Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THU TUC TO TUNG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 84109 văn bản

161

Quyết định 691/QĐ-UBND năm 2019 về tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về từng lĩnh vực giai đoạn 2019-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHÍ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU NỔI TRỘI VỀ TỪNG LĨNH VỰC GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương

Ban hành: 08/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

162

Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Nam Định

36/KH-UBND,Tỉnh Nam Định,Thi hành Bộ luật dân sự,Triển khai thi hành bộ luật dân sự,Thi hành Bộ luật Tố tụng Dân sự,Bộ luật Tố tụng dân sự,Tố tụng dân sự,Bộ luật Hình sự,Thi hành Bộ luật Hình sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 22/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

163

Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự trên địa bàn tỉnh Phú Yên

53/KH-UBND,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/KH-UBND Phú Yên, ngày 12 tháng 4 năm 2016

Ban hành: 12/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

164

Quyết định 410/QĐ-UBND năm 2016 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

410/QD-UBND,Quyết định 410 2016,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 410/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 23 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 23/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2016

165

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục về tách, hợp thửa đất; thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật. 2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhu cầu tách thửa đất; tổ chức, cá nhân khác có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thực hiện thủ tục tách thửa đất. Điều 3. Điều kiện chung để

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

166

Quyết định 362/QĐ-BTP năm 2016 về Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

362/QD-BTP,Quyết định 362 2016,Bộ Tư pháp,Bộ luật Tố tụng dân sự,Kế hoạch triển khai thi hành,Triển khai thi hành Luật ,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2016

167

Lệnh công bố Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; cho người làm chứng, phiên dịch trong tố tụng 2012

02/2012/L-CTN,Lệnh 02 2012,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Pháp lệnh,Pháp lệnh chi phí giám định định giá,Người làm chứng,Người lphiên dịch,Thủ tục Tố tụng CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 11/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2012

168

Quyết định 1617/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ giúp việc cho đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính do tỉnh Quảng Ninh ban hành

1617/QD-UBND,Quyết định 1617 2017,Tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1617/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày

Ban hành: 23/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2017

169

Quyết định 550/QĐ-TCT năm 2015 về Bản mô tả công việc cho từng vị trí việc làm của công chức thuế trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, tổ chức và hộ, cá nhân kinh doanh do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Số: 550/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CÔNG CHỨC THUẾ TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC VÀ HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ Căn cứ Luật quản lý

Ban hành: 30/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

170

Lệnh công bố Nghị quyết thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004

17/2004/L-CTN,Lệnh 17 2004,Chủ tịch nước,Bộ luật Tố tụng dân sự,Thi hành Bộ luật Tố tụng Dân sự,Tố tụng dân sự,Lệnh công bố nghị quyết,Thủ tục Tố tụng CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 17/2004/L-CTN

Ban hành: 24/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2007

171

Nghị quyết 96/2015/QH13 tăng cường biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự do Quốc hội ban hành

96/2015/QH13,Nghị quyết 96 2015,Quốc hội,Pháp phòng chống oan sai ,Bồi thường cho người bị thiệt hại ,Chống oan sai,Oan sai,Thiệt hại trong tố tụng hình sự ,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2015

172

Quyết định 2901/QĐ-TCHQ năm 2014 về Bản hướng dẫn nội bộ về trình tự, thủ tục tham gia tố tụng hành chính tại Tòa án của cơ quan Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

2901/QD-TCHQ,Quyết định 2901 2014,Tổng cục Hải quan,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 2901/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm

Ban hành: 01/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2014

173

Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn Quy định “Chứng minh và chứng cứ” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành

04/2012/NQ-HDTP,Nghị quyết 04 2012,Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Quy định về Chứng minh chứng cứ,Chứng minh chứng cứ 2012,Thủ tục Tố tụng HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2013

174

Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng ban hành

04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP,Thông tư liên tịch 04 2018,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bộ luật tố tụng hình sự,Tố tụng hình sự,Luật tố tụng hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 19/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

175

Quyết định 4353/2016/QĐ-UBND về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Hóa, ngày 07 tháng 11 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU TIỀN SỬ DỤNG KHU VỰC BIỂN ĐỐI VỚI TỪNG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA NĂM 2016 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà

Ban hành: 07/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2016

176

Quyết định 861/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Thái Nguyên

861/QD-UBND,Quyết định 861 2015,Tỉnh Thái Nguyên,Dịch vụ pháp lý,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 861/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 15

Ban hành: 15/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2015

177

Lệnh 07/2011/L-CTN về công bố Luật tố tụng dân sự sửa đổi do Chủ tịch nước ban hành

07/2011/L-CTN,Lệnh 07 2011,Chủ tịch nước,Thủ tục Tố tụng CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2011/L-CTN Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2011 LỆNH

Ban hành: 08/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2011

178

Lệnh công bố nghị quyết thi hành Luật sửa đổi một số điều Bộ luật tố tụng dân sự năm 2011

08/2011/L-CTN,Lệnh 08 2011,Chủ tịch nước,Thủ tục Tố tụng CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2011/L-CTN Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2011

Ban hành: 08/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2011

179

Lệnh công bố Nghị quyết về thi hành Bộ luật tố tụng hình sự 2003

30/2003/L-CTN,Lệnh 30 2003,Chủ tịch nước,Thi hành Luật tố tụng hình sự,Luật tố tụng hình sự,Bộ luật tố tụng hình sự,Lệnh công bố nghị quyết,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *******

Ban hành: 10/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2007

180

Nghị quyết 60/2011/QH12 về thi hành Luật Tố tụng dân sự sửa đổi do Quốc hội ban hành

60/2011/QH12,Nghị quyết 60 2011,Quốc hội,Thi hành Bộ luật Tố tụng Dân sự,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 60/2011/QH12 Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2011

Ban hành: 29/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.223