Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THU TUC TO TUNG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 84017 văn bản

61

Quyết định 1001/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính do tỉnh Sơn La ban hành

1001/QD-UBND,Quyết định 1001 2016,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1001/QĐ-UBND Sơn La, ngày

Ban hành: 27/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

62

Quyết định 996/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

996/QD-UBND,Quyết định 996 2016,Tỉnh Vĩnh Long,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 996/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 04 tháng 5 năm 2016

Ban hành: 04/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2016

63

Quyết định 640/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch triển khai Thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh Điện Biên

640/QD-UBND,Quyết định 640 2016,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 640/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 12 tháng 05 năm

Ban hành: 12/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2016

64

Quyết định 703/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Hà Tĩnh

703/QD-UBND,Quyết định 703 2016,Tỉnh Hà Tĩnh,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 703/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 23/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2016

65

Kế hoạch 732/KH-UBND năm 2016 về triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng

732/KH-UBND,Thành phố Hải Phòng,Vi phạm hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 732/KH-UBND Hải Phòng, ngày 23 tháng 05 năm 2016

Ban hành: 23/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2016

66

Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự do tỉnh Phú Yên ban hành

47/KH-UBND,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/KH-UBND Phú Yên, ngày 05 tháng 4 năm 2016

Ban hành: 05/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2016

67

Quyết định 786/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

786/QD-UBND,Quyết định 786 2016,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 786/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 22 tháng 04 năm 2016

Ban hành: 22/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

68

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2016 về triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

65/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 65/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 06

Ban hành: 06/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2016

69

Quyết định 785/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

785/QD-UBND,Quyết định 785 2016,Tỉnh Hưng Yên,Vi phạm hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 785/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 22 tháng 04 năm 2016

Ban hành: 22/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

70

Kế hoạch 657/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam

657/KH-UBND,Tỉnh Hà Nam,Thi hành Bộ luật Tố tụng Dân sự,Luật Tố tụng dân sự,Triển khai thi hành luật,Văn bản hướng dẫn thi hành luật ,Bộ luật Tố tụng dân sự,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

71

Nghị quyết 104/2015/QH13 về thi hành Luật tố tụng hành chính do Quốc hội ban hành

104/2015/QH13,Nghị quyết 104 2015,Quốc hội,Luật tố tụng hành chính ,Luật tố tụng hành chính mới,Thi hành Luật tố tụng hành chính ,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số:

Ban hành: 25/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2015

72

Quyết định 1093/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

1093/QD-UBND,Quyết định 1093 2016,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1093/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 27 tháng 04 năm

Ban hành: 27/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2016

73

Quyết định 139/QĐ-TANDTC năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự trong Tòa án nhân dân

139/QD-TANDTC,Quyết định 139 2016,Tòa án nhân dân tối cao,Bộ luật tố tụng dân sự 2015,Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi,Bộ luật Tố tụng dân sự,Thi hành Bộ luật Tố tụng Dân sự,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2016

74

Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang

97/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 97/KH-UBND Hà Giang, ngày 21 tháng 04 năm 2016

Ban hành: 21/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2016

75

Quyết định 888/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ Luật Tố tụng dân sự do tỉnh Sơn La ban hành

888/QD-UBND,Quyết định 888 2016,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 888/QĐ-UBND Sơn La, ngày 12 tháng 4 năm 2016

Ban hành: 12/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

76

Quyết định 812/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

812/QD-UBND,Quyết định 812 2016,Tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 812/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 11 tháng 4

Ban hành: 11/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2016

77

Quyết định 654/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự do tỉnh Cà Mau ban hành

654/QD-UBND,Quyết định 654 2016,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 654/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 13 tháng 04 năm 2016

Ban hành: 13/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2016

78

Lệnh công bố Bộ Luật tố tụng dân sự 2004

13/2004/L-CTN,Lệnh 13 2004,Chủ tịch nước,Bộ luật Tố tụng dân sự,Luật Tố tụng dân sự,Lệnh công bố Luật,Thủ tục Tố tụng CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 13/2004/L-CTN Hà Nội , ngày 24

Ban hành: 24/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2007

79

Kế hoạch 1997/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự do tỉnh Đồng Nai ban hành

1997/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1997/KH/UBND Đồng Nai, ngày 21 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 21/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2016

80

Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2016 về triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính do tỉnh Phú Yên ban hành

43/KH-UBND,Tỉnh Phú Thọ,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/KH-UBND Phú Yên, ngày 05 tháng 4 năm 2016 KẾ HOẠCH

Ban hành: 05/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109