Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THU TUC TO TUNG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 84023 văn bản

201

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm theo quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lai Châu

lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021. Điều 10. Tổ chức thực hiện Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ban hành: 13/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

202

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

đất để hợp thửa đất liền kề có cùng mục đích sử dụng đất. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục về tách, hợp thửa đất; thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật. 2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có yêu cầu tách thửa đất. Tổ chức, cá nhân khác có

Ban hành: 30/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2018

203

Quyết định 89/QĐ-TANDTC năm 2014 về Kế hoạch Tổng kết thi hành Bộ luật tố tụng dân sự do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

89/QD-TANDTC,Quyết định 89 2014,Tòa án nhân dân tối cao,Tổng kết thi hành ,Thi hành Bộ luật Tố tụng Dân sự,Bộ luật Tố tụng dân sự,Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2014

204

Nghị quyết 821/NQ-UBTVQH13 năm 2014 thành lập Đoàn giám sát "Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật" do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

821/NQ-UBTVQH13,Nghị quyết 821 2014,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Tố tụng hình sự,Thành lập Đoàn giám sát ,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2014

205

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

nhân có thẩm quyền thực hiện thủ tục tách thửa theo quy định của pháp luật. 2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất (gọi tắt là người sử dụng đất) có yêu cầu tách thửa để thực hiện các quyền theo quy định của Luật Đất đai, thực hiện dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Điều 3. Diện tích tối thiểu được phép tách

Ban hành: 15/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

206

Quyết định 1900/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch tổng kết thi hành Bộ luật tố tụng dân sự trong Ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đinh Trung Tụng KẾ HOẠCH TỔNG KẾT THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ TRONG NGÀNH TƯ PHÁP (Ban hành kèm theo Quyết định số 1900/QĐ-BTP ngày 12 tháng 08 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU TỔNG KẾT 1. Mục đích tổng kết Trên cơ sở đánh giá một

Ban hành: 12/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2014

207

Quyết định 2643/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định

soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ - Chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng - Chỉ đạo thực hiện công tác tuyển dụng - Hướng dẫn đăng ký thi đua đầu năm - Chỉ đạo tổ chức bình xét thi đua cuối năm - Chỉ đạo hoàn thực hiện thủ tục đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại - Chỉ đạo hoàn thiện thủ tục

Ban hành: 16/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

208

Quyết định 1681/QĐ-TTg năm 2016 về Chương trình thực hiện Nghị quyết 96/2015/QH13 về tăng cường biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1681/QD-TTg,Quyết định 1681 2016,Thủ tướng Chính phủ,Bồi thường nhà nước ,Chống oan sai,Thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự ,Người bị thiệt hại,Bồi thường cho người bị thiệt hại ,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 30/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2016

209

Quyết định 51/2014/QĐ-UBND về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai, ngày 20 tháng 11 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11

Ban hành: 20/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2014

210

Quyết định 2644/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

việc giải quyết các thủ tục hành chính như báo cáo ĐTM, Đề án BVMT chi tiết, Kế hoạch BVMT; Đề án BVMT đơn giản; công tác tổ chức; tổng hợp; kế hoạch, tài chính; tuyên truyền Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục giao 1

Ban hành: 16/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2018

211

Quyết định 2646/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

phòng theo phân cấp quản lý hiện hành. + Chỉ đạo hoàn thiện thủ tục nghỉ việc, chuyển công tác, đánh giá, nhận xét cán bộ theo định kỳ hoặc đột xuất, hướng dẫn trong thời gian tập sự, công nhận hết thời gian tập sự hoặc thử việc. - Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của Tỉnh ủy,

Ban hành: 16/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

212

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

tích tối thiểu theo điểm b khoản 1 Điều 4 Quyết định này. 7. Trường hợp thửa đất nông nghiệp thuộc quy hoạch sử dụng đất (hoặc quy hoạch phân khu) là đất ở mà người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa theo mục đích đất ở thì thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng một phần (hoặc toàn bộ thửa đất) sang đất ở theo quy định, sau đó lập thủ tục

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

213

Quyết định 2896/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định

tỉnh Nam Định. Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 628/SNN-TCCB ngày 12/8/2017 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1256/TTr-SNV ngày 11/12/2017 về việc đề nghị phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, QUYẾT ĐỊNH:

Ban hành: 13/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

214

Quyết định 2686/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định

tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng các công trình do sở làm chủ đầu tư, quyết định thành lập ban quản lý dự án, tổ chức thực hiện đấu thầu, chọn thầu, ký kết hợp đồng thi công, tư vấn giám sát, kiểm toán và thanh quyết toán công trình theo đúng trình tự, thủ tục. 5 Chỉ đạo xây dựng

Ban hành: 21/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2018

215

Quyết định 2687/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

cấp, các dự án, kế hoạch thăm dò khai quật khảo cổ; hướng dẫn thủ tục trình Giám đốc Sở cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật; cấp, cấp lại Chứng chỉ và giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. 3. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lễ hội truyền

Ban hành: 21/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

216

Quyết định 2645/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định

từ cơ quan báo chí; cơ quan, tổ chức, danh nghiệp, công dân; tuyên truyền trên báo, đài. - Công việc giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép, xác nhận theo phân công; - Kiểm tra chấp hành pháp luật hoạt động báo chí; - Công việc tham mưu giải pháp, biện pháp tăng cường quản lý nhà nước theo

Ban hành: 16/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2018

217

Quyết định 2166/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Tư pháp, tỉnh Nam Định

của phòng; - Xây dựng kế hoạch công tác năm trình lãnh đạo Sở phê duyệt. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch; - Cho ý kiến, thẩm định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh; - Nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính;

Ban hành: 22/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2017

218

Quyết định 2689/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Y tế, tỉnh Nam Định

Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 1171/SYT-TCCB ngày 15/8/2017 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1169/TTr-SNV ngày 17/11/2017 về việc phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Y tế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Y tế.

Ban hành: 21/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2018

219

Quyết định 2165/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định

giao thông nông thôn, đường chuyên dùng. Tham mưu tổ chức hội nghị, hội thảo hướng dẫn quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. - Tham gia thẩm định tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới tới các xã trên địa bàn. - Chỉ đạo chung việc triển khai các thủ tục đấu nối

Ban hành: 22/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2017

220

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

theo quy định để tạo thành thửa đất mới thì được phép tách thửa, hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trường hợp thửa đất yêu cầu tách thửa và thửa đất liền kề khác loại đất thì thực hiện đồng thời thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và hợp thửa đất theo quy định”. 3. Khoản 4,

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79