Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA MINH KHAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 101084 văn bản

1

Quyết định 70-BT năm 1978 về việc hợp nhất Phú Diễn và xã Minh Khai thuộc huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, thành một lấy tên là Phú Minh do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

70-BT,Quyết định 70-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Hợp nhất ,Huyện Từ Liêm,Thành phố Hà Nội, Phú Diễn,Xã Minh Khai,Xã Phú Minh,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 70-BT Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

2

Kế hoạch 18/KH-UBND năm 2020 về triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Nam Định

18/KH-UBND,Tỉnh Nam Định,Dịch vụ đô thị thông minh,Triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh,Dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Nam Định,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

3

Quyết định 1871/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1871/QD-UBND,Quyết định 1871 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Kế hoạch triển khai thi hành,Triển khai thi hành luật,Hiệu quả thi hành Luật ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2019

4

Quyết định 1389/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1389/QD-UBND,Quyết định 1389 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Kế hoạch triển khai,Phê duyệt kế hoạch,Tiêu chuẩn ISO 9001,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2019

5

Luật Đặc 2018

pháp của tổ chức, cá nhân. 2. Bảo đảm dân chủ, công bằng, khách quan, công khai, minh bạch. 3. Bảo đảm yêu cầu về đối nội, đối ngoại, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn hội. Điều 5. Thời điểm đặc 1. Chủ tịch nước xem xét, quyết định về đặc nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước. 2. Chủ tịch nước xem xét,

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

6

Quyết định 1242/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch giảm khai thác nước dưới đất và trám lấp giếng khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

1242/QD-UBND,Quyết định 1242 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Nước dưới đất,Khai thác nước dưới đất,Hành nghề khoan nước dưới đất,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2018

7

Chỉ thị 20/CT-BYT năm 2020 về tăng cường công tác đấu thầu nhằm đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

20/CT-BYT,Chỉ thị 20 2020,Bộ Y tế,Công tác đấu thầu đảm bảo minh bạch trong ngành y tế,Công tác đấu thầu đảm bảo hiệu quả trong ngành y tế,Công tác đấu thầu đảm bảo công khai trong ngành y tế,Đầu tư,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

8

Quyết định 226/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - hội huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang năm 2020

năm 2020 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI HUYỆN AN MINH NĂM 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 279/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

9

Kế hoạch 3036/KH-UBND năm 2020 về triển khai thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) do tỉnh Kon Tum ban hành

Số: 3036/KH-UBND Kon Tum, ngày 17 tháng 8 năm 2020 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU (EVFTA) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM Thực hiện Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê

Ban hành: 17/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

10

Quyết định 2534/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Định

2534/QD-UBND,Quyết định 2534 2020,Tỉnh Bình Định,Kế hoạch thí điểm dịch vụ đô thị thông minh Bình Định,Triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh Bình Định,Phê duyệt kế hoạch dịch vụ đô thị thông minh,Công nghệ thông tin,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA HỘI

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

11

Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2019 về triển khai Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Lạng Sơn

179/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp ,Triển khai Nghị quyết 818/NQ-UBTVQH14 Lạng Sơn,Sắp xếp đơn vị hành chính cấp Lạng Sơn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

12

Thông báo 3473/TB-BHXH năm 2015 thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính do Bảo hiểm hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3473/TB-BHXH,Thông báo 3473 2015,Bảo hiểm hội thành phố Hồ C,Niêm yết công khai thủ tục hành chính,Bảo hiểm hội,Thành phố Hồ Chí Minh,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2015

13

Kế hoạch 435/KH-UBND về triển khai “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” năm 2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI “ĐỔI MỚI NẾP SỐNG VĂN HÓA, VĂN MINH ĐÔ THỊ” NĂM 2020 Thực hiện Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 19/02/2016 của UBND về “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai những nhiệm

Ban hành: 20/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2020

14

Kế hoạch 873/KH-GDĐT-CTTT về triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

873/KH-GDDT-CTTT,Thành phố Hồ Chí Minh,Phòng ngừa ứng phó thiên tai Hồ Chí Minh,Tìm kiếm cứu nạn Hồ Chí Minh,Bảo vệ các công trình trường học chống thiên tai,Giáo dục,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 19/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2020

15

Quyết định 3112/QĐ-UBND năm 2017 về danh mục hàng hóa, dịch vụ kê khai giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

3112/QD-UBND,Quyết định 3112 2017,Thành phố Hồ Chí Minh,Danh mục hàng hóa,Kê khai giá hàng hóa,Hàng hóa phải đăng ký kê khai giá ,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2017

16

Kế hoạch 215/KH-UBND năm 2019 triển khai Đề án vận động nguồn lực hội hỗ trợ trẻ em các vùng khó khăn giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

hiệp Phụ nữ tỉnh: Tham gia vận động nguồn lực hỗ trợ cho các hoạt động về dinh dưỡng, khám chữa bệnh cho trẻ em; xây dựng kế hoạch vận động, thông tin kết quả vận động nguồn lực gửi về Sở Lao động - Thương binh và hội để thống nhất trong Kế hoạch chung hằng năm triển khai Đề án 588. 8. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh: Tham gia vận động

Ban hành: 17/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2019

17

Quyết định 2557/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác tỉnh Lào Cai (nhiệm kỳ 2019-2024)

QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ LIÊN MINH HỢP TÁC TỈNH LÀO CAI (NHIỆM KỲ 2019 - 2024) CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày

Ban hành: 19/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

18

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác kê khai minh bạch tài sản thu nhập do tỉnh Lào Cai ban hành

78/2013/NĐ-CP và Điều 35 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP. 8. Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai, xác minh, kết luận và công khai bản kết luận đối với đối tượng có nghĩa vụ kê khai đang công tác tại các tổ chức hội, tổ chức hội - nghề nghiệp, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước, theo định kỳ gửi báo

Ban hành: 07/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2017

19

Quyết định 1626/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2019

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỖI MỘT SẢN PHẨM TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2019 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành về việc phê duyệt Đề án “Chương trình Mỗi một sản phẩm

Ban hành: 03/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2019

20

Quyết định 5086/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế tích hợp, quản lý, vận hành, khai thác Kho dữ liệu dùng chung của thành phố Hồ Chí Minh

5086/QD-UBND,Quyết định 5086 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế,Dữ liệu ,Kho dữ liệu điện tử,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5086/QĐ-UBND

Ban hành: 28/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213