Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2019 về truyền thông triển khai giải pháp phản ánh hiện trường phục vụ phát triển đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 192/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Thiên Định
Ngày ban hành: 13/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 192/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thực hiện Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2025”. Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch truyền thông triển khai giải pháp phản ánh hiện trường phục vụ phát triển đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 với các nội dung, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giới thiệu, quảng bá những lợi ích, hiệu quả mang lại của giải pháp phản ánh hiện trường đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về giải pháp phản ánh hiện trường; phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, của các cơ quan, đơn vị trong việc gửi và xử lý phản ánh hiện trường.

- Cụ thể hóa triển khai Đề án Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025, góp phần xây dựng đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Yêu cầu

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền và quảng bá giải pháp phản ánh hiện trường.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giải pháp phản ánh hiện trường.

- Các cơ quan truyền thông, báo chí, truyền hình xây dựng các chuyên mục, tăng cường thời lượng phát sóng về giải pháp phản ánh hiện trường.

- Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá phải diễn ra sâu rộng, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh gây lãng phí, hình thức.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Truyền thông nội bộ

a) Nội dung:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan, đơn vị; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh hiểu rõ để thực thi Quyết định số 75/2018/QĐ- UBND của UBND tỉnh ngày 29/12/2018 về việc quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường.

- Tuyên truyền, vận động, yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức tham gia sử dụng giải pháp phản ánh hiện trường, đồng thời vận động người thân, gia đình, bạn bè, hàng xóm cùng tham gia phản ánh hiện trường.

- Tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đến các cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp xã; các tổ chức, hội, đoàn thể; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; các doanh nghiệp cùng tham gia xử lý phản ánh hiện trường.

b) Cơ quan thực hiện:

- Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; các tổ chức, hội, đoàn thể thuộc tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; các doanh nghiệp thuộc tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: thường xuyên.

2. Truyền thông cộng đồng

2.1. Tuyên truyền trên hệ thống cổng/trang thông tin điện tử

a) Nội dung:

- Xây dựng chuyên mục phản ánh hiện trường tích hợp Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thường xuyên đăng tải các bài viết, clip tuyên truyền phản ánh hiện trường trên hệ thống cổng/trang thông tin điện tử các cấp.

b) Cơ quan thực hiện:

- Chủ trì: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

- Phối hợp: Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh.

c) Thời gian thực hiện: xuyên suốt trong năm.

2.2. Tuyên truyền trên báo chí, truyền hình

a) Nội dung:

- Xây dựng chuyên mục, chuyên đề phản ánh hiện trường và định kỳ đăng các bài viết, phóng sự để giới thiệu, thông tin quá trình triển khai, hiệu quả của phản ánh hiện trường trên các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các Đài truyền thanh – truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, Đài truyền thanh cấp xã.

- Cung cấp thông tin để các Báo, Đài truyền hình trên địa bàn tỉnh xây dựng phóng sự đối với các phản ánh hiện trường mang tính cộng đồng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, các phản ánh chậm được giải quyết hoặc giải quyết không triệt để; qua đó nhằm quảng bá kết quả triển khai phản ánh hiện trường cũng như nâng cao trách nhiệm xử lý phản ánh của các cơ quan.

- Tổ chức buổi giới thiệu, tham quan Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh cho các Báo, Đài truyền hình trên địa bàn tỉnh; thông qua đó các cơ quan báo chí nắm trực quan quy trình xử lý phản ánh hiện trường để có các bài viết, phóng sự giúp nâng cao sự tin tưởng của người dân đối với giải pháp phản ánh hiện trường tỉnh đang triển khai.

- Đăng các bài viết tuyên truyền về giải pháp phản ánh hiện trường của tỉnh trên các Báo điện tử uy tín, có lượng độc giả đông như: vnexpress.net, dantri.com.vn, vietnamnet.vn, thanhnien.vn,…

b) Cơ quan thực hiện:

- Chủ trì: Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh.

- Phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: thường xuyên.

2.3. Tuyên truyền qua mạng xã hội, viễn thông, bảng quảng cáo điện tử

a) Nội dung:

- Tăng cường đăng các bài viết, clip giới thiệu, hiệu quả triển khai phản ánh hiện trường trên trang facebook, zalo đô thị thông minh.

- Xây dựng kênh youtube đô thị thông minh và đăng tải các clip có liên quan về giải pháp phản ánh hiện trường.

- Liên kết với các fanpage tích cực có lượng người theo dõi lớn để nhờ hỗ trợ truyền thông giải pháp phản ánh hiện trường.

- Thực hiện liên thông để thông tin các phản ánh, kết quả xử lý phản ánh từ cổng thông tin Giám sát, điều hành đô thị thông minh tuongtac.thuathienhue. gov.vn đến các nhóm zalo (hoặc dịch vụ OTT khác) của tỉnh như: Ngày chủ nhật xanh; Truyền thông, thông tin; Viễn thông;… nhằm tăng tính quảng bá.

- Thực hiện gửi tin nhắn sms quảng bá phản ánh hiện trường đến tất cả các thuê bao di động trên địa bàn tỉnh cũng như đối với khách du lịch khi đến tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đăng clip giới thiệu, hướng dẫn sử dụng nhanh giải pháp phản ánh hiện trường trên các bảng quảng cáo điện tử tại thành phố Huế.

b) Cơ quan thực hiện:

- Chủ trì: Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh.

- Phối hợp: Các mạng xã hội, doanh nghiệp Viễn thông, công ty quảng cáo.

c) Thời gian thực hiện: thường xuyên.

2.4. Xây dựng tờ rơi, sổ tay tuyên truyền

a) Nội dung:

- Phát hành các tờ rơi, sổ tay giới thiệu, hướng dẫn sử dụng giải pháp phản ánh hiện trường cho công dân gửi phản ánh cũng như các cơ quan xử lý phản ánh.

- Phát hành tờ rơi hướng dẫn sử dụng phản ánh hiện trường cho khách du lịch khi đến Huế, xem đây là công cụ hỗ trợ du khách, giúp nâng cao chất lượng du lịch của tỉnh.

- Lồng ghép hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” để tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi hướng dẫn phản ánh hiện trường về các vi phạm vệ sinh môi trường.

b) Cơ quan thực hiện:

- Chủ trì: Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh.

- Phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các Hội liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

c) Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2019.

2.5. Xây dựng clip quảng bá các dịch vụ đô thị thông minh

a) Nội dung:

- Xây dựng clip giới thiệu, quảng bá các dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh, trong đó tập trung dịch vụ phản ánh hiện trường.

- Thực hiện đăng clip trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đài truyền hình quốc gia, khu vực. Qua đó giúp mọi đối tượng người dân hiểu rõ các dịch vụ đô thị thông minh và định hướng phát triển các dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh để cùng đồng hành tham gia đảm bảo hiệu quả.

b) Cơ quan thực hiện:

- Chủ trì: Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh.

- Phối hợp: Đài truyền hình Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: Quý III năm 2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, UBND các cấp

- Tổ chức truyền thông nội bộ đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

- Chỉ đạo, giám sát các cơ quan, đơn vị trực thuộc tham gia xử lý phản ánh hiện trường đảm bảo hiệu quả theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng về kết quả và tình hình triển khai phản ánh hiện trường trên toàn tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền nội bộ đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét, phê duyệt.

3. Văn phòng UBND tỉnh

Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phản ánh hiện trường trên Cổng và tuyên truyền đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiêp khi đến giao dịch tại Trung tâm.

4. Sở Tài chính

Cân đối nguồn ngân sách tỉnh năm 2019 để bổ sung kinh phí triển khai Kế hoạch này.

5. Sở Du lịch

Chỉ đạo các đơn vị quản lý lưu trú, lữ hành, các đơn vị tổ chức lễ hội, đơn vị quản lý các khu di tích tổ chức các hình thức tuyên truyền có hiệu quả giải pháp phản ánh hiện trường cho khách du lịch trên toàn tỉnh.

6. Tỉnh Đoàn

- Lồng ghép tổ chức các hoạt động Ngày chủ nhật xanh cùng với triển khai phản ánh hiện trường.

- Phối hợp với Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng giải pháp phản ánh hiện trường trong lực lượng đoàn viên thanh niên toàn tỉnh; tăng cường phản ánh hiện trường đối với các vấn đề vi phạm vệ sinh môi trường.

7. Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh

- Là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm xây dựng nội dung, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh khuyến khích, vận động, huy động mọi đối tượng tham gia phản ánh hiện trường.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức tham gia vào công tác xử lý, giám sát, đôn đốc việc xử lý phản ánh hiện trường của các cơ quan, tổ chức. Định kỳ hàng tuần báo cáo UBND tỉnh.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh lồng ghép tổ chức hội nghị toàn tỉnh về triển khai giải pháp Phản ánh hiện trường.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tuyên truyền, đưa tin phản ánh kịp thời tình hình triển khai phản ánh hiện trường trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tổng hợp kết quả và phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích điển hình trong triển khai phản ánh hiện trường.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện năm 2019 vào tháng 01/2020.

8. Các cơ quan thông tấn, báo chí

Chủ trì phối hợp với Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thực hiện đưa tin kịp thời kết quả triển khai phản ánh hiện trường. Đồng thời phản ánh tình hình xử lý phản ánh hiện trường không triệt để của các cơ quan xử lý để kịp thời chấn chỉnh. Xây dựng chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về phản ánh hiện trường.

9. Hiệp Hội Du lịch, Hiệp Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp trẻ

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến hội viên, doanh nghiệp về ý nghĩa, lợi ích và cách thức sử dụng phản ánh hiện trường.

- Chỉ đạo các Khách sạn, cơ sở lưu trú, các hãng lữ hành giới thiệu, hướng dẫn khách du lịch sử dụng phản ánh hiện trường để hỗ trợ du khách, giúp quảng bá hình ảnh, nâng cao chất lượng phục vụ.

Trên đây là kế hoạch truyền thông triển khai giải pháp phản ánh hiện trường phục vụ phát triển đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, yêu cầu Giám đốc các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh về Sở Thông tin và

Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận
- TV. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị thực hiện;
- UBND các huyện, thị, thành phố Huế;
- Hiệp Hội Du Lịch, Hiệp Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh Nghiệp Trẻ;
- Đài PT và Truyền hình tỉnh (TRT);
- Báo Thừa Thiên Huế;
- Trung tâm GS, ĐH ĐTTM;
- VP: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, CT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Thiên Định

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2019 về truyền thông triển khai giải pháp phản ánh hiện trường phục vụ phát triển đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.149

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152