Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA VI TAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 401-420 trong 66408 văn bản

401

Quyết định 3013/QĐ-UBND năm 2019 về phân loại đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Thống Nhất và huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

thuộc huyện Thống Nhất và huyện Vĩnh Cửu, cụ thể như sau: 1. Quang Trung, Hưng Lộc, Bàu Hàm 2 và thị trấn Dầu Giây thuộc huyện Thống Nhất là đơn vị hành chính cấp loại I. 2. Thiện Tân thuộc huyện Vĩnh Cửu là đơn vị hành chính cấp loại I. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sửa đổi, bổ sung

Ban hành: 25/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2019

402

Nghị quyết 208/NQ-HĐND năm 2019 về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp , tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2021

- 2021; Báo cáo thẩm tra số 781/BC-HĐND ngày 23/10/2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp , tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2021 với các nội dung chủ yếu sau:

Ban hành: 26/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

403

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú ban hành

01/2011/QD-UBND,Quyết định 01 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Phòng Quản lý đô thị,Quy chế Tổ chức hoạt động,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 21/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2011

404

Nghị quyết 858/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Nam Định do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bình, Nghĩa Lợi, Nghĩa Tân, thị trấn Rạng Đông; huyện Hải Hậu và Biển Đông; b) Sau khi sắp xếp, huyện Nghĩa Hưng có 24 đơn vị hành chính cấp , gồm 22 và 02 thị trấn. 3. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Ý Yên như sau: a) Nhập toàn bộ 2,04 km2 diện tích tự nhiên, 3.498 người của Yên vào thị trấn Lâm. Sau khi

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

405

Nghị quyết 869/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp thuộc tỉnh Hậu Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bảy, thành phố Ngã Bảy có 06 đơn vị hành chính cấp , gồm 04 phường: Hiệp Lợi, Hiệp Thành, Lái Hiếu, Ngã Bảy và 02 : Đại Thành, Tân Thành. Điều 3. Thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang 1. Thành lập Tòa án nhân dân thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân thị

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2020

406

Quyết định 33/2020/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và giá dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) tại Hố chôn lấp rác hợp vệ sinh Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

xử lý vi phạm theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành. 5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị , thành phố chịu trách nhiệm xác định khối lượng và thanh toán Hợp đồng với tổ chức thực hiện dịch vụ; quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí theo đúng quy định. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 năm 2020. Chánh Văn phòng Ủy

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

407

Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc một số đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và hội tỉnh Quảng Nam

1237/QD-UBND,Quyết định 1237 2020,Tỉnh Quảng Nam,Phê duyệt vị trí việc làm trong đơn vị Sở Lao động,Số lượng người làm việc Sở Lao động Quảng Nam,Cơ cấu viên chức theo chức danh Quảng Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 07/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

408

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2019 về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2021

thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp trong giai đoạn 2019 - 2021; Xét Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2021; Báo cáo thẩm tra số 73/BC-HĐND ngày 19

Ban hành: 01/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2019

409

Nghị quyết 828/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Phú Thọ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

xã Tân Đức vào phường Minh Nông. Sau khi nhập, phường Minh Nông có 10,53 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.609 người. Phường Minh Nông giáp các phường Gia Cẩm, Minh Phương, Nông Trang, Tiên Cát, Thụy Vân; huyện Lâm Thao và thành phố Hà Nội; b) Sau khi sắp xếp, thành phố Việt Trì có 22 đơn vị hành chính cấp , gồm 13

Ban hành: 17/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

410

Quyết định 02/2011/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

02/2011/QD-UBND,Quyết định 02 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Phòng Quản lý đô thị,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2011

411

Thông tư 19/2020/TT-BTTTT về Quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

19/2020/TT-BTTTT,Thông tư 19 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin IMT,Quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz cho hệ thống IMT,Băng tần 24,25-27,5 GHz cho hệ thống di động IMT,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

412

Nghị định 55/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 142/2004/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

55/2010/ND-CP,Nghị định 55 2010,Chính phủ,Sửa đổi,Xử phạt vi phạm hành chính,Bưu chính viễn thông,Tần số vô tuyến điện,Công nghệ thông tin,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 24/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2010

413

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2019 về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019-2021

tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021; Báo cáo thẩm tra số 65/BC-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Tán thành chủ trương sắp

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

414

Quyết định 1197/QĐ-UBND năm 2014 cho phép thành lập Văn phòng công chứng Tân Tiến do tỉnh Bình Phước ban hành

phép thành lập Văn phòng công chứng Tân Tiến do Công chứng viên Nguyễn Thị Cẩm Tú làm Trưởng Văn phòng. Địa điểm làm việc đặt tại xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điều 2. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với Văn phòng Công chứng Tân Tiến theo quy định của pháp luật. Điều

Ban hành: 06/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2014

415

Nghị định 49/2017/NĐ-CP sửa đổi Điều 15 Nghị định 25/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật viễn thông và Điều 30 Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

49/2017/ND-CP,Nghị định 49 2017,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực bưu chính,Lĩnh vực viễn thông,Công nghệ thông tin,Tần số vô tuyến điện,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2017

416

Nghị quyết 862/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Quảng Bình do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

quy mô dân số 12.475 người của Sơn Trạch. Thị trấn Phong Nha giáp các Hưng Trạch, Phúc Trạch, Tân Trạch và Thượng Trạch; d) Sau khi sắp xếp, huyện Bố Trạch có 28 đơn vị hành chính cấp , gồm 25 và 03 thị trấn. 4. Sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Quảng Trạch như sau: a) Thành lập Liên Trường trên cơ sở

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

417

Quyết định 1504/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản do quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1504/QD-UBND,Quyết định 1504 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1504/QĐ-UBND Tân Phú, ngày 06

Ban hành: 06/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2014

418

Nghị quyết 829/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, thuộc tỉnh Hà Nam do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

người. Thị trấn Vĩnh Trụ giáp Đức Lý, Nhân Khang và huyện Bình Lục; c) Sau khi sắp xếp, huyện Lý Nhân có 21 đơn vị hành chính cấp , gồm 20 và 01 thị trấn. 3. Sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Thanh Liêm như sau: a) Thành lập thị trấn Tân Thanh trên cơ sở nhập toàn bộ 4,77 km2 diện tích tự nhiên, 3.580 người

Ban hành: 17/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

419

Nghị quyết 245/NQ-HĐND năm 2020 về thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế - hội lợi ích quốc gia, công cộng; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Phú Yên

245/NQ-HDND,Nghị quyết 245 2020,Tỉnh Phú Yên,Thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế hội,Thu hồi đất lợi ích quốc gia công cộng tỉnh Phú Yên,Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án,Thương mại,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

420

Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại đơn vị hành chính đối với 69 , phường, thị trấn thuộc các huyện, thị , thành phố sau khi mở rộng và sắp xếp theo Nghị quyết 935/NQ-UBTVQH13 và 786/NQ-UBTVQH14 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

1237/QD-UBND,Quyết định 1237 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Phân loại đơn vị hành chính tỉnh Thanh Hóa,Phân loại sau khi sắp xếp đơn vị hành chính,Phân loại sau khi mở rộng đơn vị hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50