Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2096/QĐ-UBND năm 2008 thành lập thanh tra xây dựng quận Bình Tân do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

Số hiệu: 2096/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Văn Thuận
Ngày ban hành: 20/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
UBND QUẬN BÌNH TÂN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2096/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 20 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP THANH TRA XÂY DỰNG QUẬN BÌNH TÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 133/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận - huyện và Thanh tra Xây dựng phường - xã, thị trấn tại thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Công văn số 1605/SNV-XDCQ ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Sở Nội vụ thành phố về việc hướng dẫn một số nội dung việc thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận - huyện và Thanh tra Xây dựng phường - xã, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ quận Bình Tân,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Thanh tra Xây dựng quận Bình Tân trên cơ sở tổ chức lại Đội Quản lý Trật tự Đô thị quận Bình Tân.

Thanh tra Xây dựng quận Bình Tân có trụ sở làm việc đặt tại số: 178 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân và có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước quận Bình Tân.

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra Xây dựng quận Bình Tân phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ quận tham mưu Ủy ban nhân dân ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận Bình Tân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 184/2004/QĐ-UB ngày 20 tháng 02 năm 2004 của Ủy ban nhân dân lâm thời quận Bình Tân về việc hợp nhất Đội Quản lý trật tự đô thị và Đội Thi hành Quyết định hành chính thành Đội Quản lý trật tự đô thị quận Bình Tân; Quyết định số 1980/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận và Tổ quản lý trật tự đô thị phường.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ quận, Chánh Thanh tra Xây dựng quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND thành phố;
- Sở Nội vụ thành phố;
- Sở Xây dựng thành phố;
- TT/QU, TT/HĐND, TT/UBND quận;
- Các Ban và Văn phòng Quận ủy;
- MTTQ và các Đoàn thể quận;
- Phòng ban QLNN quận;
- Khối Nội chính, ĐVSN quận;
- UBND 10 phường;
- Bản tin Bình Tân, Website quận;
- Lưu VT - NV (Tuấn).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH 
Trần Văn Thuận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2096/QĐ-UBND năm 2008 thành lập thanh tra xây dựng quận Bình Tân do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.301

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124