Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA MINH KHAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 101056 văn bản

61

Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Khongso,Điều lệ Khongso 2017,***,Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản ,Đoàn thanh niên cộng sản,Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - hội ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 13/12/2017) NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ

Ban hành: 13/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

62

Thông báo 12315/TB-CT năm 2014 kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

12315/TB-CT,Thông báo 12315 2014,Cục thuế TP Hồ Chí Minh,Kê khai thuế giá trị gia tăng ,Thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2014

63

Kế hoạch số 2046/KH-UBND về triển khai Luật Bảo hiểm hội về bảo hiểm thất nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LUẬT BẢO HIỂM HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm hội về bảo hiểm thất nghiệp và Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao

Ban hành: 11/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2009

64

Thông báo 277/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với Liên minh Hợp tác Việt Nam về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác và kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành

triển khai thực hiện. Hệ thống Liên minh Hợp tác Việt Nam hoạt động còn nhiều khó khăn, vướng mắc; tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý chưa thống nhất, điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn; số lượng cán bộ thiếu, cơ cấu chưa phù hợp, chưa được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu; cơ chế khai thác cơ sở vật chất và sử dụng chênh lệch thu, chi của hệ

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

65

Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2019 về triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử cấp huyện, cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ CẤP HUYỆN, CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về

Ban hành: 19/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2019

66

Chỉ thị 22/2014/CT-UBND triển khai thi hành Luật tiếp công dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

22/2014/CT-UBND,Chỉ thị 22 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2014/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03

Ban hành: 03/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

67

Kế hoạch 5044/KH-BHXH năm 2016 triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin của Bảo hiểm hội Việt Nam

5044/KH-BHXH,Bảo hiểm hội Việt Nam,Luật tiếp cận thông tin,Triển khai Luật Tiếp cận thông tin,Triển khai thi hành Luật ,Bộ máy hành chính BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2016

68

Quyết định 5038/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và hội thành phố Hồ chí Minh

5038/QD-UBND,Quyết định 5038 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Phạm vi chức năng quản lý ,Thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2019

69

Quyết định 893/QĐ-BHXH năm 2020 về Quy chế quản trị, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành Bảo hiểm hội do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

893/QD-BHXH,Quyết định 893 2020,Bảo hiểm hội Việt Nam,Hệ thống tổng hợp phân tích dữ liệu ngành Bảo hiểm,Sử dụng Hệ thống tổng hợp dữ liệu Bảo hiểm,Khai thác Hệ thống phân tích dữ liệu Bảo hiểm,Bảo hiểm,Công nghệ thông tin BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

70

Nghị quyết 198/NQ-HĐND năm 2019 về đặt tên đường, tên trường và đổi tên trường trên địa bàn thị Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, TÊN TRƯỜNG VÀ ĐỔI TÊN TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ BÌNH MINH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13 (BẤT THƯỜNG) Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt

Ban hành: 17/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2019

71

Chỉ thị 16/2014/CT-UBND triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

trong việc ổn định hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế của đất nước; tạo sự chuyển hóa tích cực trong quản lý, sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; bảo đảm công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý

Ban hành: 15/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2014

72

Nghị quyết 32/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - hội 6 tháng cuối năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

án về cơ chế tài chính cho thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội; nghiên cứu cơ chế liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai đúng tiến độ kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí

Ban hành: 13/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

73

Quyết định 105/QĐ-TTg năm 2017 về công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

của Nhà nước theo quy định của pháp luật, 3. Tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, thống nhất mục tiêu và hành động. 4. Hợp tác vì sự phát triển của cộng đồng, của hợp tác , liên hiệp hợp tác . Chương II CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ Điều 6. Chức năng 1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các

Ban hành: 24/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2017

74

Kế hoạch 651/KH-UBND triển khai công tác đặc năm 2016 do tỉnh Nghệ An ban hành

tiến hành kịp thời, đúng quy định pháp luật, đảm bảo dân chủ, công bằng, khách quan, công khai, minh bạch và chặt chẽ; đúng đối tượng, đúng các tiêu chuẩn, điều kiện, không để sai sót, tiêu cực xảy ra. 3. Đặc phải đảm bảo yêu cầu về đối nội, đối ngoại, an ninh quốc phòng và trật tự an toàn hội, làm cho nhân dân nói chung, thân nhân gia

Ban hành: 03/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2016

75

Quyết định 836/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2020

ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỖI MỘT SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2019-2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Mỗi

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

76

Quyết định 1219/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg

Hạnh phúc --------------- Số: 1219/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 11

Ban hành: 16/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2016

77

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

01/2019/QD-UBND,Quyết định 01 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức,Phòng Lao động Thương binh hội,Quy chế tổ chức và hoạt động,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2019

78

Kế hoạch 1143/KH-UBND năm 2014 tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 28 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 (sau đây gọi tắt là Hiến pháp). Sau khi

Ban hành: 17/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2014

79

Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2019 triển khai Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp tỉnh Hà Giang giai đoạn 2019-2021

lượng, hiệu quả cung cấp các dịch vụ công theo hướng một cửa, một cửa liên thông; cải cách thủ tục hành chính theo hướng dẫn chủ, công khai, minh bạch. - Chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hội trên địa bàn trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. - Tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án tại địa phương,

Ban hành: 15/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2019

80

Quyết định 2977/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch Phát triển hợp tác nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

triển nông thôn đã phối hợp với Liên minh Hợp tác thành phố triển khai Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố và Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về điều chỉnh tăng mức hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học và bổ sung đối tượng được hỗ trợ đối với

Ban hành: 13/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.11.222