 1 hộ có máy vi tính kết nối Internet. - Toàn xã Tân Hiệp có 17 điểm truy cập Internet đang hoạt động. Địa điểm kinh doanh phân bố đều trên 6/6 ấp. h) Nhà ở dân cư nông thôn - Tổng số nhà ở trên địa bàn là 5.675 căn, diện tích

Ban hành: 27/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

303

Thông báo 235/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về đề án xây dựng mô hình thí điểm hợp tác , liên hiệp hợp tác kiểu mới vùng đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ ĐỀ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM HỢP TÁC , LIÊN HIỆP HỢP TÁC KIỂU MỚI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Ngày 07 tháng 7 năm 2015, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp

Ban hành: 22/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2015

304

Quyết định 09/2011/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

09/2011/QD-UBND,Quyết định 09 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Quản lý sử dụng tài sản nhà nước,Cơ quan hành chính,Tổ chức chính trị - hội,Đơn vị sự nghiệp công lập,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2011

305

Thông tư 25/2016/TT-BYT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc do Bộ trưởng Bộ Y tế

TRƯỜNG TẦN SỐ CÔNG NGHIỆP TẠI NƠI LÀM VIỆC National Technical Regulation on Industrial Frequency Electromagnetic Fields - Permissible Exposure Level of Industrial Frequency Electromagnetic Fields in the Workplace I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi Điều chỉnh Quy chuẩn này quy định mức tiếp xúc cho phép với điện từ trường tần số công

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2016

306

Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2015 về đặt tên đường huyện Châu Thành, bổ sung tên đường huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ; Sau khi xem xét Tờ trình số 231/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường của huyện Châu Thành, bổ sung tên đường của huyện Phú Tân; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

Ban hành: 09/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2015

307

Quyết định 1992/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đề án nông thôn mới xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh ban hành giai đoạn 2012 - 2015

theo Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố) Phần I ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 1. Vị trí địa lý: - Xã Tân Thạnh Tây nằm phía Đông Nam của huyện Củ Chi, cách trung tâm huyện 8 km theo đường Tỉnh lộ 8 và cách thành phố Hồ Chí Minh 44 km. Ranh giới hành chính được xác

Ban hành: 22/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2013

308

Quyết định 2096/QĐ-UBND năm 2008 thành lập thanh tra xây dựng quận Bình Tân do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

2096/QD-UBND,Quyết định 2096 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Thanh tra xây dựng,Quận Bình Tân,Thành lập,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH UBND QUẬN BÌNH TÂN ------ CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 20/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2009

309

Quyết định 1264/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

dân tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch kịp thời, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - hội của huyện và của tỉnh trong từng giai đoạn quy hoạch. Điều 4. Các Sở, Ban ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hỗ trợ huyện Phú Tân nghiên cứu lập các kế hoạch, chương

Ban hành: 26/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2017

310

Nghị quyết 870/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Tiền Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

trình số 696/TTr-CP ngày 27 tháng 12 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2903/BC-UBPL14 ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Pháp luật, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Tiền Giang 1. Sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Tân Phước như sau: Nhập toàn bộ 37,43 km2 diện tích tự nhiên, 3.384

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2020

311

Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - hội quận Bình Tân năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận Bình Tân ban hành

26/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 26 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ***** CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 26/2007/NQ-HĐND Bình Tân, ngày 06 tháng 02 năm 2007

Ban hành: 06/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2007

312

Quyết định 1386/QĐ-UBND năm 2016 về duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường Tân Thuận Tây, Bình Thuận, Tân Thuận Đông (phía Nam), Phú Thuận (phía Bắc rạch Bà Bướm), Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường Tân Thuận Tây, Bình Thuận, Tân Thuận Đông (phía Nam), Phú Thuận (phía Bắc rạch Bà Bướm), Quận 7 với các nội dung chính như sau: 1. Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực điều chỉnh quy hoạch: - Vị trí khu vực quy hoạch: thuộc Quận 7, Thành phố Hồ Chí

Ban hành: 24/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

313

Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc thành phố Cần Thơ trong giai đoạn 2019-2021

hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp trong giai đoạn 2019 - 2021; Xét Tờ trình số 216/TTr-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc trình Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp của thành phố Cần Thơ trong giai đoạn 2019 - 2021;

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2020

314

Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại – dịch vụ và dân cư Tân Thành, xã Tân Thành, thị Đồng Xoài do tỉnh Bình Phước ban hành

xây dựng. - Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. - Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng. III. Các yêu cầu nội dung nghiên cứu lập quy hoạch: - Tên gọi đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại - dịch vụ và dân cư Tân Thành, xã Tân Thành, thị Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 1. Phạm vi ranh giới, quy mô

Ban hành: 26/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

315

Thông tư 36/2015/TT-BYT sửa đổi Thông tư 40/2014/TT-BYT hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 40/2014/TT-BYT NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2014 BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DANH MỤC THUỐC TÂN DƯỢC THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ Căn cứ Luật bảo hiểm y tế; Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu

Ban hành: 29/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2015

316

Quyết định 22/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Tiền Giang, ngày 10 tháng 06 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP PHÒNG, CHỐNG HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban

Ban hành: 10/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

317

Nghị quyết 892/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Thái Bình do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Điền. Sau khi nhập, thị trấn Diêm Điền có 12,82 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 22.170 người. Thị trấn Diêm Điền giáp các An Tân, Thái Nguyên, Thái Thượng, Thụy Hải, Thụy Liên, Thụy Trình và Biển Đông; k) Sau khi sắp xếp, huyện Thái Thụy có 36 đơn vị hành chính cấp , gồm 35 và 01 thị trấn. 4. Sắp xếp các đơn vị hành

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

318

Quyết định 809/QĐ-TTg năm 2018 về đưa công trình Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đài kiểm soát không lưu, Đài rada Nội Bài và công trình Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Đài kiểm soát không lưu, Đài rada Tân Sơn Nhất vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

809/QD-TTg,Quyết định 809,Thủ tướng Chính phủ,Công trình quan trọng quốc gia ,Tiêu chí xác định công trình quan trọng,Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

319

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND về cơ chế tài chính để đầu tư kết cấu hạ tầng thành phố Tân An, tỉnh Long An

Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - Bộ: Tài Chính, Kế hoạch - Đầu tư; - TT.Tỉnh ủy (b/c); - Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX; - UBND tỉnh, UBMTTQVN; - Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, thị , thành phố; - VP. HĐND tỉnh; - VP. UBND tỉnh; - Trang thông tin điện

Ban hành: 24/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2018

320

Thông báo 2344/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số đối với Thuốc tân dược do Tổng cục Hải quan ban hành

2344/TB-TCHQ,Thông báo 2344 2018,Tổng cục Hải quan,Hàng hóa xác định trước mã số ,Xác định trước mã số ,Thuốc tân dược ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249