Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2240/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tập trung kết hợp bố trí một số cơ quan nhà nước, trường học xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 2240/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Huỳnh Anh Minh
Ngày ban hành: 29/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2240/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 29 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG KẾT HỢP BỐ TRÍ MỘT SỐ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TRƯỜNG HỌC XÃ TÂN TIẾN, HUYỆN ĐỒNG PHÚ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cLuật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một snội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hsơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dn xác định, qun lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng lại Tờ trình số 1571/TTr-SXD ngày 23/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tập trung kết hợp bố trí một số cơ quan nhà nước, trường học xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, với các nội dung như sau:

I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH:

- Đáp ứng nhu cu nhà ở, đất và các công trình công cộng, dịch vụ thiết yếu cho người dân.

- Từng bước đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội một cách đồng bộ cho khu dân cư khu vực nông thôn.

II. CÁC YÊU CẦU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU LẬP QUY HOẠCH:

I. Phạm vi ranh gii, quy mô diện tích:

a) Phạm vi ranh giới: Khu đất dự kiến quy hoạch Khu dân cư tập trung kết hợp b trí một scơ quan nhà nước, trường học của xã Tân Tiến thuộc địa bàn xã Tân Tiến, huyện Đng Phú, tỉnh Bình Phước. Khu đất có vị trí tứ cận giáp ranh cụ thể như sau:

- Phía Đông: Giáp đất trng cao su

- Phía Tây: Giáp đất dân

- Phía Nam: Giáp đất trồng cao su

- Phía Bắc: Giáp đất thuộc địa bàn thị trấn Tân Phú

b) Quy mô din tích: Khoảng 100,96 ha.

2. Tính chất và quy mô dân số:

a) Tính chất: Là khu dân cư được đầu tư với hạ tầng kthuật, hạ tầng xã hội một cách đng bộ, phục vụ nhu cu nhà ở, công trình công cộng cho người dân trong khu vực.

b) Quy mô dân số: Khong 10.000 người.

3. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của đồ án:

a) Đất cho các công trình công cộng:

- Trường mẫu giáo: 50 ch/1000người, 15m2/1 ch

- Trường tiu học: 50 ch/1000người, 15m2/1 chỗ

- Trường trung học cơ sở: 55 chỗ/1000người, 15m2/1 chỗ

- Trạm y tế: 500m2/trạm

- Sân luyện tập thể thao: 0,5m2/người

b) Cây xanh:

- Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đơn vị ở phải đạt tối thiu 2m2/người, trong đó đất cây xanh trong nhóm nhà ở phải đạt tối thiểu 1m2/người.

- Mi đơn vị ở xây dựng mới phải có tối thiểu một công trình vườn hoa phục vụ chung cho toàn đơn vị ở với quy mô diện tích ti thiu 5000m2.

c) Giao thông: Tỷ lệ đất giao thông và giao thông tĩnh trong đất xây dựng đô thị ti thiu phải đạt:

- Tính đến đường liên khu vực: 6%

- Tính đến đường khu vực: 13%

- Tính đến đường phân khu vực: 18%

d) Nhu cầu cáp nước sinh hoạt: 100lít/người/ng.đêm

c) Tỷ lệ thu gom chất thi rn: 90%

f) Chỉ tiêu cấp điện:

- Điện năng:

+ Giai đoạn đầu: 400 KWh/ng.năm

+ Giai đoạn sau: 1000 KWh/ng.năm

- Phụ tải:

+ Giai đoạn đầu: 200 W/người

+ Giai đoạn sau: 330 W/người

4. Các nội dung chính đồ án quy hoạch cần đạt được:

4.1. Quy hoạch sử dụng đất:

a) Cơ cấu tổ chức không gian:

- Nêu các ý đcơ cấu tổ chức về các mặt: Nguyên tc tổ chức, vị trí các khu chức năng, mi quan hệ về kinh tế xã hội và kỹ thuật bên trong và bên ngoài khu vực lập quy hoạch chi tiết.

- Phân tích, so sánh lựa chọn phương án.

b) Quy hoạch sử dụng đất:

- Lập bảng dự kiến cơ cấu quỹ đất xây dựng theo phương án chọn.

- Giải pháp phân bố quỹ đất theo chức năng và cơ cấu tchức không gian: Nhóm nhà ở, công trình công cộng, dịch vụ, cây xanh công viên, ...

- Các ch tiêu kinh tế - kỹ thuật đối với từng lô đất: Diện tích, quy mô dân s, quy mô công trình, quy định về hệ số sử dụng đất, tầng cao tối đa tối thiểu, mật độ xây dựng...

- Đi với đất công viên cây xanh: Quy định tỷ lệ tối đa, tối thiểu đối với các loại đất: cây xanh, thm c, mặt nước, sân lát đường dạo...

- Các yêu cầu về kiến trúc, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường; quản lý xây dựng.

- Phân kỳ đầu tư, thứ tự ưu tiên.

c) Tchức không gian quy hoạch kiến trúc:

- Bcục không gian kiến trúc toàn khu.

- Bcục không gian các khu vực trọng tâm, điểm nhấn và các điểm nhìn quan trọng.

- Các yêu cu vtổ chức và bảo vệ cảnh quan.

4.2. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật:

a) Chuẩn bị kỹ thuật:

- Lựa chọn và xác định cao độ phù hợp với quy hoạch.

- Các giải pháp chuẩn bị kỹ thuật: Taluy, tường chắn, ổn định công trình; phòng chng ngập úng cục bộ; tính toán đào đp, phương pháp nh toán và khối lượng.

- Thiết kế hệ thống thoát nước mưa.

- Lp bng tính khối lượng các hạng mục san nền, thoát nước và các công tác chun bị kỹ thuật khác.

b) Giao thông:

Mạng lưới đường thhiện chi tiết đến từng công trình. Xác định mặt cắt, chgiới đường đvà chỉ giới xây dựng; hệ thống công trình ngầm, tuynel, hào kỹ thuật (nếu có). Tổ chức giao thông hợp lý giữa các khu chức năng, phi hợp đồng bộ với các tuyến giao thông trong khu vực quy hoạch. Đề xuất giải pháp kết cấu của các loại đường ô tô, đường đi bộ...

c) Cấp nước:

- Xác định nguồn nước; vị trí, quy mô các công trình nhà máy, trạm bơm nước; bchứa; mạng lưới đường ng cấp nước và các thông số kỹ thuật chi tiết. Cn nghiên cứu, thiết kế hệ thống cấp nước hợp , đảm bảo nhu cầu cấp nước, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn.

- Các đường ống chính, ống nhánh phải được thể hiện đến từng lô đất xây dựng.

d) Cấp điện:

- Xác định ngun điện; nhu cầu sử dụng điện năng; vị trí, quy mô các trạm điện phân phi; mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế và chiếu sáng khu vực...

- Thhiện vị trí các trạm biến thế, tuyến điện chính, tuyến điện đến các công trình công cộng và khoảng cách giữa các cột điện, hành lang bảo vệ lưới điện cao áp và điện chiếu sáng đường phố.

e) Thông tin liên lạc:

Nghiên cứu phương án phát triển mạng lưới thông tin liên lạc đảm bảo phục vụ cho toàn khu quy hoạch và các điểm đấu nối với hệ thống thông tin liên lạc của tnh.

f) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Xác định tiêu chuẩn và khối lượng nước thải, chất thải rắn.

- Thiết kế mới hoặc cải tạo hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.

- Chọn hình thức thu gom, xác định vị trí, quy mô điểm tập kết và xử lý chất thi rn, nghĩa trang...

g) Đánh giá môi trường chiến lược:

- Dự báo và đánh giá tác động môi trường do ảnh hưởng của phát triển đô thị.

- Các vấn đề môi trường đã và chưa giải quyết trong đán quy hoạch.

- Các giải pháp giảm thiu ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

1. Phần bản vẽ thiết kế quy hoạch:

- Sơ đồ vị trí, ranh giới, mi quan hệ vùng, tỷ lệ: 1/5.000 - 1/10.000.

- Bn đồ hiện trạng về kiến trúc, cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ: 1/500.

- Bản đhiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ: 1/500.

- Bản đồ cơ cấu quy hoạch, tỷ lệ: 1/500.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, tlệ: 1/500.

- Bản đồ tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ: 1/500.

- Bản đquy hoạch hệ thống giao thông, tỷ lệ: 1/500.

- Bản đồ chun bị kỹ thuật đất xây dựng, tlệ: 1/500.

- Bn đồ hthống cấp điện, chiếu sáng, tlệ: 1/500.

- Bản đồ hệ thống thông tin liên lạc, tỷ lệ: 1/500.

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước, tỷ lệ: 1/500.

- Bn đquy hoạch h thng thoát nước mưa, tỷ lệ: 1/500.

- Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải, tỷ lệ: 1/500.

- Bản đồ tng hp hệ thống các đường dây đường ống, tỷ lệ: 1/500.

- Bản đồ quy hoạch đường đỏ và chỉ giới xây dựng tỷ lệ: 1/500.

2. Phn văn bn:

- Các văn bản pháp lý kèm theo (bản sao);

- Năng lực của đơn vị tư vn;

- Tờ trình đ nghị phê duyệt;

- Thuyết minh tng hợp kèm theo các bản vquy hoạch in màu được thu nhỏ tỷ lệ thích hp;

- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch;

- Hồ sơ chính thức phải được lưu giữ vào đĩa vi tính và chuyn giao cho cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng đ lưu trtheo quy định.

3. Nguyên tắc thể hiện:

- Các bộ môn hạ tầng kỹ thuật và môi trường có thể ghép các nội dung vào một bản đ nhưng phải đảm bảo các nội dung của từng chuyên ngành;

- Bn đhệ thống các công trình kỹ thuật cần có đồ liên hệ với các công trình đầu mi hạ tầng kthuật nằm ngoài phạm vi khu đất lập quy hoạch;

- Trong bản đ cn ghi đy đủ, rõ ràng các số liệu kinh tế kỹ thuật cần thiết phù hợp với loại đồ án quy hoạch chi tiết;

- Quy cách thhiện h sơ (như màu sc, đường nét, ký hiệu v.v. . .) thực hiện theo đúng Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng.

IV. DỰ TOÁN CHI PHÍ:

- Chi phí khảo sát, đo vbản đồ địa hình:

828.153.318 đồng

- Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch:

92.048.207 đồng

- Chi phí lập đồ án quy hoạch:

1.371.806.358 đồng

- Chi phí thm định nhiệm vụ quy hoạch:

16.736.038 đồng

- Chi phí thm định đán quy hoạch:

78.691.801 đồng

- Chi phí quản lý lập quy hoạch:

73.703.414 đồng

- Chi phí công bquy hoạch:

37.412.901 đồng

- Chi phí khác:

8.743.612 đồng

Tổng cộng:

2.507.295.649 đồng

(Hai tỷ, năm trăm lẻ by triệu, hai trăm chín mươi lăm nghìn, sáu trăm bn mươi chín đồng)

- Nguồn vốn: vốn của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đơn vị tổ chức lập quy hoạch: Công tY TNHH MTV Cao su Bình Phước.

2. Cơ quan thẩm định và trình phê duyệt: Sở Xây dựng.

3. Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh.

Điều 2. Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước là đơn vị tổ chức lập quy hoạch có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo về lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tập trung kết hợp bố trí một số cơ quan nhà nước, trường học xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú; Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT;
- Nđiều 3;
- LĐVP, P.KTN;
- Lưu: V
T.(Trung)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Anh Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2240/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tập trung kết hợp bố trí một số cơ quan nhà nước, trường học xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.026

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.120.150