Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA MINH KHAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 101084 văn bản

101

Quyết định 100/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỖI MỘT SẢN PHẨM (OCOP) GIAI ĐOẠN 2019-2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi một sản phẩm giai đoạn

Ban hành: 15/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2019

102

Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2019 triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, thành phố và , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị , thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Gia Lai; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, thành phố và

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2019

103

Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2019 về thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích: - Triển khai kịp thời các nội dung tại Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày

Ban hành: 25/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2019

104

Kế hoạch 29/KH-UBND triển khai Đề án phát triển nghề công tác hội tỉnh Phú Yên năm 2016

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN NGHỀ CÔNG TÁC HỘI TỈNH PHÚ YÊN” NĂM 2016 Căn cứ Thông tư số 11/2011/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2011 của Liên bộ: Bộ Tài chính - Bộ Lao động-Thương binh và hội về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc

Ban hành: 10/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2016

105

Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2018 về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - hội năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

bằng 89% vốn đăng ký so cùng kỳ). Nhiều hoạt động khoa học - công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, kết nối đầu tư được tăng cường triển khai. Thành phố đã rà soát bước đầu việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và các dự án chậm triển khai; bắt đầu xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội đến

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

106

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, , thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

02/2019/QD-UBND,Quyết định 02 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Tuyển dụng công chức,Thi tuyển dụng công chức,Kế hoạch tuyển dụng công chức ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2019

107

Kế hoạch 2398/KH-UBND triển khai, tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 2013 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

trước. Nhằm nâng cao trách nhiệm của toàn hội về công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng; đảm bảo cho mọi trẻ em được thể hiện các quyền cơ bản và bổn phận của mình trong một hội an toàn, lành mạnh và phát triển; Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động Vì

Ban hành: 21/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2013

108

Chỉ thị 15/2015/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác trên địa bàn tỉnh Bình Phước

theo quy định của pháp luật; giải quyết và hướng dẫn giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện các quy định pháp luật về HTX. b) Liên minh HTX tỉnh có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tư vấn, hỗ trợ tổ chức

Ban hành: 27/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2015

109

Quyết định 179/QĐ-LĐTBXH năm 2019 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và hội

179/QD-LDTBXH,Quyết định 179 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Công bố công khai,Quyết toán ngân sách,Quyết toán ngân sách cơ quan hành chính,Tài chính nhà nước BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2019

110

Kế hoạch 274/KH-UBND năm 2019 về triển khai Chương trình trọng điểm 2020 về cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

ngày 27 tháng 12 năm 2019 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM NĂM 2020 VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GẮN VỚI PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 06/12/2019 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội năm 2020, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

111

Quyết định 1668/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt phương án giá để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ĐỊA BÀN PHƯỜNG MINH KHAI, THÀNH PHỐ PHỦ LÝ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành

Ban hành: 24/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2016

112

Chỉ thị 01/CT-UBND về triển khai Nghị quyết về phát triển kinh tế - hội, đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Tiền Giang ban hành

01 tháng 01 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI, ĐẦU TƯ CÔNG VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 Năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - hội, đạt được nhiều kết

Ban hành: 01/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2019

113

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác năm 2012 do tỉnh Quảng Bình ban hành

phương liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. Nơi nhận: - Thường trực Tỉnh ủy (B/c); - Thường trực HĐND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các sở, ngành liên quan; - UBND các huyện, thị , thành phố; - Liên minh HTX tỉnh; - Lãnh đạo

Ban hành: 02/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2018

114

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

và Đầu tư, Liên minh Hợp tác tỉnh và các đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác , liên hiệp hợp tác nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. Tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu

Ban hành: 21/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2018

115

Thông báo 1639/TB-BHXH năm 2015 về Danh sách đường dây nóng hỗ trợ sử dụng phần mềm kê khai Bảo hiểm , Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp qua mạng Internet do Bảo hiểm hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1639/TB-BHXH,Thông báo 1639 2015,Bảo hiểm hội thành phố Hồ C,Danh sách đường dây nóng,Hỗ trợ sử dụng phần mềm,Phần mềm kê khai BHXH,Kê khai BHXH,Phần mềm BHXH,Bảo hiểm,Công nghệ thông tin BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2015

116

Kế hoạch 161/KH-UBND năm 2019 triển khai Đề án vận động nguồn lực hội hỗ trợ trẻ em các đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

khám chữa bệnh cho trẻ em; xây dựng kế hoạch vận động, thông tin kết quả vận động nguồn lực gửi về Sở Lao động - Thương binh và hội để thống nhất trong kế hoạch triển khai hàng năm của tỉnh. 11. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tham gia vận động nguồn lực hỗ trợ đảm bảo quyền vui chơi, giải trí cho trẻ em; Định hướng các chương trình

Ban hành: 20/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2019

117

Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2018 triển khai nâng cấp phần mềm một cửa điện tử cấp huyện và nhân rộng phần mềm một cửa điện tử cấp do tỉnh Thái Nguyên ban hành

trên địa bàn tỉnh; b) Tăng cường cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến, công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; c) Nâng cao trình độ đội ngũ CBCCVC trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp huyện, UBND cấp ; việc quản

Ban hành: 23/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2018

118

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác do tỉnh Quảng Bình ban hành

CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC Hợp tác , liên hiệp hợp tác đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, hội cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng. Luật Hợp tác năm 2012 ra đời nhằm thúc đẩy sự phát triển của các hợp tác , liên hiệp hợp tác thông qua đổi mới cơ cấu tổ chức, phương thức

Ban hành: 10/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2015

119

Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp cho các Sở và Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

40/2019/QD-UBND,Quyết định 40 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Phân cấp quản lý,Khai thác,Mực nước,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2020

120

Chỉ thị 08/CT-CTUBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác năm 2012 do tỉnh Hưng Yên ban hành

thuế để thống nhất, minh bạch quy trình đăng ký hợp tác . 2. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn a) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh về đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 và Quyết định số 1170/QĐ-UBND

Ban hành: 16/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213