Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3112/QĐ-UBND năm 2017 về danh mục hàng hóa, dịch vụ kê khai giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 3112/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Vĩnh Tuyến
Ngày ban hành: 16/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3112/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KÊ KHAI GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4200/TTr-STC ngày 29 tháng 5 năm 2017 về việc bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ đặc thù kê khai giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ kê khai giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ính kèm phụ lục).

Điều 2. Các sở quản lý chuyên ngành theo phân công có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận biểu mẫu kê khai giá, đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá tại phụ lục danh mục hàng hóa, dịch vụ kê khai giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, ngành có tên tại phụ lục danh mục hàng hóa, dịch vụ kê khai giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài chính và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TT
UB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng CV;
-Lưu: VT, (KT/Cg) MH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Vĩnh Tuyến

 

DANH MỤC

HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THC HIỆN KÊ KHAI GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHHỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3112/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Hàng hóa, dịch vụ

Cơ chế tiếp nhận hồ sơ kê khai giá

1

Dịch vụ quản lý chợ, dịch vụ lưu đậu, dịch vụ nhập chợ tại các chợ đầu mối nông sản thực phẩm

Sở Tài chính

2

Dịch vụ lưu kho, dịch vụ bến bãi, dịch vụ bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ

3

Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

4

Phân đạm urê; phân NPK

5

Thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ

6

Vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm

7

Muối ăn

8

Đường ăn, bao gồm đường trắng và đường tinh luyện

9

Thóc, gạo tẻ thường

10

Xi măng, thép xây dựng

11

Than

12

Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản; thuốc thú y để tiêu độc, sát trùng, tẩy trùng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

13

Giấy in, viết (dạng cuộn), giấy in báo sản xuất trong nước

14

Dịch vụ tại cảng biển

15

Sách giáo khoa

16

Etanol nhiên liệu không biến tính; khí tự nhiên hóa lỏng (LNG); khí thiên nhiên nén (CNG)

17

Dịch vụ kiểm nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và sản phẩm thực vật

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM

18

Dịch vụ kiểm nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

19

Dịch vụ kiểm tra vệ sinh thú y

20

Dịch vụ khai thác tư liệu tại các Bảo tàng, khu di tích lịch sử, văn hóa

Sở Văn hóa và thể thao

21

Dịch vụ giới thiệu việc làm

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

22

Dịch vụ dự thi, dự tuyển

Sở Giáo dục và Đào tạo

23

Dịch vụ sử dụng bến, bãi, mặt nước

Sở Giao thông vận tải

24

Cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ; Cước vận tải hành khách bng taxi

25

Dịch vụ giám định tư pháp (Văn phòng giám định tư pháp)

Sở Tư pháp

26

Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi; Thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định của Bộ Y tế

Sở Công thương

27

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước

Sở Y tế

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3112/QĐ-UBND năm 2017 về danh mục hàng hóa, dịch vụ kê khai giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.673

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49