Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA MINH KHAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 101084 văn bản

21

Quyết định 155/QĐ-TTg năm 2019 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

155/QD-TTg,Quyết định 155 2019,Thủ tướng Chính phủ,Luật Đặc ,Triển khai thi hành Luật Đặc ,Thi hành luật ,Trách nhiệm hình sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 155/QĐ-TTg

Ban hành: 01/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

22

Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2019 về truyền thông triển khai giải pháp phản ánh hiện trường phục vụ phát triển đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Thực hiện Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2025”. Uỷ

Ban hành: 13/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2019

23

Kế hoạch 3333/KH-UBND năm 2019 triển khai giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

3333/KH-UBND,Thành phố Hồ Chí Minh,Công tác quản lý nhà nước ,Kiểm tra quản lý nhà nước ,Quản lý Nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

24

Quyết định 5812/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

5812/QD-UBND,Quyết định 5812 2016,Thành phố Hồ Chí Minh,Luật tiếp cận thông tin,Triển khai Luật Tiếp cận thông tin,Quyền tiếp cận thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2016

25

Quyết định 5282/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 129/2017/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

5282/QD-UBND,Quyết định 5282 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Thủy lợi,Khai thác,Kết cấu hạ tầng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5282/QĐ-UBND

Ban hành: 14/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2020

26

Quyết định 345/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

0,02 - - 2.4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2019 Trong năm 2019, diện tích đất chưa sử dụng trên địa bàn thị không đưa vào sử dụng. Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thị Bình Minh có trách nhiệm: 1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng

Ban hành: 12/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

27

Quyết định 2660/QĐ-UBND năm 2020 về tiêu chí đánh giá và quy trình công nhận “Phường - - thị trấn sạch”, “Phường - - thị trấn sạch và xanh” và “Phường - - thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường” do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2660/QD-UBND,Quyết định 2660 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Tiêu chí đánh giá Phường thị trấn sạch Hồ Chí Minh,Quy trình công nhận Phường thị trấn sạch Hồ Chí Minh,Công nhận Phường sạch xanh và thân thiện môi trường,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

28

Thông báo 2733/TB-BHXH năm 2020 về điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

trên. - Các Phòng Nghiệp vụ có liên quan và Bảo hiểm hội quận, huyện chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai và thực hiện theo nội dung thông báo này. - Ban Biên tập trang thông tin điện tử Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh cập nhật quy trình, biểu mẫu và phiếu giao nhận hồ sơ theo quy định./. Nơi

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2020

29

Quyết định 4007/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án Phát triển hợp tác nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025

vào kiến thức kinh doanh, nghiệp vụ kế toán, kỹ thuật nông nghiệp, kiểm soát dịch bệnh. Trong giai đoạn 2013-2015, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Liên minh Hợp tác Thành phố triển khai Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố và Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 06

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

30

Thông báo 1863/TB-BHXH năm 2020 về điều chỉnh phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

để điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ nêu trên. - Các Phòng Nghiệp vụ có liên quan và Bảo hiểm hội quận, huyện chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai và thực hiện theo nội dung thông báo này. - Ban Biên tập trang thông tin điện tử Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh cập nhật phiếu giao nhận hồ sơ và biểu mẫu theo quy định./.

Ban hành: 01/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

31

Kế hoạch 169/KH-UBND năm 2018 triển khai Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025”

triển đô thị thông minh. 2. Cơ quan thực hiện: Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị , thành phố. 3. Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2025. V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Sở Thông tin và Truyền thông - Chủ trì tham mưu theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn triển khai Kế hoạch này - Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo

Ban hành: 10/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2018

32

Quyết định 1380/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hoạt động triển khai ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025

1380/QD-UBND,Quyết định 1380 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Triển khai ứng phó sự cố bức xạ tỉnh Quảng Ngãi,Triển khai ứng phó sự cố hạt nhân tỉnh Quảng Ngãi,Triển khai ứng phó sự cố bức xạ sự cố hạt nhân,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

33

Quyết định 641/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

641/QD-LDTBXH,Quyết định 641 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Lao động 2019,Thi hành Bộ luật Lao động 45/2019/QH14,Công tác triển khai thi hành Bộ luật Lao động,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

34

Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên minh Hợp tác tỉnh Khánh Hòa

pháp, pháp luật, Điều lệ Liên minh Hợp tác Việt Nam và Điều lệ này. 2. Chịu sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên minh Hợp tác Việt Nam và sự quản lý thống nhất của Nhà nước theo quy định của pháp luật. 3. Tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, thống nhất mục tiêu và hành động. 4. Hợp tác vì sự

Ban hành: 20/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2018

35

Quyết định 1713/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2021 của Liên minh Hợp tác tỉnh Bắc Kạn

biểu chi tiết kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 1. Liên minh Hợp tác tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ, yêu cầu; xây dựng dự toán thực hiện các nhiệm vụ gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định. 2. Giao Sở Tài chính cân đối nguồn

Ban hành: 21/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

36

Kế hoạch 5421/KH-UBND năm 2015 về triển khai thi hành Luật hộ tịch tại thành phố Hồ Chí Minh

5421/KH-UBND,Thành phố Hồ Chí Minh,Luật Hộ tịch 2014,Thi hành Luật Hộ tịch,Triển khai thi hành Luật Hộ tịch,Thi hành Luật hộ tịch Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2015

37

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, , thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

23/2020/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức tuyển dụng công chức Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường ,Tuyển dụng công chức phường thị trấn Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

38

Quyết định 38/2015/QĐ-TTg về thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận, huyện, thị và phường, , thị trấn của thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

38/2015/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH THÍ ĐIỂM TRIỂN KHAI THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI QUẬN, HUYỆN, THỊ VÀ PHƯỜNG, , THỊ TRẤN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15

Ban hành: 09/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2015

39

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

triển kinh tế - hội 5 năm 2021-2025 của ngành và địa phương mình, bao gồm đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - hội 5 năm 2016 - 2020 và xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - hội 5 năm 2021-2025. - Trong quá trình triển khai xây dựng kế hoạch, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

40

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - hội 5 năm 2021-2025 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

08/CT-UBND,Chỉ thị 08 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế hội 5 năm,Kế hoạch phát triển kinh tế hội 5 năm Hồ Chí Minh,Kế hoạch phát triển kinh tế hội 5 năm 2021 2025,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 16/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220