Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA MINH KHAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 101084 văn bản

41

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

01/2020/QD-UBND,Quyết định 01 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế về tổ chức của Phòng Lao động Quận 7,Quy chế về hoạt động của Phòng Lao động Quận 7,Phòng Lao động Quận 7 thành phố Hồ Chí Minh,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2020

42

Quyết định 3183/QĐ-UBND năm 2017 về tiêu chuẩn “ đạt chuẩn văn hóa - văn minh đô thị” giai đoạn 2017-2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

thành phố xây dựng thang điểm cụ thể của tiêu chuẩn “ đạt chuẩn văn hóa - văn minh đô thị” giai đoạn 2017 - 2021 và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn triển khai thực hiện hàng năm. Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2017

43

Quyết định 2450/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và hội thành phố Hồ Chí Minh

HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2450/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

44

Quyết định 47/2018/QĐ-TTg về thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị , thành phố thuộc tỉnh và , phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị , thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai do Thủ

Số: 47/2018/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH THÍ ĐIỂM TRIỂN KHAI THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI HUYỆN, QUẬN, THỊ , THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH VÀ , PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN, QUẬN, THỊ , THÀNH PHỐ CỦA 09 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG: HÀ NỘI, THÀNH PHỐ HỒ

Ban hành: 26/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2018

45

Quyết định 2470/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Phương án cải tạo phục hồi môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác 03 điểm mỏ cát trên sông Âm, đoạn thuộc làng Cốc, Phùng Minh và làng Miềng, Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Sơn Vũ do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHAI THÁC 03 ĐIỂM MỎ CÁT TRÊN SÔNG ÂM, ĐOẠN THUỘC LÀNG CỐC, PHÙNG MINH VÀ LÀNG MIỀNG, PHÚC THỊNH, HUYỆN NGỌC LẶC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN VŨ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức chính

Ban hành: 13/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2017

46

Kế hoạch 798/KH-UBND về triển khai “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” năm 2018 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

TRIỂN KHAI “ĐỔI MỚI NẾP SỐNG VĂN HÓA, VĂN MINH ĐÔ THỊ” NĂM 2018 Căn cứ Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 19/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” năm 2018, cụ thể như

Ban hành: 01/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2018

47

Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết của uỷ ban thường vụ quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc thành phố Cần Thơ

xếp; d) Triển khai điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội; tập trung huy động các nguồn vốn của nhà nước, nguồn lực của hội trong đầu tư, quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng đối với đơn vị hành chính phường mới sau khi sắp xếp theo hướng đô thị văn minh hiện đại; quy hoạch, phát triển các cơ sở sản xuất, kinh

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2020

48

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2018 triển khai biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,An toàn phòng cháy chữa cháy,Phòng cháy chữa cháy,Phòng cháy chữa cháy nhà chung cư,Bất động sản,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2018

49

Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2018 về triển khai Đề án thí điểm phát triển đô thị thông minh tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2018-2025

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH LÀO CAI, GIAI ĐOẠN 2018-2025 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích: - Triển khai có hiệu quả Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Đề án thí điểm phát triển đô thị thông minh tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2018-2025. - Xây dựng, phát triển

Ban hành: 09/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2018

50

Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2018 triển khai Quyết định 718/QĐ-BVHTTDL về Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch do thành phố Hải Phòng ban hành

chủ động cân đối, bố trí kinh phí trong dự toán năm 2018 đã được duyệt và từ kinh phí hội hóa để thực hiện. V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM: 1. Giao Sở Du lịch chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch và chịu trách nhiệm chính triển khai tới các đối tượng: Tổ chức, cá nhân kinh

Ban hành: 16/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2018

51

Quyết định 1198/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng, quản lý cơ sở dữ liệu công chứng điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh

1198/QD-UBND,Quyết định 1198 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Công chứng,Trình tự công chứng,Cơ sở dữ liệu,Công nghệ thông tin,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2018

52

Quyết định 181/QĐ-BHXH về công bố công khai số liệu phân bổ dự toán thu, chi năm 2020 do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

181/QD-BHXH,Quyết định 181 2020,Bảo hiểm hội Việt Nam,Số liệu thu chi Bảo hiểm hội 2020,Phân bổ dự toán thu chi 2020,Công khai số liệu dự toán 2020,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

53

Quyết định 1292/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi một sản phẩm (OCOP) tại Thành phố Hồ Chí Minh

1292/QD-UBND,Quyết định 1292 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Chương trình mỗi một sản phẩm (OCOP),Chương trình mỗi một sản phẩm Hồ Chí Minh,Tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2020

54

Quyết định 222/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - hội huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang năm 2020

năm 2020 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI HUYỆN U MINH THƯỢNG NĂM 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện U Minh Thượng về nhiệm

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

55

Quyết định 2949/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch Thực hiện thí điểm xây dựng “Làng thông minh” trên địa bàn Bạch Đằng, thị Tân Uyên, tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025

Trong tương lai, đây sẽ là nơi đáng sống, thân thiện thiên nhiên môi trường, vừa là nơi phát triển nông nghiệp thông minh, phát triển du lịch sinh thái, trở thành một biểu tượng xanh cho Bình Dương. Từ việc thống nhất được các khái niệm và cách tiếp cận Làng thông minh cho Bạch Đằng sẽ tạo tiền đề hướng đến xây dựng nông thôn mới thông minh

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

56

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng chính quyền điện tử gắn với cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần phát triển kinh tế - hội của tỉnh Bắc Kạn

tầng CNTT chưa hoàn thiện; an toàn và bảo mật thông tin chưa được chú trọng đúng mức; đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT còn thiếu, hạn chế về năng lực… Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng chính quyền điện tử gắn với cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần phát triển

Ban hành: 28/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2017

57

Chỉ thị 01/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

nghị quyết có liên quan đến quy hoạch, khẩn trương lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Xử lý triệt để các dự án chậm triển khai, tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 để dự án hoàn thành cơ bản cuối năm 2020, đưa

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2020

58

Nghị quyết 67/NQ-HĐND năm 2019 về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - hội năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

mạnh tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn hội; mở rộng và nâng cao công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH17 của Quốc hội, Đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh gắn với Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố. 2. Các chỉ tiêu về kinh tế - văn

Ban hành: 09/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2020

59

Quyết định 698/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác tỉnh Tuyên Quang

tỉnh và các tổ chức thành viên; các tổ chức hội khác trong việc tuyên truyền, phổ biến và thực hiện pháp luật về HTX, Liên hiệp HTX; triển khai các chương trình, dự án phát triển tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX. 5. Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam về các cơ

Ban hành: 26/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2017

60

Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2017 về công tác quản lý quy hoạch đô thị và giải quyết dự án chậm triển khai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

21/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2017,Thành phố Hồ Chí Minh,Điều chỉnh quy hoạch đô thị ,Quy hoạch đô thị,Quản lý quy hoạch đô thị,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220