Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA MINH KHAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 101084 văn bản

141

Quyết định 1471/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác tỉnh Bắc Ninh Khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023

thuộc hệ thống tổ chức của Liên minh HTX Việt Nam; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam - Tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, thống nhất mục tiêu và hành động. - Hợp tác vì sự phát triển của cộng đồng, của hợp tác , liên hiệp hợp tác . 2. Mục tiêu hoạt động -

Ban hành: 28/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2018

142

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác năm 2012 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 1. Đối với các Sở, ban, ngành a) Sở Kế hoạch và Đầu tư - Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan: Ngân hàng nhà nước tỉnh, Liên minh hợp tác tỉnh, Nông nghiệp&PTNT,...; UBND các huyện, thành phố triển khai Đề án Đổi mới và phát triển kinh tế thể tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Ban hành: 26/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2018

143

Thông báo 5356/TB-BHXH năm 2014 kết luận của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo tại Hội nghị triển khai, tập huấn thực hiện Luật bảo hiểm y tế sửa đổi do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

trong các ngày 19-20/12/2014 và 23-24/12/2014, tại 02 khu vực phía Bắc và phía Nam, Bảo hiểm hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có

Ban hành: 27/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

144

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội quận Bình Tân do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

03/2018/QD-UBND,Quyết định 03 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế hoạt động,Cơ cấu tổ chức,Công tác lao động,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2018

145

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả nhằm tạo sự đồng thuận hội: đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc. sai sự thật, chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Thông tin đầy đủ, kịp thời các vấn đề được dư luận, hội quan tâm. III. Nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách thành phố năm 2019 và kế

Ban hành: 30/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2018

146

Quyết định 3404/QĐ-UBND năm 2015 thành lập bản mới thuộc Mường Giôn, Chiềng Khay của huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

Công báo - Lưu: VT, NC, D20b. CHỦ TỊCH Cầm Ngọc Minh PHỤ LỤC VỀ DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN; VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, RANH GIỚI CỦA CÁC BẢN SAU KHI CHIA TÁCH, THÀNH LẬP BẢN MỚI THUỘC MƯỜNG GIÔN, CHIỀNG KHAY CỦA HUYỆN QUỲNH NHAI (Ban hành kèm theo Quyết định số 3404/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2016

147

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND quy định về khen thưởng phong trào thi đua xây dựng “, phường, thị trấn văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO THI ĐUA XÂY DỰNG “, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VĂN MINH” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Thi đua,

Ban hành: 14/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2018

148

Quyết định 805/QĐ-LĐTBXH phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và hội

805/QD-LDTBXH,Quyết định 805 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,Phê duyệt kế hoạch,Kế hoạch triển khai Đề án ,Dữ liệu thông tin,Công nghệ thông tin BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2018

149

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

10/2018/QD-UBND,Quyết định 10 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế hoạt động,Quy chế tổ chức,Phòng Lao động Thương binh hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2018

150

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội Quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

01/2018/QD-UBND,Quyết định 01 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế hoạt động,Phòng Lao động Thương binh hội,Quy chế tổ chức,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2018

151

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội thuộc Ủy ban nhân dân quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

02/2018/QD-UBND,Quyết định 02 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức,Quy chế hoạt động,Phòng Lao động Thương binh hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2018

152

Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND về mức chi hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

08/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Xây dựng nông thôn mới ,Mức chi hỗ trợ,Đô thị văn minh,Tài chính nhà nước,Văn hóa - hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2018

153

Quyết định 1196/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên minh Hợp tác tỉnh Bắc Kạn

quyền hạn của Ban Chấp hành: a) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Điều lệ Liên minh HTX, lãnh đạo mọi hoạt động của Liên minh HTX tỉnh giữa hai kỳ Đại hội; b) Chuẩn bị và quyết định triệu tập Đại hội; c) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Liên minh Hợp tác tỉnh; d) Quyết định cơ cấu tổ chức

Ban hành: 12/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2018

154

Quyết định 5131/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lưu trữ do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5131/QD-UBND,Quyết định 5131 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 5131/QĐ-UBND Thành phố Hồ

Ban hành: 04/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2014

155

Quyết định 134/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

134/QD-UBND,Quyết định 134 2016,Thành phố Hồ Chí Minh,Kế hoạch triển khai thi hành Luật ,Thi hành Luật Ban hành văn bản,Luật Ban hành văn bản quy phạm,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2016

156

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA)

Điều ước quốc tế Khongso 2019,Chính phủ Cộng hoà hội chủ ,Liên minh Châu Âu,Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam Liên minh Châu Âu,Hiệp định Thương mại tự EVFTA,Khongso,Thương mại HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU LỜI NÓI ĐẦU Cộng hòa hội Chủ nghĩa Việt

Ban hành: 30/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

157

Kế hoạch 544/KH-UBND năm 2018 về triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Quảng Bình ban hành

sở, ngành khác Đề nghị các sở, ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo Kế hoạch này; chỉ định 01 cán bộ đầu mối gửi danh sách về Sở Lao động - Thương binh và hội; hàng năm và từng giai đoạn báo cáo kết quả gửi Sở Lao động - Thương binh và hội để tổng hợp, báo cáo UBND

Ban hành: 18/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

158

Kế hoạch 4238/KH-UBND năm 2019 triển khai Chỉ thị về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do tỉnh Khánh Hòa ban hành

TRIỂN KHAI CHỈ THỊ CỦA TỈNH ỦY VỀ XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong

Ban hành: 07/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2019

159

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và hội quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

04/2018/QD-UBND,Quyết định 04 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế Tổ chức hoạt động,Quy chế tổ chức,Phòng Lao động Thương binh hội,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2018

160

Quyết định 2769/QĐ-UBND năm 2019 về triển khai Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân theo Quyết định 2080/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2025

2769/QD-UBND,Quyết định 2769 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân,Đề án dạy học ngoại ngữ Hồ Chí Minh,Hồ Chí Minh triển khai Đề án dạy học ngoại ngữ,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 29/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220